Brief: Wanneer stopt iemand de waanzin van het N65 VKA+?

“Het plan VKA+ voor de N65 levert niets anders op dan problemen voor Vught en de Vughtenaren die de komende 20 jaar na uitvoering nog niet zijn opgelost.

Wordt de oversteekbaarheid sneller en veiliger door het VKA+?
Ogenschijnlijk lijkt het alsof je met het VKA+ een betere, veiligere en snellere oversteek hebt bij de JFK laan-Helvoirtseweg en Boslaan-Vijverbosweg. Helaas is dat maar ten dele waar. Als je iets scherper naar beide situaties kijkt dan blijkt dat overdag buiten de spitsen de oversteek waarschijnlijk gemakkelijker en sneller zal zijn maar dat is goedkoper en veiliger met intelligente stoplichten (VRI’s) te realiseren. Tijdens de spitsuren echter, waar het eigenlijk om te doen is, zal de oversteek lastiger en onveiliger zijn dan nu en zeker langer duren.

Doordat de oversteekmogelijkheden worden beperkt van 30 naar 14 waarvan de oversteek bij De Bréautélaan-Martinilaan niet echt bruikbaar meer is voor autoverkeer zullen de overgebleven oversteekplaatsen veel drukker zijn en snel tot files leiden. Ook wordt de wegcapaciteit sterk verminderd omdat er aan veel kruisende (brom-)fietsers voorrang moet worden verleend. Hierdoor worden deze oversteken ook gevaarlijker (zie de rotonde bij Van der Valk). Ook de kruising bij de Van Voorst tot Voorst straat wordt aanzienlijk onveiliger omdat de verkeerstoename van zowel (vracht-) auto’s en (brom-)fietsers wordt verveelvoudigd. In 2017 gingen er per etmaal 6075 voertuigen door de Helvoirtseweg. In 2030, na invoering met het VKA+, zullen dat er 17.800 zijn waarvan een heel groot deel tijdens de spitsuren. Het probleem in 2040 is echter nog veel groter. Als we op dezelfde voet extrapoleren als nu wordt gedaan (gemiddeld 425 auto’s ofwel 7% groei per jaar) dan zullen er in 2040 al minimaal 22.050 voertuigen door de Helvoirtseweg gaan waarvan de meesten in de spits en ook nog in één richting. Dan staan we zeker helemaal stil in Vught. Ook het dynamische effect als de Glorieuxlaan vol zit en men op zoek gaat naar een andere uitweg en de transitie naar autonoom rijden zal dit effect versterken.

Wordt de lucht schoner in Vught?
De luchtverontreiniging zal sterk toenemen. Alleen al doordat er minimaal 25% meer verkeer door de binnenwegen van Vught moet, neemt de toename van fijnstof en CO2 fors toe. Ook zullen er veel meer start- en optrekbewegingen zijn omdat er veel meer doorkruisingen zijn van fietsers en auto’s. Omdat de 3 opritten van de N65 naar Vught een hellingshoek hebben van 2,5% en bovenaan de afrit een tweezijdig fietspad ligt dat voorrang geniet, zullen de vrachtauto’s op de helling steeds moeten optrekken en remmen. Dit veroorzaakt heel veel fijnstof en CO2. Er zullen veel meer slachtoffers overlijden door luchtverontreiniging dan door botsingen die overigens ook fors zullen toenemen.

Wordt de N65 sneller?
Dat is nog de vraag. Als de opritten 200 meter lang zijn met een hellingshoek van 2,5% dan kunnen er 6 vrachtauto’s of 20 gewone auto’s op de afrit staan. Omdat per afrit, vanwege halvering van het aantal afritten, er veel meer verkeersaanbod zal zijn met name in de spitsuren, zullen deze al snel vol staan en de rechter rijstrook van de N65 blokkeren. Hiermee wordt hoogstwaarschijnlijk ook het enige mogelijke positieve effect, een iets betere doorstroming van de N65 gebruiker, teniet gedaan.

