Brief: “Gemeente lapt inspraak en belangen burgers aan zijn laars”

“Wij, omwonenden van basisschool De Springplank, tekenen bezwaar aan tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor de beweegzaal op het schoolplein. We voelen ons als burgers volstrekt niet serieus genomen en vinden dat er nauwelijks rekening is gehouden met onze belangen als bewoners. We willen dat de gemeente het oorspronkelijke ontwerp uitvoert.

Natuurlijk moeten de kinderen van De Springplank op school kunnen gymmen. Hoe eerder hoe beter, wat ons betreft. Maar na bijna drie jaar plannenmakerij en vertraging dreigt er nu een gebouw te komen dat sterk afwijkt van het plan dat aan ons als bewoners is voorgelegd. Fors versoberd, maar wel tonnen duurder en door de materiaalkeuze totaal detonerend met de school zelf, een gemeentelijk monument.

Onze bezwaren richten zich zowel op de onzorgvuldige besluitvorming als op het feit dat ons woongenot als directe omwonenden fors wordt aangetast. Nadat bewoners en gemeente elkaar een jaar geleden konden vinden in het toen voorgelegde schetsontwerp, kwam er na acht maanden stilte afgelopen najaar ineens een ‘verantwoord versoberde gymzaal’ uit de koker. Oorzaak: de sterk gestegen bouwprijzen. Voor een uitvoering in baksteen, zoals de school zelf, is kennelijk geen geld meer. De zaal die de gemeente nu wil laten bouwen is een lelijke, knalrode, stalen doos van 6,60 m hoog (in de eerste gesprekken is steeds 6 m genoemd), zonder ramen (!) en midden in het gezichtsveld van de omwonenden. Het lage deel wordt, zonder dat hierover ooit iets is gemeld, ook nog eens verhoogd met een lawaai producerende warmtepomp van anderhalve meter.

De monumenten- en welstandscommissie heeft over de plannen negatief geadviseerd, maar dat advies heeft de gemeente naast zich neergelegd. We vragen ons af waarom wij als burgers ons wel aan de adviezen van deze commissie dienen te houden. Waarom heb je dan nog zo’n commissie? Al met al dreigt er nu na een paar jaar bestuurlijk gerommel en besluiteloosheid een gymzaal te komen waar eigenlijk niemand blij mee is.”

Henk Verhagen en andere buurtbewoners van de toekomstige beweegzaal

Kijk ook bij

Onrust onder Vughtse ambtenaren

Vorige week heb ik met enige verbazing in Het Klaverblad het artikel ‘Onrust onder Vughtse …