Brief: Kom in actie voor Theater de Speeldoos

“Het raadsbesluit om geen subsidie naar de professionele kunst te laten gaan is funest voor de avondvoorstellingen in Theater de Speeldoos. Deze zullen ophouden te bestaan. Dit is het gevolg van een onmogelijk raadsbesluit voor een schouwburg. Bij een schouwburg hoort een avondprogrammering. De gemeenteraad heeft in 2017 door Berenschot een rapport laten opstellen. Berenschot stelt dat er geen schouwburg in Nederland is waar géén subsidie bij moet. Dus ook bij de Speeldoos moet gewoon subsidie bij. Dit betekent: einde avondvoorstellingen hetgeen tot gevolg heeft dat de theaterzaal vrijwel leeg komt te staan in de avonduren. Ook de stelling dat Vughtenaren naar Den Bosch kunnen is voor een zelfstandige gemeente een blamage. Een gemeente als Vught moet voor zijn bewoners gewoon een breed cultuuraanbod verzorgen. Dat er een aantal voorstellingen thans nauwelijks publiek trekt, wordt veroorzaakt door de schrale programmering. Er is immers feitelijk geen geld voor.

Omringende gemeenten weten beter wat het gemeentebelang betekent. Toen Rosmalen bij Den Bosch werd gevoegd kreeg Rosmalen Perron 3. Een complete schouwburg. Dat zorgt voor gemeenschapszin en geeft een hart aan de samenleving. Om nog maar niet te spreken over het belang van cultuur voor de mens in filosofische en psychologische zin: nergens wordt de mens als sociaal en individueel wezen zo’n spiegel voorgehouden als in de schouwburg! Dus moet deze zo laagdrempelig mogelijk zijn, dus plaatselijk! Rosmalen is niet veel groter dan Vught. De programmering vindt plaats door Theater aan de Parade; idem de kaartverkoop. Het pand is van de gemeente. Voor de avondvoorstellingen huurt men de ruimte van Perron 3. Ook Oisterwijk heeft met Tiliander een volledige schouwburg. Deze schouwburg is nog niet zolang geleden gebouwd. Dus Oisterwijk, onderkent het belang van een schouwburg met alles erop en eraan voor zijn bevolking. Ook zorgt het verzorgen van professionele kunst voor een uitstraling naar de amateurkunst. Voor de avondvoorstellingen is er een professioneel team nodig, die het licht, geluid en decorbouw verzorgt. Dit team staat ook ter beschikking van de amateurkunst, dus voor b.v. de musicals van Maurick, de zang van Intermezzo, etc. moeten het, als het aan de raad ligt, in de toekomst zonder deze ondersteuning doen.

Vervolgens heeft de Speeldoos ook het voormalige StarsOnStage in huis. Een complicerende en unieke factor voor een theater als de Speeldoos. De subsidie voor de ‘muziekschool’ staat los van de Speeldoos, maar lijkt er wel bij betrokken te raken. Op zich zal de amateurkunst door de subsidies volledig bediend worden, maar wij vinden dit een te mager cultuuraanbod voor Vught. Gelet op de onzekere maar hoge kosten lijkt het beter als het pand naar de gemeente gaat.

Als u vindt, dus ook verenigingen, dat de avondvoorstellingen een kans moeten behouden in Vught (zie b.v. de situatie met Perron 3) ga dan naar de bijeenkomst op donderdag 18 april in het raadhuis. Bestook de raadsfracties met mails. Zij staan met hun adres in het gidsje van de gemeente Vught. Kortom als het lot van de avondvoorstellingen u ook ter harte gaat kom dan in aktie.”

Teun Wezelenburg en Jo van Dinther

Kijk ook bij

Stemmen voor een Groen en Sociaal Nederland

Over precies één week gaan we stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer. En het beloven …