Wat is er fundamenteel mis met dit plan?
“Iedere gemeente die uitbreidt maakt een ringstructuur en bant de auto’s uit het centrum. Dat is aangegeven in de Structuurvisie 2013 en Vught voert dit plan prima uit” was het antwoord op mijn vraag aan een bestuurder over het VKA+. Hierin zitten precies de twee grootste problemen met dit plan:

Ten eerste is Vught anders gegroeid dan gewoonlijk. Een stad die rondom een plein organisch groeit krijgt automatisch een aantal wegen dat vanuit dit plein naar de buitenring voert met een aanzienlijke capaciteit. Dit is duidelijk zichtbaar in Den Bosch, Parijs en veel andere steden. Vught is echter organisch gegroeid langs enkele hoofdwegen en kent geen centraal plein (eigenlijk vervult de N65 deze functie: vanuit één oprit kun je naar 5 andere afritten in Vught). Dat betekent dat er geen structuur aanwezig is vanuit de N65 naar de buitenring. Dat is te merken aan de Martinilaan met de scherpe bocht alsook aan de aansluiting tussen de JFK laan en de Postweg waarbij iedereen zich straks door de kleine straatjes moet wringen. Ook blijkt dit wel uit de noodzaak om naast de tunnelbak een parallelstructuur te moeten aanleggen door de Jagersboschlaan te verharden en de roep van bedrijven hierom. Ook de afritten van de N65 richting Utrecht zijn van wezenlijk belang. Die kun je niet ongestraft weghalen.

Doordat deze weeffout niet is onderkend in de Structuurvisie, men ook niet bij het VKA heeft stilgestaan bij de gevolgen en het VKA+ alleen is afgewogen tegenover het VKA (t.o.v. het VKA is dit wel een verbetering) is deze cruciale fout nooit naar boven gekomen en heeft men nooit echt naar de gevolgen hoeven en willen kijken.

De andere grote fout van het VKA+ plan is dat het College de bevolking niet heeft meegenomen in dit plan maar nu wel dwingt minimaal € 1.500 per inwoner hier aan uit te geven terwijl de voordelen nihil zijn en de nadelen enorm zowel praktisch als financieel (verhoging van de OZB). We zullen, mocht het allemaal doorgaan, de komende 20 jaar de gevolgen moeten opruimen. Ook het feit dat er geen Rekenkamer is om de effectiviteit van de investeringen te toetsen, dat er te weinig kennis van zaken is bij het bestuur over deze materie, men geen antwoord op vragen wil of kan geven en dat er nog steeds wezenlijke aanpassingen moeten worden gedaan om er nog iets van te maken terwijl men het plan al heeft goedgekeurd, zijn een recepy for disaster.

“Niets doen is geen optie” heb ik meerdere malen moeten horen. Deskundigen die de plannen goed hebben geanalyseerd op haalbaarheid, kosten en baten stellen nadrukkelijk dat juist niets doen beter en veel goedkoper is. Als de N65 zo onveilig is waarom heeft men dan nu nog geen directe maatregelen genomen? Waarom niet naar 60 km/uur zodat de veiligheid en luchtkwaliteit meteen positief worden beïnvloed. Dan weten we zeker dat er over 5 jaar een tunnel wordt aangeboden door het Rijk en betaalt Vught alleen voor een lommerrijke weg met 3 rotondes bovenop de tunnel. Dan gaat Vught niet 2 jaar op slot en kunnen we de komende 50 jaar vooruit en meedoen aan de energietransitie.

Mogelijk dat ik het fout heb. Ik verneem graag onderbouwde kritiek.”

Hubert Verheijen, een steeds bezorgder Vughtenaar

Kijk ook bij

Gemeentelijke begroting 2024

Afgelopen november werd in de Vughtse gemeenteraad de begroting 2024 uitgebreid besproken. Het CDA is …