Brief: “Het drama van de Speeldoos en de dominante logica van de politiek”

“Welke van deze uitspraken is waar?
1. De onderzoeken en rapporten tonen aan dat de Speeldoos subsidiegelden voor amateurkunst en cultuureducatie onrechtmatig heeft gebruikt voor de professionele kunsten.
2. De onderzoeken en rapporten tonen niet aan dat de Speeldoos subsidiegelden voor amateurkunst en cultuureducatie onrechtmatig heeft gebruikt voor de professionele kunsten.
3. De onderzoeken en rapporten tonen aan dat de Speeldoos subsidiegelden voor amateurkunst en cultuureducatie niet onrechtmatig heeft gebruikt voor de professionele kunsten.
Het antwoord is: geen van deze drie.
Want er is nog een vierde uitspraak denkbaar, en die is wel waar:
4. De onderzoeken en rapporten tonen niet aan dat de Speeldoos subsidiegelden voor amateurkunst en cultuureducatie niet onrechtmatig heeft gebruikt voor de professionele kunsten.

Maar deze waarheid is ongemakkelijk en daarom wordt die in de hoofden van de politici gauw omgezet in ‘waarheid’ 1. En dat is in de logica onjuist. We zullen moeten leven met waarheid 4. Het doorrekenen van kosten op het publieke (de professionele kunsten) en het private (de amateurkunst en de cultuureducatie) deel van een hybride organisatie is ook heel moeilijk, omdat de verhouding tussen deze delen in de tijd varieert en daarom hooguit pas achteraf kan worden bepaald en verrekend. Dat is eigen aan hybride organisaties. Maar dat vraagt wel vertrouwen tussen de subsidiegever en de subsidieontvanger. En aan dat vertrouwen ontbreekt het omdat de subsidiegever niet kan leven met de onzekerheid van deze vierde en enig juiste uitspraak. En dan gaan persoonlijkheden en humeuren een rol spelen. Dus wat mij betreft terug aan de tafel (eventueel met een mediator die iets van mensen en van logica weet) en vertrouwen geven vooraf totdat achteraf bij de verrekening blijkt dat dat niet goed zou zijn gegaan. Amateurkunst en cultuureducatie mogen niet gebruikt (misbruikt?) worden als breekijzer voor het eigen ‘gelijk’.
Dus beste wethouder, ik heb geen andere rapporten gelezen dan u. Ik heb de rapporten alleen anders gelezen. Met een andere logica. Maar wel een die geen brokken maakt.”

Jozef Kok

Kijk ook bij

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

De N65 wordt een opera in drie bedrijven. Eerste bedrijf, de ‘ouverture’, is net afgelopen …