Brief: “Waardevolle Rabo-jaarkalender 2019?”

“Bij mijn bezoek aan de Rabobank te Vught is mij het volgende overkomen. Toen ik vroeg of de kalender 2019 er al was, werd dit bevestigd. Ik haalde mijn Rabo-pasje voor de dag, maar dit was niet voldoende. Ik moest mij legitimeren, dus heb ik mijn ID-kaart overhandigd. Ik kon het niet nalaten op te merken, dat ik dit wel heel ver vond gaan voor een gratis kalender. Als reactie kreeg ik van de medewerkster te horen: “Als u zich niet wilt legitimeren, moet u maar een kalender in de winkel gaan kopen.” Het is de toon die de muziek maakt. Mijn mond viel open van verbazing. Indien ik mij niet had willen legitimeren, had zij de ID-kaart niet in haar handen gehad. Ik heb op niet mis te verstane wijze mijn ongenoegen geuit over de behandeling. Het was namelijk de tweede keer dat ik niet naar behoren te woord gestaan werd. Dit was allesbehalve netjes van mij. Ik overweeg thans om over te stappen naar een andere bank, zodat ik niet meer met slecht gekwalificeerd personeel van de Rabo in discussie hoef te gaan. Overigens wordt de kalender dit jaar voor het laatst verstrekt. Achteraf heb ik spijt dat ik zonder Rabo-kalender het pand heb verlaten, want het moet toch wel iets waardevols en zeldzaams zijn als men zich moet legitimeren voor een kalender.”

Wil Beckers

Kijk ook bij

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

In een raadsdebat op 30 mei over kortetermijnmaatregelen (KTM) N65 is gebleken dat de raad, …