Brief: “StarsOnStage en de Speeldoos”

“Beste leden van onze gemeenteraad,

U bent burgers van onze gemeente, uitverkorenen tot deze raad. Uw kinderen hebben mogelijk basiseducatie (gehad), uw kleinkinderen zouden dat kunnen krijgen, bij StarsOnStage in onze Speeldoos, de thuisbasis van cultuur in onze gemeente. Uw gemeentebestuur stevent af op het onzalige punt dat StarsOnStage moet stoppen, dat de Speeldoos moet sluiten, dat de docenten op straat komen te staan en dat de Vughtse kinderen de mogelijkheid van muziek-, dans- en zangonderwijs in de Speeldoos ontnomen wordt.

Met droge ogen heeft zij twee jaar geleden ervoor gekozen dat basiseducatie voor Vughtse kinderen niet meer vanzelfsprekend is, door het op te nemen in een nieuwe aanbestedingsprocedure, naar ik aanneem met de beste bedoelingen, maar met groot risico voor de basiseducatie.
Met droge ogen heeft zij de directie van de Speeldoos aangesproken op onzuiver beleid inzake scheiding van financiering van amateur- en professionele kunst, hetgeen door de directie is weerlegd.
Met droge ogen heeft zij daarmee de aandacht van directie en publiek afgeleid van hun eigen veranderde politieke beleid, zonder de consequenties voor de basiseducatie van Vughtse kinderen te overzien.
Met droge ogen heeft zij honderduizend euro besteed aan een overbodig extern onderzoek naar vermeend onzuiver beleid van de Speeldoos in plaats van het te bestemmen voor de basiseducatie van Vughtse kinderen.
Met droge ogen bestemt zij vijftigduizend euro voor extra ambtelijke gerelateerde werkzaamheden in plaats van het voor de basiseducatie van Vughtse kinderen aan te wenden.
Met droge ogen belastte zij directie en medewerkers van de Speeldoos met onnodig extra werk en druk naast hun normale werkzaamheden ten behoeve van de amateur- en professionele kunst.
Met droge ogen diskwalificeren zij dit extra werk van directie en medewerkers, niet kwaad bedoeld neem ik aan, maar het heeft hun vertrouwen in de politiek danig op de proef gesteld.
Met droge ogen stelt zij de docenten een onzeker, onduidelijk en tijd en aandacht vragend alternatief in het vooruitzicht om verder te kunnen met individueel onderwijs, zonder StarsOnStage.
Docenten die al eerder uitgekleed zijn na het vervallen van hun dienstverband bij MIK, maar zich desondanks samen met de directie van de Speeldoos opgepakt hebben om het onderwijs met hart en ziel bij StarsOnStage voor de Vughtse kinderen te continueren.
Met droge ogen ontneemt zij ruim duizend individuele kinderen en de Vughtse gemeenschap de mogelijkheid van artistieke, muzikale, culturele ontwikkeling, samenwerking en inspiratie.
Met natte ogen staan deze leerlingen, docenten, ouders, medewerkers, directie en medeburgers in de kou.

Reeds twee jaren is dit bestuurlijk gemeentebeleid inzake de Speeldoos aan het ontsporen. Nu is het vastgelopen en dreigen de Speeldoos en StarsOnStage te verongelukken. Ik kan mij niet voorstellen dat dit de bedoeling is van het gemeentebestuur. Gemeentebestuursleden, die in het verleden als raadslid kritisch waren, tonen zich nu niet thuis, als zij hierop worden aangesproken door de directie van de Speeldoos. Hebben de politici zitten slapen, zijn zij te veel met elkaar bezig geweest, laten zij andere belangen prevaleren? U, als gemeenteraadsleden, zou de politieke moed moeten tonen dit niet te laten gebeuren, niet alleen met een noodingreep, maar ook met vruchtbaar en consistent vertrouwen- en steungevend beleid ten aanzien van de Speeldoos en StarsOnStage.

Ik ruil mijn visie graag in voor een betere.”

Peter van den Berg, grootouder, medeburger en beoefenaar

Kijk ook bij

Gemeentelijke begroting 2024

Afgelopen november werd in de Vughtse gemeenteraad de begroting 2024 uitgebreid besproken. Het CDA is …