Brief: Voldoet Avulo aan de criteria?

In de editie van 6 maart las ik een open brief van bezorgde vrijwilligers van Avulo, de lokale omroep van Vught. Ik wil met mijn onderstaande betoog niets af doen aan het belang van vrijwilligers, maar wil wat dieper ingaan op een aantal aangehaalde punten in de gepubliceerde brief.

Ik zal eerst mijn relatie tot de omroep beschrijven. Ik ben inwoner van Cromvoirt. Ik heb niets met de lokale omroep te maken, maar ben wel vele jaren actief geweest binnen lokale omroepen in andere plaatsen ver weg van Vught. Verder ben ik werkzaam bij een landelijke groep van TV- en radiozenders. Vanuit deze ervaring vind ik dat ik wat kan zeggen over de situatie bij Avulo.
Ik zal verder in deze brief geen oordeel vellen over de voorzitter van de omroep, omdat ik deze man niet ken en me niet geroepen voel om iets te vinden van de ontstane situatie. Ik wil vooral iets zeggen over het functioneren van de lokale omroep als instituut en ik wil vooral vooruitkijken naar de toekomst.

Veel lokale omroepen bestempelen zichzelf als professioneel en gebruiken dure woorden als ‘cross mediaal’. Deze term zegt vooral iets over op welke manieren de omroep de consument bereikt. Avulo is te horen en te zien via Radio, TV, internet en sociale media. Dat mag zeker bestempeld worden als cross mediaal, maar bij het bestieren van een lokale omroep gaat het juist niet alléén over dure woorden als ‘cross mediaal’. Het zou moeten gaan over de inhoud die aangeboden wordt en vooral over de inhoud wil ik het hebben, want daar valt héél véél over op te merken! Avulo heeft wel een grote groep vrijwilligers die allemaal met man en macht werken aan programma’s en nieuws de wereld in brengen, maar is dat nou echt zo professioneel zoals de vrijwilligers beweren? Laat ik een paar voorbeelden noemen: De radio is een mengelmoes van het overnemen van Omroep Brabant op doordeweekse dagen, klassieke muziek, powerfm en programma’s die door derden worden geproduceerd. Deze mengelmoes van programma’s worden aangeboden door de overkoepelende omroep Avulo, maar als consument hoor ik het ene moment de uitingen van omroep Brabant met ‘middle of the road’ muziek, dan ineens onder de naam Avulo een uurtje klassieke muziek om vervolgens met Power FM naar een bak herrie te luisteren, die een jongere doelgroep zou moeten aanspreken. De omroep straalt hiermee helemaal géén eigen identiteit uit. Ik weet totaal niet waar ik naar luister.

Nog erger is uiteindelijk de ouderwetse gedachte te werken met programmablokken waarbij ik in een paar minuten tijd ineens een heel ander genre programma aan het beluisteren ben. Anno 2019 zal een media-instelling zich moeten realiseren dat dit heel veel irritatie opwekt en de consument, waar de uitzendingen voor gemaakt wordt, eigenlijk helemaal niet serieus neemt. De onsamenhangendheid van het aanbod levert geen vaste luistergroep op, sterker nog het jaagt de luisteraar weg! Er is heel veel radio-aanbod van andere partijen, die een veel hoger budget hebben dan de lokale omroep in Vught. En dit aanbod is er helemaal opgericht om de luisteraar wel vast te houden. Hoe doen ze dat? Door een eigen identiteit, het aanbod zo min mogelijk te laten irriteren en vooral alles in het werk stellen om iets toe te voegen aan het medialandschap. Iets toevoegen doe je niet door op de halve uren een blokje nieuws uit te zenden van twee minuten over Vughtse aangelegenheden met vooral oud nieuws dat overgenomen wordt uit andere media, die wel journalisten in dienst hebben.

Dan wil ik het over TV hebben. Afgelopen jaar is de zender met een eigen aanbod in de lucht gegaan. Maar is dit nou het aanbod waar de kijker in Vught en Cromvoirt echt op zit te wachten? Op enkele extern geproduceerde programma’s na, ziet het TV-product er niet uit! Het plaatje wat ik zie op mijn beeldscherm valt buiten de randen van mijn TV. Ik krijg een carrousel voorgeschoteld waar totaal geen lijn in te herkennen valt. Het is eigenlijk iedere keer een grote verrassing wat ik te zien krijg. Staat het me niet aan, dan zap ik meteen weg er is immers genoeg aanbod. Langer dan 3 minuten is het niet uit te houden.

