Brief: Informatie-avond N65: Een vragenuurtje zonder antwoorden

Tijdens de voorlichtingsavond over de N65 vorige week dinsdag werd aan wethouder Van Woesik voorgelegd dat een groot aantal inwoners van Vught grote zorgen hebben over de afsluiting van de op- en afritten naar de N65 ter hoogte van de Martinilaan omdat het autoverkeer van en naar Regina Coeli en het Maurick College dan door de nauwe straten van Vught moet waar juist heel veel jongeren fietsen en brommen of de N65 oversteken naar de De Bréautélaan die een tweezijdig fietspad wordt, waar auto’s worden gedoogd. Iedereen die nu al regelmatig van deze route gebruik maakt weet dat, als de fietsers volledige autonomie krijgen, deze route voor auto’s niet meer doenlijk is. Zeker als de (bak) fietsers en auto’s straks fluisterstil zijn. Hiermee wordt het héél onveilig.

Helaas kreeg het publiek geen inhoudelijk antwoord maar iets in de trend van: ‘geen tijd voor deze zaken want we moeten nu doorhalen omdat het vóór 2023 moet zijn gerealiseerd i.v.m. de PHS’.
Eerder was al aangegeven dat het de bedoeling is dat het verkeer dat nu vanuit de directe omgeving van de N65 komt voortaan over de ringstructuur zal moeten rijden waaronder de Postweg en de Loonsebaan. Die laatste kan de stroom wel aan maar de Postweg wordt met name ’s ochtends overspoeld met kinderen op fietsen, in bakfietsen en de kruising met de Kampdijklaan zorgt nu al vaak voor gevaarlijke situaties. Toename van autoverkeer, dat al groeit vanwege de nieuwe huizenbouw, zorgt nu al voor problemen dus extra toename is niet wenselijk.

De ringstructuur aan de zuidzijde bestaat dan uit de Vijverbosweg, Wolfskamerweg en de Laagstraat. Echter voordat de auto’s van Regina Coeli en het Maurick College op de ringstructuur zitten, moeten ze eerst over de Martinilaan, over de meest gevaarlijke ovonde van Vught bij het Shell tankstation door de Esscheweg en dan via de Vijverbergweg naar de N65 als ze naar het zuiden gaan en vanaf de ovonde via de Esschestraat, de Van Voorst-tot-Voorststraat , de Helvoirtseweg en de Olmenlaan voor de richting noordwaarts. In plaats van nu 100 meter naar de N65, gaan ze dan 2 kilometer door Vught of óók via de De Bréautélaan, Loonsebaan en Postweg zodat deze zuidelijke rondweg nog eens extra wordt belast.

Als u deze wegen kent en mogelijk kinderen hebt die iedere dag naar de kleuterscholen in de Theresialaan en/of naar het Maurick College moeten of moeten oversteken over de Vijverbosweg, dan begrijpt u onze zorgen. Helaas worden vragen hierover weggewimpeld en zelfs formele vragen worden niet beantwoord zoals het CDA ondervond. Er wordt gezegd dat dit details zijn die ‘we’ later wel oplossen. Maar juist hier geldt dat ‘The Devil is in de details’. Hoeveel voertuigen gaan door de Martinilaan en de De Bréautélaan rijden na de ingreep? Hoe gaat de bus die nu over de N65 rijdt en een halte heeft bij Regina Coeli en het Maurick College straks rijden? Hoe hoog worden de geluidsschermen werkelijk? 1,50 meter bovenop een rand van 1 meter geeft weinig overzicht en met name bij fietsers die parallel aan de N65 de De Bréautélaan moeten oversteken, geeft dit een gevaarlijke situatie.

Ook speelt er nog de extra milieubelasting binnen Vught. Als je de meest aannemelijke routes visualiseert dan lijkt het er sterk op dat er heel veel extra kilometers binnen Vught gereden gaan worden met dito uitstoot van fijnstof, CO2 en gevaar voor ongelukken.

Bovendien kun je je afvragen waar we het allemaal voor doen. Vught levert 33 miljoen in en mogelijk nog meer, maar waarvoor? Voor het Rijk dat een betere doorgang op de N65 wil? Waar is ons gemeentelijk belang? De grote hap die uit de gemeentekas wordt genomen zal voor de komende 10 jaar nog merkbaar zijn in het feit dat extra veiligheid zoals aanpassen (opnieuw) van de ovonde bij het Shellstation niet meer mogelijk is. Of dat de Zwaluw kan fluiten naar haar nieuwe onderkomen omdat er geen geld meer voor is terwijl de zaak uitstellen en eerst eens goed nadenken bijna zeker leidt tot een echte oplossing t.w. een tunnel, maar dan geheel betaald door het Rijk.

Ook lopen we het reële risico dat Vught een artikel 12 gemeente wordt en de OZB naar 120% van het landelijk gemiddelde gaat en dat Vught haar zelfstandigheid verliest. Waarom laten wij ons zo onder druk zetten door het Rijk? Als we de volgorde aanpassen, eerst het spoor, daarna de N65 en de omkering spoor en weg en daarna de A58 dan is de tijdsdruk eraf zodat er geen onnodige fouten worden gemaakt. Er is dan tijd om expertise op het gebied van infrastructuur en (maatschappelijke) kosten/baten analyses in te huren of een beroep te doen op experts op dit gebied binnen Vught, zoals eerder door de VVD is voorgesteld, en een Rekenkamer in te stellen die het hele financiële stuk kan beoordelen en het proces kan blijven monitoren.
De huidige plannen zijn gelukkig al een stuk beter dan het eerste plan. Met name de situatie bij de Boslaan is uitermate netjes opgelost. De kennis en kunde op het gebied van uitwerking van plannen lijkt volop aanwezig. Als metafoor kun je stellen dat de auto steeds fraaier en veiliger wordt omdat deze nu ook ruitenwissers heeft maar helaas nog steeds geen remmen en dus nog steeds niet geschikt is om er mee te gaan rijden. Bovendien komt er nog steeds te veel uitstoot uit.

Eerst lijkt het mij fair om de gemeente de tijd te geven om de remmen aan te brengen. Vervolgens lijkt het mij niet meer dan logisch om een Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) op te laten stellen omdat de eerste MKBA een grote verslechtering van de verkeersveiligheid in Vught voorzag en een MKBA na het aanbrengen van de remmen een stuk positiever (minder negatief) zal zijn. Daarnaast is een Milieu Effect Rapportage (MER) op zijn plaats omdat de extra kilometers en dito fijnstof en Co2 wel degelijk een grote impact op de luchtkwaliteit zullen hebben. Bovendien heeft de verbeterde doorstroom op de N65 een aanzuigende werking en veroorzaakt dit extra verkeer en dus meer fijnstof en C02.
Gelukkig heeft de gemeente nog een klein jaar de tijd om de plannen te finaliseren. Ik ben benieuwd of het ouderwetse trommelremmen worden of dat we meegaan met de technologische ontwikkelingen en koolstof-versterkte composiet schijfremmen met brake-duct van Brembo toepassen. Laten we er in ieder geval samen een mooie en veilige auto van maken zonder uitstoot. Dat lijkt mij een mooie Kerstgedachte en een mooi voornemen voor 2019!

Hubert Verheijen, een bezorgde Vughtenaar

Kijk ook bij

Stemmen voor een Groen en Sociaal Nederland

Over precies één week gaan we stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer. En het beloven …