Brief: ‘Cultuur-amputatie’ een feit

Heeft het Vughtse cultuurveld nu nog wat te zeggen?

De raadsvergadering van donderdag 18 april jl. was voor de Vughtse theaterliefhebber een vergadering met een teleurstellende uitkomst: Theater de Speeldoos wordt zoiets als Sociaal-Cultureel Centrum de Speeldoos, zonder inspirerende professionele podiumkunsten. Dik dertig jaar hebben die een vaste plek gehad op het door de gemeente Vught zelf hiervoor geschikt gemaakte podium. Nu niet meer dus, althans als het aan het College en de Raad ligt. De jaarlijkse Speeldoosseizoensbrochure zal in mei de brievenbus niet binnenvallen. Niet alleen de vaste Vughtse theaterbezoekers en die uit de directe omgeving zullen hun theater missen, maar ook de Vughtse bedrijven die baat hebben bij theaterbezoekers ’s avonds in Vught.
Terug naar 18 april: opnieuw het mantra van vooral Gemeentebelangen, D66 en VVD: geen subsidie aan professionele podiumkunsten. Dat is 12 jaar geleden afgesproken en wee je gebeente als je voortschrijdend inzicht én advisering van de VNG én inhoudelijk sterke argumenten nu mee durft te laten wegen of zelfs te noemen. CDA en SP en een fractielid van PvdA-GroenLinks wilden het cultuurbeleidsplan afwachten en dan pas de eerder voorgenomen stap nemen. Hoon was hun deel van de andere partijen, want ‘12 jaar geleden heeft raad besloten etc.’ De ‘waarom dan?-vraag‘ komt niet aan de orde, ondanks de overtuigende pleidooien in variant 2 in de rapportage van het interim-bestuur, inclusief de interim-directeur waarin de Raad zoveel vertrouwen had.
Ook wethouder Van de Ven (PvdA-GroenLinks) benadrukte dat in het aanstaande cultuurbeleidsplan er absoluut (!) geen ruimte zal zijn voor professionele podiumkunsten. Op zich wel een opvallend standpunt: zoveel meerkosten zijn immers niet te verwachten, volgens de rapportage van het interim-bestuur. Maar tegelijkertijd maakte hij gelukkig duidelijk dat dit beleidsplan in samenspraak met het cultuurveld van Vught tot stand gaat komen. Via het cultuurnetwerk. Als hij dat echt meent, dan ligt daar voor de Vughtse theaterliefhebbers en die niet alleen ook een kans: als alle netwerkdeelnemers de wethouder maar duidelijk maken dat het ontbreken van de professionele podiumkunsten de culturele infrastructuur in Vught op achterstand zet of zelfs ondermijnt, dan kan die inbreng in het beleidsplan de ‘mantra-aanhangers’ wellicht nog tot andere gedachten brengen.

Geert van den Brand

Kijk ook bij

Stemmen voor een Groen en Sociaal Nederland

Over precies één week gaan we stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer. En het beloven …