Brief: Jagersboschlaan

Alle bezwaren die tot dusverre door diverse instanties zijn ingebracht tegen de verharding en openstelling voor autoverkeer van de Jagersboschlaan hebben het college van burgemeester en wethouders nog niet tot andere gedachten kunnen brengen. Vreemd toch, ik ken veel mensen in Vught, maar ik heb nog niemand in dit verband gesproken die het plan van de gemeente geen onbegrijpelijk of zelfs dwaas idee vindt. Zoals bij menig tekentafelproject, als het eenmaal van die tafel af is gaat bestuurlijk prestige vaak zwaarder tellen dan gegronde argumenten en bezwaren van burgers of groepen burgers. Behalve de belangen van natuur, milieu, recreatie en verkeersveiligheid is er nog een ander belangrijk item dat hier bijzondere aandacht verdient. Bij de planvorming van het Jachterf in de jaren tachtig is een uitgangspunt geweest dat de achtertuinen van de 12 woningen aan de noordzijde aan het ‘stille’ bospad moesten komen te liggen om zodoende de natuurlijke omgeving zoveel mogelijk te waarborgen. Deze achtertuinen kregen dus als het ware een beschermde status. De huidige plannen van de gemeente hebben als gevolg dat deze achtertuinen straks direct aan een weg voor gemotoriseerd verkeer komen te liggen. Dat zou praktisch betekenen dat deze tuinen, die toch zoals elke achtertuin, een integraal deel vormen van de leefruimte van de woningen, buiten gebruik worden gesteld. Deze tuinen hebben een bescheiden oppervlakte, gemiddeld nog geen 10 meter diep en de slaapkamerramen (beneden) van sommige woningen op nauwelijks 6 meter van de perceelsgrens. Want je kunt niet aannemen dat bewoners zich straks nog vrijwillig zullen blootstellen aan het verkeerslawaai en inademing van fijnstof die autoverkeer nu eenmaal met zich brengen. Wethouder Van Woesik liet zich enkele maanden geleden eens ontvallen dat de bewoners daaraan maar moeten wennen. Wat een minachting voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Voor het dedain dat de wethouder toont voor de belangen van bewoners zou hij zich diep moeten schamen in plaats van zich op de borst slaan voor het bereikte resultaat in de onderhandelingen met Rijk en Provincie. Het hoge cijfer dat hij daarbij in gedachten had, een 8 of nog iets hoger, verdienen vooral de automobilisten die straks op de nieuwe N65 geen stoplichten in Vught meer tegenkomen. Het is onverteerbaar dat de gemeente de gevolgen van die reconstructie gaat afschuiven op groepen burgers in de gemeente. Dat geldt niet alleen voor de omwonenden van de Jagersboschlaan, maar evenzeer voor de ondernemers aan de andere kant van de N65 tussen Vught en Helvoirt. Ik kan niet anders dan concluderen dat de gemeente bij de onderhandelingen met Rijk en Provincie deze belangen onvoldoende heeft onderkend. Voor beide groepen burgers zal een adequate oplossing moeten worden gevonden. Daarvoor zal de gemeente opnieuw aan de onderhandelingstafel moeten gaan. Als de wil er is, zal een oplossing zeker mogelijk zijn. Maar als die wil ontbreekt, dan hebben we er alle vertrouwen in dat de rechter ons in een beroepszaak beter zal beschermen dan onze lokale overheid.

Harry van Sterkenburg

Kijk ook bij

Stemmen voor een Groen en Sociaal Nederland

Over precies één week gaan we stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer. En het beloven …