Brief: De gemeentelijke belangen in Vught

“In het Brabants Dagblad van 22 februari kan men artikelen lezen over drie bijzondere onderwerpen. Het gaat om ‘Woningen Isabellaveld wél betaalbaar’, ‘Vught verhardt Jagersboschlaan’ en ‘Doorgang komt er voorlopig niet’. Breng die drie artikelen voor het door dit college zo nagestreefde transparantie eens met elkaar in verband.

In het eerste artikel noemt de gemeente Vught 16 woningen tegen een echte prijs van 288.000 euro sociaal. Ze zijn volgens de gemeente ‘betaalbaar’. Maar voor wie eigenlijk? Voor kopers met een inkomen van tweemaal modaal? De gemeente gaf aan de ontwikkelaars de vrije hand voor de toewijzing. Tevens zijn er geen afspraken gemaakt over de loting, dus er heeft waarschijnlijk helemaal geen loting plaats gevonden, maar is sprake geweest van verkoop bij opbod. Er is volgens de gemeente geen sprake van 16 starterswoningen maar van betaalbare koopwoningen. Dus hier laat de gemeente het adjectief sociaal zelf al weg, wat wel klopt met het bestuursakkoord van deze coalitie. De kopers betalen bijna 40.000 euro voor een vrij normale vaste trap naar de zolder, een aanbouw en kunnen voor dit bedrag ook op de eerste verdieping naar het toilet, de cheque van de Keukenboer van 2000 euro zullen we dan maar niet flauw een sigaar uit eigen doos noemen. Het lijkt alles bij elkaar meer op gedwongen winkelnering dan op een woonbeleid en het gaat volledig mee met de gekte op de ‘vrije’ vastgoedmarkt.

Wat betreft de Jagersboschlaan begrijpt de coalitie dat niet iedereen het met de gemeente eens is, maar is ervan overtuigd dat het verharden en het onbeperkt openstellen van de Jagersboschlaan voor (zwaar) autoverkeer de best mogelijke oplossing is en het algemeen belang het beste dient. Volgens de gemeente is de provincie de kwaaie pier want die wil géén parallelweg langs de rijksweg N65 vanwege plannen voor een snelfietsroute Tilburg-Den Bosch en het streven om auto-en fietsverkeer zo veel mogelijk te scheiden. Maar juist het mengen van fiets- en autoverkeer op de Jagersboschlaan is zeer problematisch. De gemeente schermt vaak met het algemeen belang als omwonenden met bezwaren komen. Maar interpreteer in het vervolg algemeen belang als bestuurlijk of gemeentelijke belang.

De Petrus B.V. vroeg Vught voor de aanleg van een ‘parkje’’ 75.000 euro. Dit werd uiteindelijk de voortuin van restaurant Hemels. Raadsleden stelden dat de raad 75.000 euro beschikbaar stelde voor een tuin zoals die op de tekening stond, mét een doorgang voor een rondje om de Petruskerk. Het geld is wederom niet uitgegeven aan waarvoor het bestemd was. Als de doorgang niet doorgaat, zou een deel van het geld terug moeten komen. Het lijkt wel het bekende Vughtse mixen van geld voor kunststukjes van amateurs en professionals, al zijn hier het gemeentebestuur de amateurs en de vastgoedjongens van de Petrus natuurlijk de professionals.

Uit deze drie artikelen kan worden opgemaakt dat gemeentelijke belangen vooral worden bepaald met een vastgoedbeleid, dat argumenten van algemeen belang voortkomen uit gemeentelijke belangen en dat bij semi-commerciële projecten publieke en private belangen regelmatig worden vermengd.”

Sjoerd Janssens, voormalig raadslid SP

Kijk ook bij

Stemmen voor een Groen en Sociaal Nederland

Over precies één week gaan we stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer. En het beloven …