Brief: “Jagersboschlaan”

“Aanwonenden en omwonenden van de Jagersboschlaan in Vught ontvingen op 9 november van dit jaar een brief van de gemeente waarin werd aangekondigd dat onderzocht wordt of verharding van de Jagersboschlaan tot openstelling van gemotoriseerd verkeer een optie is. Naar aanleiding van deze brief zijn belanghebbenden bij elkaar gekomen en is daar een werkgroep uit ontstaan: JBlaan. Wij hebben naar de gemeente onze ernstige verontrusting uitgesproken over deze mogelijke ontwikkeling. Vanmiddag ontvingen wij een brief waarin vermeld staat dat het gemeentebestuur een besluit genomen heeft. Dit is onaanvaardbaar. De manier waarop de gemeente omgaat met gedupeerden is niet te accepteren. Deze ontwikkeling gaat ten koste van gezondheid, leefbaarheid, natuur en milieu.”

Nelly Theunissen, voorzitter werkgroep JBlaan

Kijk ook bij

Dank, medewerkers Afvalstoffendienst gemeente Vught

Graag spreek ik via deze weg mijn oprechte dank uit voor jullie snelle en doeltreffende …