Ten slotte de website en andere sociale media-activiteiten. Het is vandaag 14 maart en ik zie op de website het volgende artikel staan: ‘Cromvoirt gaat op digitale toer’. In dit artikel vertelt Avulo dat twee jonge ondernemers het gemeentehuis in Cromvoirt hebben gekocht en in samenwerking met de basisschool een i-padschool gaan beginnen. Ten eerste is het artikel van de carnavalsgroep in Cromvoirt geplaatst op facebook op 21 februari. Ruim drie weken later maakt Avulo er een nieuwsartikel van op de website. Als dit echt nieuws zou zijn, is dat gewoon drie weken te laat. Dit artikel is geschreven door een carnavalsgroep in Cromvoirt als grote grap! Avulo neemt dit artikel over, zonder hoor en wederhoor en brengt dit als nieuws! Dit noemen we anno 2019 fakenieuws.

Nu kom ik tot de essentie van mijn betoog. De vrijwilligers zeggen in hun open brief dat ze een professionele organisatie zijn, maar zijn ze dat eigenlijk wel? Ik vertaal het liever als volgt: Het is een hobbyclub, waarbij de vrijwilligers doen alsof ze een volwaardige mediainstelling zijn, zoals vroeger kinderen vadertje en moedertje speelden. Alleen zijn het nu volwassenen die radiootje, teeveetje en nieuwsredactietje spelen! Ze doen dat voor zichzelf, ze hebben er lol aan, maar de eindgebruiker kan hun producten helemaal niet serieus nemen!

Oké, oké… ik kan natuurlijk heel zuur vertellen wat er allemaal niet goed gaat. Maar zal ik ook met een oplossing komen? Hef de huidige omroep op! En bedenk dat er inmiddels nieuwe landelijke richtlijnen zijn voor het vormen van streekomroepen. Juist deze vorming van grotere omroepen voor een regio voorkomt wat ik in mijn betoog hierboven beschrijf.

Vught is te klein om een volwaardige omroep op radio, tv en internet te kunnen bestieren. Daardoor blijft het allemaal hangen in hobbysferen, terwijl een publieke omroepinstelling een veel belangrijkere taak heeft. Ja u leest het goed: de omroep heeft namelijk dezelfde serieuze taak als de landelijke en provinciale publieke omroepen, maar dan lokaal/ regionaal. Maar zoals gezegd Vught is te klein, dus de echte oplossing is werken aan streekomroepen die een groter gebied bestrijken. Hierdoor is er meer inhoud te brengen, waarbij de overheidsfinanciering mogelijkheden biedt om echte professionals aan het werk te laten gaan. Deze professionals moeten het fundament zijn van een streekomroep. Vul je dat aan met vrijwilligers dan kunnen er hele leuke dingen ontstaan!

Ik verwijs graag naar de website nlpo.nl. Hier staat beschreven waar een publieke lokale media-instelling aan moet voldoen. Dat zijn twintig criteria. Van deze twintig criteria haalt Avulo misschien twee punten. Dat geeft gelijk het failliet aan van de huidige omroep. Die krijgt geld van de overheid, maar vervult de taak helemaal niet zoals het bedoeld is.

Gemeente Vught, wat kunt u hieraan doen? U kunt de huidige omroep geen nieuwe licentie meer verstrekken door de rechtspersoon niet meer representatief te verklaren. Ook kunt u de dialoog aangaan en het bestuur dwingen te werken aan de vorming van een echte streekomroep. Zelfs onder dwang door de geldkraan dicht te draaien. U bent gebaat bij een publieke omroep die goed functioneert, de consument is erbij gebaat en uiteindelijk de vrijwilligers ook!

W. Schreuder uit Cromvoirt

Kijk ook bij

Het Reeburgpark

Het oudste park, sinds 1882, en het enige mooie park in Vught dat over is. …