Brief: “StarsOnStage en de Speeldoos”

“Beste leden van onze gemeenteraad, u bent burgers van onze gemeente, uitverkorenen tot deze raad. Uw kinderen hebben mogelijk buitenschoolse cultuureducatie gehad, uw kleinkinderen zouden dat kunnen krijgen, bij StarsOnStage in onze Speeldoos, de thuisbasis van cultuur in Vught. Uw college van B&W stevent af op het onzalige punt dat StarsOnStage moet stoppen, dat de Speeldoos moet sluiten, dat de docenten op straat komen te staan en dat de Vughtse kinderen de mogelijkheid van muziek-, dans- en zangonderwijs in de Speeldoos ontnomen wordt. Met droge ogen hebben burgemeester en wethouders twee jaar geleden ervoor gekozen dat cultuureducatie voor Vughtse kinderen niet meer vanzelfsprekend is, door het op te nemen in een nieuwe aanbestedingsprocedure, naar ik aanneem met de beste bedoelingen, maar met groot risico voor de buitenschoolse cultuureducatie. Met droge ogen hebben B&W daarmee de aandacht van directie en publiek afgeleid van hun eigen veranderde politieke beleid, zonder de consequenties voor de cultuureducatie van Vughtse kinderen te overzien. Met droge ogen worden de docenten een onzeker, onduidelijk en tijd en aandacht vragend alternatief in het vooruitzicht gesteld om verder te kunnen met individueel onderwijs, zonder StarsOnStage. Docenten die al eerder uitgekleed zijn na het vervallen van hun dienstverband bij MIK, maar zich desondanks samen met de directie van de Speeldoos herpakt hebben om het onderwijs met hart en ziel bij StarsOnStage voor de Vughtse kinderen te continueren. Met droge ogen ontneemt zij ruim duizend individuele kinderen en de Vughtse gemeenschap de mogelijkheid van artistieke, muzikale, culturele ontwikkeling, samenwerking en inspiratie. Met natte ogen staan deze leerlingen, docenten, ouders, medewerkers, directie en medeburgers in de kou. Reeds twee jaren is dit bestuurlijk gemeentebeleid inzake de Speeldoos aan het ontsporen. Nu is het vastgelopen en dreigen de Speeldoos en StarsOnStage te verongelukken. Ik kan mij niet voorstellen dat dit de bedoeling is van het gemeentebestuur. Hebben de politici zitten slapen, zijn zij te veel met elkaar bezig geweest, laten zij andere belangen prevaleren? U, als gemeenteraadsleden, zou de politieke moed moeten tonen dit niet te laten gebeuren, niet alleen met een noodingreep, maar ook met vruchtbaar en consistent vertrouwen- en steungevend beleid ten aanzien van de Speeldoos en StarsOnStage.”

Peter van den Berg, grootouder, medeburger en beoefenaar

Kijk ook bij

Dank, medewerkers Afvalstoffendienst gemeente Vught

Graag spreek ik via deze weg mijn oprechte dank uit voor jullie snelle en doeltreffende …