Brief: Wij willen die Vent-weg

“Wij willen die Vent-weg is zeker van toepassing voor aan- en omwonenden van de Jagersboschlaan. Al ruim een half jaar probeert de werkgroep JBlaan duidelijkheid te krijgen van het Vughtse college over de mogelijkheid van een ventweg langs de N65. Aanvankelijk begon dit college met drie opties. Was dit een afleidingsmanoeuvre om te camoufleren dat er maar één toepassing ingevuld gaat worden? De andere opties zijn niet onderzocht en niet bespreekbaar. Verharding en openstelling van de Jagersboschlaan is de gemakkelijkste oplossing? Een technisch onderzoek laat zien dat de Jagersboschlaan verharding toelaat. Of dit wenselijk is en maatschappelijk ten goede komt aan de Vughtse inwoners is blijkbaar niet van belang en dus ook niet onderzocht. De ombouw van de N65 vraagt zeker oplossingen voor de aan- en afvoer van het gemotoriseerd verkeer. Wij, en met ons 90% van de Vughtse inwoners, zien de oplossing in een Ventweg. Echter het college, en met name wethouder Van Woesik, weigert onderzoek te doen naar deze mogelijkheid. In een overleg met een vertegenwoordiger van de Provincie en de wethouders Van Woesik en Van de Ven toont de Provincie bereidheid om te bezien of de snelfietsroute een ander traject kan volgen. De snelfietsroute zou dan plaats kunnen maken voor een Ventweg. Het college moet dan met die vraag bij de Provincie aankloppen. Vervolgens is de vraag gesteld aan het college waarop Van Woesik enkel ‘NEE’ antwoordt. Met andere woorden we kunnen dus geen kant op en worden door dit college voor een voldongen feit gesteld. Wij geven niet op en gaan voor die Vent-weg. Wij blijven strijden voor behoud van een uniek stukje Vught. Uniek voor wandelaars, fietsers, recreanten, hondenuitlaters en bewoners. Dit kan wanneer het college (Gemeentebelangen!) opkomt voor de belangen van eigen inwoners!

Dus die ventweg: * Omdat……. de afwikkeling van ingaand en uitgaand verkeer toch over 3 ontsluitingen kan plaatsvinden.
* Omdat……de Vijverbosweg en Helvoirtseweg niet zwaarder belast zullen worden.
* Omdat…… fietsers niet langs een snelweg wensen te fietsen.
* Omdat……er minder omgereden hoeft te worden.
* Omdat…… aanliggende bedrijven Maurick College, Martinihal, Regina Coeli beter bereikbaar blijven
* Omdat……. er dan ook minder CO2-uitstoot plaatsvindt.
* Omdat…… de Jagersboschlaan zijn unieke waarde blijft behouden.
*Omdat……. aan- en omwonenden hun rust en leefbaarheid kunnen behouden.
* Omdat……de vogels, egels en eekhoorns niet verjaagd worden.
* Omdat…… een Ventweg meer veiligheid biedt.

College leg die fietsstraat maar in jullie eigen achtertuin.”

Nelly Theunissen, vz werkgroep JBlaan

Kijk ook bij

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

De N65 wordt een opera in drie bedrijven. Eerste bedrijf, de ‘ouverture’, is net afgelopen …