Brief: “Jagersboschlaan, autoweg?”

“Nog maar 2 maanden geleden werden de direct omwonenden van de Jagersboschlaan, het Jachterf en het Wildpad voor het eerst door de gemeente geïnformeerd over de verharding en openstelling voor autoverkeer van de Jagersboschlaan. De N65 wordt voor het doorstromend verkeer, met veel aandacht voor groen, ingericht met een parallelle fietsroute aan de N65. Het college van Vught kiest voor de afwikkeling van verkeersstromen naar en van de N65 voor het ombouwen van de groene Jagersboschlaan naar een openstelling voor autoverkeer. De Jagersboschlaan is een fiets- en wandelroute met cultureel-historische en natuurwaarden waaraan de inwoners van Vught veel waarde hechten. Alternatieven, zoals parallelle wegen aan de N65 (die er overigens al deels liggen) blijken door het college niet eens serieus onderzocht of overwogen te worden.

Onder het argument dat de N65 geen vertraging mag oplopen, benadert het college deze verkeerskundige aanpassing op de Jagersboschlaan als een zelfstandig dossier. Terwijl iedere nadenkende burger kan begrijpen dat dit alles met de N65 te maken heeft. Een behoorlijke belediging van het bestuur aan het adres van de inwoners van Vught. Waar blijven de transparantie en het draagvlak naar de burgers, waar de gemeente zelf zo mee schermt?

Gemeente stelt dat de Jagersboschlaan in de toekomst gebruikt wordt voor de 3 instellingen aan de Martinilaan: Regina Coeli, Maurick College en Martinihal. Maar ieder nadenkend mens zal toch inzien dat deze weg na reconstructie van de N65 gewoon als ontsluitingsweg zal worden gezien, met duizenden verkeersbewegingen per etmaal. En dan hebben we het nog niet over de honderden fietsers van het Maurick College. Openstelling van de Jagersboschlaan betekent ook dat deze laan ernstig en onherstelbaar wordt aangetast. Maar ook de leefbaarheid van de bewoners aan deze laan wordt onaanvaardbaar geschaad. Deze nieuwe weg grenst namelijk direct aan de achtertuinen van de woningen aan de noordzijde van het Jachterf. De gemeente moet inzien dat dit absoluut niet kan. Advies: college, ga je huiswerk overdoen! Weloverwogen integrale besluitvorming met respect voor een gebied en in het algemeen belang, in open dialoog en in transparantie met de omgeving.”

Namens werkgroep Jagersboschlaan, Nelly Theunissen-Zwartjes

Kijk ook bij

Onrust onder Vughtse ambtenaren

Vorige week heb ik met enige verbazing in Het Klaverblad het artikel ‘Onrust onder Vughtse …