Brief: De beeldkwaliteit van het Vughtse woningbeleid

“Volgens de cijfers van Woonwijze was er in 2017 een tekort van zo’n 485 sociale huurwoningen. Dit harde feit wordt helaas niet door alle Vughtse politieke partijen onderkend. Zo wil bijvoorbeeld de huidige coalitie (VVD, GB, PvdA-GL) helemaal geen sociale huurwoningen meer bouwen, omdat er volgens deze partijen al veel te veel sociale huurwoningen zijn. Vertel dat maar aan al die woningzoekenden (of beter: woningwachtenden) in Vught die momenteel zo’n 10 jaar moeten wachten terwijl ondertussen een sociale koopwoning steeds verder buiten hun bereik raakt.

Minister Ollegron liet in de beantwoording van SP-vragen (24 januari 2019) weten dat er jaarlijks 75.000 woningen moeten worden gebouwd waarvan 25.000 in de sociale sector. Dat is gemiddeld 30%. Dat wordt niet gehaald in Vught, ook niet op het Isabellaveld waarvan het beeldkwaliteitsplan in de raadsvergadering van 31 januari aan de orde kwam. Er worden daar namelijk 53 woningen gebouwd voor prijzen van 250.000, 380.000 en 579.000 euro. Daarvan zijn er 9 voor de particuliere verhuur, de zogenaamde middeldure woningen tot maximaal 1000 euro. En maar 10 woningen voor sociale huur. Dat laatste is slechts 18% van het totaal.

In de raadsvergadering bracht D66 naar voren dat de ‘aantrekkelijke’ bedragen alleen fungeren als prijstrekkers. De woningen zijn in werkelijkheid veel duurder. Om als bewoner straks niet met een zeer uitgeklede versie van een volwaardig huis te worden geconfronteerd, dienen kopers onder andere rekening te houden met een pluspakket van 35.000 euro. Dat zal in veel gevallen nog maar het begin van de extra kosten zijn. Dit terwijl in de eerste echte vergadering van deze raadsperiode op 9 mei 2018, door bijna alle partijen (SP stemde natuurlijk tegen) is afgesproken dat 250.00 euro voortaan het maximum zou zijn voor de zogenaamde ‘betaalbare’ huizen in Vught. De huidige coalitie inclusief PvdA-GL maakte deze afspraak omdat er volgens hen ook goedkopere woningen zouden worden gebouwd. 250.000 was de uiterste grens. Die afspraak is in ieder geval niet op het Isabellaveld nagekomen en daar is de PvdA-GL ook op gewezen tijdens de laatste raadsvergadering. Vervolgens geeft deze fractie aan dat het college hierop gecontroleerd wordt en dat dit in toekomstige plannen goedgemaakt wordt. De PvdA-GL krijgt het nog druk, want dit is niet de eerste keer dat de SP erop moet wijzen dat de afspraken m.b.t. de woningbouw (nog) niet worden nagekomen.

In de Volkskrant van 29 januari 2019 beschrijft Erdal Balci de schrijnende gevolgen van de grotendeels ongebreidelde marktwerking in het landelijk woningbouwbeleid. De keuze van bepaalde politieke partijen om de woningbouw bijna geheel over te laten aan de vrije markt heeft in het hele land desastreus uitgepakt. Groepen van lagere inkomens, de middenklasse, de starters, de mensen met pech, zitten langzamerhand in een verschrikkelijke verdrukking. Dat geldt vooral in steden, maar ook in vele dorpen. Grote groepen Nederlanders zijn inmiddels meer dan 40 tot 50% van hun besteedbaar inkomen aan woonlasten kwijt (de woningquote). Dat zijn onhoudbare ‘marktomstandigheden’ die eigenlijk alleen vrij zijn voor hogere inkomens- en vermogensgroepen. Maar ook voor veel middengroepen wordt wonen ook in Vught steeds vaker onbetaalbaar.

Het woonbeleid in Vught lijkt vooral een verdienmodel te vormen voor de bekostiging van nota bene landelijke infrastructurele werken. Straks loopt er een landelijke spoorlijn en autoweg dwars door het rendabele, maar leeggestroomde, vergrijsde en vermogens-verrijkte dorp Vught. Alleen het verkeer stroomt lekker door, maar het zogenaamde scheefwonen niet.”

Sjoerd Janssens, ex-raadslid SP

Kijk ook bij

Stemmen voor een Groen en Sociaal Nederland

Over precies één week gaan we stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer. En het beloven …