Brief: “Wij zijn tegen de verharding van de Jagersboschlaan”

“Vught, 8 februari 2019

In het Klaverblad van 6 februari 2019 ageren de rector van het Maurickcollege en anderen tegen het plan om de Jagersboschlaan te verharden. Ook de Natuur- en Milieugroep Vught heeft grote bezwaren tegen dit voornemen.

• Wij wijzen de verharding van de Jagersboschlaan en de verandering van verkeersfunctie af omdat hiermee een prachtige, authentieke onverharde laan verloren gaat. Het gaat hier om aantasting van cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden. Het is een uniek pad en heel bijzonder dat dit nu nog zo aanwezig is aan de rand van de bebouwde kom van Vught. Het feit dat er geen bomen hoeven worden gekapt doet aan deze conclusie niets af.
• Wij vinden het vreemd dat de alternatieve oplossingen, zoals de parallelstructuur aan de N65 en bestaande infrastructuur niet of nauwelijks zijn onderzocht op technische haalbaarheid, verkeerskundige aspecten en maatschappelijk belang. Een aantasting van dit zandpad verdient zeker een bredere afweging.
• De Jagersboschlaan is een belangrijke fietsroute, niet alleen voor scholieren maar ook voor natuurgenieters, die via deze route in een van de mooiste buitengebieden van Vught komen. Het toelaten van autoverkeer verstoort in hoge mate de aantrekkelijkheid van deze fietsroute.

Onze conclusie is duidelijk: wij zijn tegen de verharding van de Jagersboschlaan.”

Stichting Natuur- en Milieugroep Vught

Kijk ook bij

Gemeentelijke begroting 2024

Afgelopen november werd in de Vughtse gemeenteraad de begroting 2024 uitgebreid besproken. Het CDA is …