Brief: “De beuk eruit of de beuk erin?”

“‘Staat muurtje behoud beuk in de weg?’ Dit is de kop van het hoofdartikel in Het Klaverblad van 22 augustus 2018, waarin staat beschreven wat de gemeente van plan is met de herinrichting van het Maurickplein, ten koste van een grote monumentale beuk. Die moet worden gekapt om het doorgaande verkeer langs het Maurickplein mogelijk te maken. De Natuur- en Milieugroep Vught (NMV) heeft een alternatief plan bedacht waarmee deze prachtige boom behouden kan blijven. Een onafhankelijk bureau heeft op verzoek van het gemeentebestuur een z.g. Boom Effect Analyse uitgevoerd en kwam tot de conclusie dat het plan van de NMV uitvoerbaar is, op het beruchte muurtje na. Ja, het muurtje staat in de weg. Een plantenbak van Rijkswaterstaat tegen de geluidswal van de A2, die blijkbaar een paar meter verderop niet meer nodig is. Met het muurtje komen we 10 cm tekort: de weg moet minimaal 5.25 m. breed zijn, en met het muurtje is dat maar 5.15 m. Op die weg moet je minimaal 50 km per uur kunnen rijden. Maar misschien mag het met 30 km per uur wat smaller? Is er alles aan gedaan om RWS te bewegen een stukje muur weg te halen? Er staat voor ons gevoel meer in de weg dan het muurtje. Dat is de wil om een prachtige boom voorrang te geven op het doorgaande verkeer. Zoals wel vaker maakt de gemeente eerst een ontwerp en ziet dan dat er een boom in de weg staat. Die boom staat er al 100 jaar, maar komt op de laatste plaats. Eerder, bij het verbreden van de A2 is er alles aan gedaan deze boom te behouden. Gemeente, neem het behoud van deze prachtige boom op als eis en maak dan je plannen. Het moet toch mogelijk zijn om met een beetje fantasie zo’n probleem op te lossen. Wij pleiten ervoor dat alles op alles wordt gezet om de boom te behouden. Laat die beuk staan en zorg voor een herinrichting waarin de boom goed wordt ingepast! Daarom vragen we alle burgers van Vught te kiezen voor het behoud van de beuk. Steun ons door onze petitie te ondertekenen op www.petities.nl, zoekterm Maurickplein.”

Natuur- en Milieugroep Vught

Kijk ook bij

Onrust onder Vughtse ambtenaren

Vorige week heb ik met enige verbazing in Het Klaverblad het artikel ‘Onrust onder Vughtse …