Brief: Woningbouw Roucouleur

“De laatste tijd maakt politiek Vught zich met een zekere regelmaat druk over woningbouwplannen in relatie tot de toewijzing van woningen en de doelgroep die daarmee bediend zou moeten worden. Was er vorig jaar commotie over de wijziging van plannen voor de locatie Molenven, korte tijd later verplaatste de collectieve verbazing zich naar de locatie Isabellaveld en nu weer wordt de aandacht getrokken door de plannen voor het terrein Roucouleur. Deze locatie is sinds enige tijd in handen van keukenmagnaat Ben Mandemakers. Het college is vooral enthousiast over de plannen voor nieuwbouw ter plaatse in samenhang met de renovatie van het landgoed. In de randvoorwaarden zoals die nu bekend zijn, wordt echter met geen woord gerept over de vraag voor welke doelgroep deze locatie bestemd moet worden. Habitat, de vorig jaar opgerichte wooncoöperatie, beoogt de bouw van middeldure huur- of koopwoningen voor ouderen in Vught. Iedereen is het erover eens dat deze steeds groter wordende doelgroep beter bediend moet worden op de woningmarkt in Vught. Ook het recent in opdracht van de gemeente door Buro STEC uitgevoerde onderzoek wijst hier uitdrukkelijk op. Habitat maakt zich zorgen dat ook de locatie Roucouleur niet is voorbestemd voor haar doelgroep en vreest een herhaling van de recente discussie over doelgroepen en toewijzing.
In de slotzin van het artikel over Roucouleur in Het Klaverblad stelt het college dat de gemeenteraad nog moet instemmen met de voorwaarden voor ontwikkeling. Habitat roept de raadsleden met deze brief dan ook op zich maximaal in de zetten voor de bouw van middeldure huur- of koopwoningen op deze voor senioren zeer gunstig gelegen locatie Roucouleur. Na diverse keren ‘achter het net vissen’ wordt het nu toch tijd dat er echt gebouwd gaat worden voor de oudere Vughtenaar.”

Henk Key, voorzitter VWC Habitat

Kijk ook bij

Gemeentelijke begroting 2024

Afgelopen november werd in de Vughtse gemeenteraad de begroting 2024 uitgebreid besproken. Het CDA is …