Glaskratjes Wandeling

Op dinsdag worden in onze Vughtse wijk een keer per maand de glaskratjes opgehaald. Sinds kort mag er geen blik meer bij, dat moet voortaan in de zakken voor plastic en zuivel-drankkartons op vrijdag. Lastig hoor, die wijzigingen bij het scheiden van afval. Ben je eindelijk gewend, moet het ineens weer anders: andere dagen, andere inhoud, andere combinaties.Tja, ik lees de brieven en de website van de gemeente Vught. Niet iedereen blijkbaar.

Freek en ik gingen vandaag wandelen. Niet door de natuur, zoals gewoonlijk, maar door de Vughtse straten, om in de Vughtse Hoeven, bij sportpark Bergenshuizen, naar de nieuwe villa’s te gaan kijken. Onderweg zagen we overal de lege glaskratjes het trottoir versperren. Ongeveer een kwart van de kratjes zat nog vol. Afgekeurd door de ophaaldienst. We hebben een globale inventarisatie gedaan en we constateerden: heel veel glazen potjes met het deksel er nog op; heel veel blikjes; halfvolle potjes met jam; olieblikken en spuitbussen die tot het chemisch afval behoren; statiegeldflesjes; en nog heel veel ander ondefinieerbaar glas en blik-afval.

Nou, het was een interessante wandeling. En ons wandeldoel, die nieuwe villawijk bij Bergenshuizen? Ander verhaal, andere keer.

Liesbeth Witteveen, Vught

Kijk ook bij

Dank, medewerkers Afvalstoffendienst gemeente Vught

Graag spreek ik via deze weg mijn oprechte dank uit voor jullie snelle en doeltreffende …