Brief: Zorgen bij Avulo

“De Algemene Vughtse Lokale omroep Avulo is al meer dan 30 jaren actief in Vught. Opgestart voor het verzorgen van radioprogramma’s, is de organisatie – door het uitzenden via televisie en het gebruikmaken van bijna alle internetmogelijkheden, inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige crossmediale omroep. De Avulo is een typische vrijwilligersorganisatie; zonder de inzet van de bijna 40 medewerkers is het tot stand brengen van alle programma’s en de nieuwsvoorziening niet mogelijk.

Een substantieel deel van de vrijwilligers heeft aangegeven niet gelukkig te zijn met het functioneren van de huidige voorzitter van het Avulo-bestuur. In een gesprek dat door een afvaardiging van de vrijwilligers met de bestuursvoorzitter gevoerd is, werd uiting gegeven aan het ongenoegen en de onrust die heerst bij het overgrote deel van de Avulo-vrijwilligers. Het algeheel gedeelde gevoel is dat medewerkers geconfronteerd worden met een wijze van werken en besturen die niet ‘matcht’ met een organisatie die zo afhankelijk is van enthousiaste vrijwilligers. Het gevolg van deze mismatch resulteert in een leegloop binnen het bestuur, dat binnen een halfjaar is gehalveerd van 6 naar 3 leden, en binnen het vrijwilligersteam. De gemeenschappelijke zorg van de groep ‘bezorgde en betrokken vrijwilligers’ is de toekomst van Avulo. Een omroep die in de loop der jaren is uitgegroeid tot een professionele organisatie gedragen door vrijwilligers. Die draagkracht loopt weg en daardoor komt de toekomst van de Avulo in gevaar. Dit moet voorkomen worden. Dat is de verantwoordelijkheid van het bestuur en de reden voor de dringende oproep tot aftreden van de bestuursvoorzitter. Deze laatste weigert hierop in te gaan en probeert via een beleid van verdeel en heers deze vervelende affaire te traineren.

Het leiden van een organisatie die gedragen wordt door vrijwilligers vraagt om een meewerkend en betrokken bestuur. De Avulo vraagt om een beleid dat rekening houdt met haar doelgroep, de luisteraars en kijkers, en met haar toekomst. Deze aanpak wordt node gemist. We hebben er steeds aan gehecht om deze heikele kwestie af te wikkelen op een wijze die recht doet aan de bestuursvoorzitter. Dat dit in de afgelopen twee maanden niet is gelukt, noopt ons tot het openbaar maken van ons gevoel en onze zorg.”

Namens 31 bezorgde en betrokken Avulo-vrijwilligers,
Marcel van den Heuvel, Marco Vugts en Berry van de Water

Kijk ook bij

Stemmen voor een Groen en Sociaal Nederland

Over precies één week gaan we stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer. En het beloven …