Brief: Géén oplossing voor bedrijven aan N65

Voor de bedrijven restaurant In ’t Groene Woud en Peijnenburg Vught BV is het onbegrijpelijk dat de gemeente in niets tegemoet is gekomen aan de voorgelegde voorkeursvariant die in maart is ingediend. De angst – althans zo moet het voorkomen – voor een mogelijke rechtszaak van Brabants Landschap over de ligging van de oversteek bij het restaurant en een bezwaar van Stal de Blokhoeve, heeft ertoe geleid dat de stuurgroep enkel de oversteek ter hoogte van de Sparrendaalseweg heeft onderzocht en nader heeft uitgewerkt. Dat hierdoor een veel grotere ingreep op het natuurgebied plaatsvindt én het achterliggende gebied Hoevensestraat, Sparrendaalseweg en Jagersboschlaan zwaarder belast wordt, is kennelijk geen enkel bezwaar. Een boerenbedrijf gevestigd aan de Sparrendaalseweg zal hierdoor veel grond moeten afstaan. Natuurlijk is een oversteek voor de overige boerenbedrijven en enkele aanwonenden van groot belang. Het ontbreken van een volledige aansluiting op de N65 en de ligging op een plek waar dat in de toekomst ook zeker niet meer mogelijk is, blijft natuurlijk erg ondoordacht. De ligging t.h.v. Restaurant In ‘t Groene Woud werd door een groot merendeel van de aanwezigen op de eerder belegde bewonersavond ondersteund en diende uiteraard een economisch belang voor onze bedrijven die veel verder gaat dan enkel een oversteek met bijvoorbeeld een paard. Daarbij is rekening gehouden met het zo veel mogelijk in stand laten van de natuur tussen het ecoduct en het restaurant, de bedrijvigheid eromheen en een optimale bereikbaarheid voor bewoners, klanten en medewerkers. Het eerder genoemde achterland zal er niet of nauwelijks hinder van ondervinden en ook de rotondes in Vught en Helvoirt zullen veel minder belast worden. De bewoners aan de Sparrendaalseweg en Hoevensestraat zijn nog niet eens op de hoogte gebracht van de plannen. Ook werd duidelijk dat de noodzakelijke aanpassingen aan de betreffende wegen nog niet zijn meegenomen in het plan dat nu voorligt.
Bewoners en bedrijven hebben veel inspanning geleverd om de juiste informatie te verschaffen en hebben heel veel argumenten aangedragen dat hun voorstel voor een oversteek met volledige aansluiting ondersteunde. Eén van de ondernomen acties van bedrijven is de aankoop van gronden ter compensatie van Brabants Landschap. Op de vraag wáárom er geen aansluiting op de N65 gemaakt kan worden, is tot op heden geen duidelijk antwoord gekomen.

Coen Peijnenburg
Peijnenburg Vught BV
Peijnenburg Vught Cultuurtechniek BV

Kijk ook bij

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

In een raadsdebat op 30 mei over kortetermijnmaatregelen (KTM) N65 is gebleken dat de raad, …