Brief: Peperdure aanpassing N65 biedt totaal geen oplossing

De gemeenteraad was het er unaniem over eens dat er voor Restaurant In ’t Groene Woud en Peijnenburg Vught aan de N65 een betere bereikbaarheid moest komen dan in het voorgestelde plan.
Door ons is, vanuit de door de gemeente voorgestelde varianten, een uitgewerkt plan gemaakt waarbij alle bedrijven en belanghebbenden optimaal bereikbaar zijn en blijven via een directe ontsluiting op de N65. Ter compensatie voor het Brabants landschap is door ons al grond aangekocht in het Helvoirtsbroek en over een financiële bijdrage van ons valt altijd te praten. Een makkelijkere weg dan nadeelcompensatie. Dat de gemeente ermee instemt om 2,7 miljoen uit te geven voor een viaduct en voor enkele tonnen meer een volledige aansluiting laat liggen, is voor mij daarom een raadsel. Het zeer beperkte viaduct, nu gepland bij de Sparrendaalseweg, geeft géén enkele meerwaarde voor onze bedrijven; het haalt zelfs de huidige fiets- en wandelroutes bij het restaurant weg en brengt het lokale verkeer waaronder paardenvrachtwagens, melk-, voer- en mestwagens en overige transporten alleen maar naar het achterland. Daarnaast zorgt het voor vele ‘omrijd kilometers’, die onze gasten, bezorgers, medewerkers en het vele vracht- en werkverkeer bij Peijnenburg Vught BV moeten maken. Het viaduct geeft daardoor een forse extra belasting en overlast op de Sparrendaalseweg, Hoevensestraat, Jagersboschlaan, de kern van Cromvoirt, Boslaan en de Torenstraat in Helvoirt. Het is zeer zorgelijk en beangstigend hoe een overheid de aan ons altijd toegezegde goede bereikbaarheid (eerst door een VRI) zomaar kan ontnemen en totaal geen gehoor geeft aan het verzoek van de raad voor een ‘goede’ oplossing. Het lijkt op een prestigekwestie. Rijkswaterstaat bepaalt en de Vughtenaar betaalt.

Ton Pijnenburg, Restaurant In ’t Groene Woud

Kijk ook bij

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

In een raadsdebat op 30 mei over kortetermijnmaatregelen (KTM) N65 is gebleken dat de raad, …