Brief: “De destructieve werking van wantrouwen”

Bij de gemeente Vught leeft wantrouwen over de besteding van de subsidie. Mijn naamgenoot Jozef Kok – die ik helaas niet ken – heeft dat in Het Klaverblad voortreffelijk geanalyseerd.

Bij De Speeldoos leeft onbegrip en wantrouwen ten aanzien van de bedoelingen van de gemeente Vught. De gemeente heeft haar eigen accommodatieproblemen geschapen en probeert dat nu op te lossen door de klanten te herverdelen.

Als ik kijk naar de ruimtelijke situatie rond De Speeldoos zou ik daar nog aan toe willen voegen dat de huidige locatie wellicht gewenst is vanwege de ontwikkelingspotentie.

Als interim manager en consultant heb ik veel kennis over subsidies en bedrijfsvoeringen in de culturele sector. De Speeldoos is een mooi voorbeeld van hoe je met relatief weinig subsidie door cultureel ondernemerschap veel meerwaarde voor de bevolking kunt genereren. Dat is ook precies de reden waarom een gemeente dat beter niet zelf kan exploiteren. Zo’n verhouding tussen subsidie en meerwaarde krijgen ze binnen haar eigen regels nooit voor elkaar.
Als de gemeente haar vraag met betrekking tot het gebruik van de subsidie serieus had genomen, de kwestie speelt immers al een jaar of tien, had ze gewoon inrichtingseisen moeten stellen aan de subsidieaanvraag en het daar op te baseren accountantsverslag. Waarom heeft ze dat niet helder opgepakt?

Dat De Speeldoos het voor elkaar krijgt – geheel tegen de landelijke trend in – de deelname aan cultuureducatie met 35% te laten groeien, zonder daar extra subsidie voor te ontvangen is een geweldige prestatie!
Dat De Speeldoos het op eigen last en lust toch voor elkaar krijgt goed bezochte professionele theatervoorstellingen aan te bieden is een mooi voorbeeld van de extra spin-off die de gemeente zelf nooit gerealiseerd krijgt.
De Speeldoos kent een uitmuntende bezettingsgraad en is kennelijk in staat de behoeften van bevolking en verenigingen goed te lezen en daarop te acteren. Ik zou als gemeente erg zuinig zijn op zo’n instelling.

De-escalatie van dit conflict door middel van Mediation is de enig begaanbare weg als je het belang van de gemeenschap centraal stelt.
Waarschijnlijk is het conflict te ver gevorderd en is het te zeer belast met ego kwesties om dat voor elkaar te krijgen…………….of de gemeenteraad moet haar macht hiervoor willen inzetten. Stap eens over uw schaduw heen vanavond!

P.S. Niemand heeft mij gevraagd/opgedragen dit briefje te schrijven. Ik ben zelf de bron en draag daar de verantwoordelijkheid voor. Doordat ik lucht kreeg van het conflict tussen de gemeente Vught en De Speeldoos mocht ik het genoegen smaken kennis te maken met (de digitale versie van) uw blad.
De verslaglegging en vormgeving is op een uitstekend niveau en er is ruimte voor hoor en wederhoor. Chapeau!

met vriendelijke groet,

Jos Kok

Kijk ook bij

Stemmen voor een Groen en Sociaal Nederland

Over precies één week gaan we stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer. En het beloven …