Brief: “Ondertunneling N65”

“Het gezond verstand heeft eindelijk gezegevierd in de gemeentehuizen van Vught en Haaren. De oude plannen voor fietstunneltjes zijn van de baan, want de nieuwe wethouders willen dat de N65 in zijn geheel wordt verdiept. Dat betekent een strijd om meer geld. Ter ondersteuning in deze strijd hebben we beide wethouders deze open brief gestuurd met doorslaggevende argumenten gebaseerd op maatschappelijke kosten-batenanalyses. De eindconclusie is dat een investering van 226 millioen ex btw voor volledige ondertunneling in de bebouwde kom van Vught (2.160 meter lang) en Helvoirt (1.550 meter lang) een terugverdientijd heeft van 5,5 tot 7 jaar. Weinig andere infraprojecten voldoen daaraan. Die argumenten gaan I&W en Rijkswaterstaat uiteraard bestrijden. I&W c.q. Rijkswaterstaat hecht bijvoorbeeld consequent geen enkele betekenis aan de woorden van hun minister dat wonen naast een drukke verkeersweg ten minste een levensjaar scheelt voor alle omwonenden. Of blijven schaamteloos normoverschrijdingen luchtkwaliteit ontkennen. Sinds 29 december 2011 heeft de Raad van State (RvS) in ten minste 6 soortgelijke procedures over het toetsen van luchtverontreiniging buiten de voorgeschreven 10 meter van de wegrand naar de civiele rechter verwezen. Op 13 oktober 2016 verwees de civiele rechter echter terug naar RvS. Met medewerking van de Staat is op 17 februari 2017 besloten tot een spoedprocedure. Op www.raadvanstate.nl is te lezen dat RvS binnen veertig weken na ontvangst van het hoger beroepschrift uitspraak doet. In dit geval op 12 juni 2017 in een spoedprocedure. Nu zijn we 15 maanden, 60 weken verder. Vanaf de start eind 2011 bijna 8 jaar procederen over een relatief simpele zaak die rechtstreeks de gezondheid in heel Nederland raakt.
Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg (EHRM) vond een procedure die 5 jaar duurde al strijdig met art. 6 EVRM. Overwogen wordt daarom of een klacht bij EHRM een eind kan maken aan dit verstoppertje spelen. Voor details zie http://www.n65.nl onder nieuws.”

Comité N65, telefoon 0411-641699 of bestuur@n65.nl

Kijk ook bij

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

In een raadsdebat op 30 mei over kortetermijnmaatregelen (KTM) N65 is gebleken dat de raad, …