Brief: Betonnen tunnelbak N65

“Geacht raadslid, beste Vughtenaar,

Donderdag 28 februari zal de gemeenteraad waarschijnlijk de betonnen tunnelbak N65 VKA+ goedkeuren zonder dat er een goed beeld van de gevolgen is. Officieel onderzoek geeft aan dat er meer nadelen zijn dan voordelen. Vught wordt met het VKA+ veel onveiliger en de leefbaarheid van Vught neemt af. Dat is door 2 externe bureaus bevestigd.

Vught wordt veel onveiliger
Kijkend naar de ongelukken van de afgelopen 20 jaar op de N65 dan zijn dat voornamelijk kop-staartbotsingen (o.a. bij een kijkfile), oversteken bij Helvoirt met een aanhanger en eenzijdige ongelukken tegen een boom net buiten Vught. Ondanks dat er 2 doden zijn gevallen en een aantal gewonden, acht het rijk de N65 niet onveilig. Ook de fietsersbond vindt dat er relatief weinig ongelukken gebeuren op of bij de N65. Natuurlijk, elke dode is er één te veel, maar het VKA+ zou hier (helaas) geen enkel verschil in hebben gemaakt. Wel zijn door het VKA+ veel meer extra ongelukken te verwachten binnen Vught vanwege de sterke toename van het lokale verkeer als gevolg van het halveren van het aantal op- en afritten van en naar de N65. Met name op de Helvoirtseweg (hier was in 2017 zelfs een dodelijk slachtoffer te betreuren), de Postweg, de De Bréautélaan, de Vijverbosweg en de Martinilaan waar veel kinderen fietsen en moeten oversteken, zullen veel meer ongelukken plaatsvinden als gevolg van het VKA+.

Leefbaarheid gaat sterk achteruit
De forse toename van verkeer, ook op de N65, veroorzaakt meer CO2-uitstoot en fijnstof en geeft meer lawaai. Ook de oversteekbaarheid wordt sterk verminderd. Bij de De Bréautélaan-Martinilaan, waar het allemaal om begonnen is, wordt oversteken voor auto’s nagenoeg onmogelijk en zeer gevaarlijk voor fietsers, met name vanwege de hoge hellingshoek van 2%-4%. Ook voor ouderen met rollator of een moeder met bakfiets zal deze oversteek lastig worden.

Landelijk karakter van Vught verdwijnt
Oude majestueuze eiken op de N65, in de Martinilaan en de De Bréautélaan verdwijnen, er wordt een stuk van de oude Napoleontische weg afgebroken en de Jagersboschlaan wordt geasfalteerd. Daarmee verliest Vught veel van zijn charme en aantrekkelijkheid. De conclusie is dat Vught in leefbaarheid sterk moet inboeten.

Vught gaat bankroet
We kunnen het eigenlijk niet betalen. Daarom wordt de tunnelbak slechts half verdiept en moeten wij de komende eeuw klimmen om naar de overkant te komen. Vught riskeert door het VKA+ een artikel 12 status te krijgen, waarbij we onze financiële zelfstandigheid verliezen en de OZB zal stijgen naar 120% van het landelijk gemiddelde. Iedere Vughtenaar betaalt voor het VKA+ minimaal € 1.249 (33 miljoen gedeeld door 26.418 (2018)) en waarschijnlijk fors meer. Dus een gezin met 3 kinderen betaalt minimaal € 6.245 om het VKA+ te realiseren. Ook is er dan geen geld meer om de veiligheid weer te herstellen of voor cultuur, goede sportfaciliteiten, maatschappelijke ondersteuning, armoedebestrijding en voor de nodige energietransitie.

Ondertunneling is enige duurzame oplossing
Voor hetzelfde geld (156-200 miljoen), maar dan betaald door het Rijk, kan zeer waarschijnlijk een volledige ondertunneling worden gerealiseerd. Vught betaalt dan alleen voor de landelijke 50km-weg met 3 rotondes erboven. Vught hoeft niet voor 2 jaar dicht en wordt niet in tweeën gesplitst door een betonnen tunnelbak met geluidsschermen. De leefbaarheid voor de komende 50 jaar is dan veiliggesteld en er is genoeg capaciteit voor opvang van het vergrote verkeersaanbod, ook als we allemaal elektrisch en autonoom rijden.

Verzoek aan de Raadsleden en beslissers
Laten we de beslissing uitstellen en de gevolgen van het VKA+ en de alternatieven eens goed onderzoeken zodat er een meer wetenschappelijke onderbouwing komt en men niet op onderbuikgevoel en Fingerspitzengefühl overhaast beslist over minimaal 156 miljoen met als mogelijk gevolg dat Vught voor de komende eeuw in de misère zit. We kunnen dit maar één keer goed doen.

Dan hoeft u zich in 2030 niet te verantwoorden in het programma Kanniewaarzijn, maar kunnen wij u voordragen voor een lintje omdat u Vught heeft gered en klaargemaakt voor de toekomst. Wij zullen u dankbaar zijn.”

Hubert Verheijen, ook namens heel wat bezorgde Vughtenaren

Kijk ook bij

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

In een raadsdebat op 30 mei over kortetermijnmaatregelen (KTM) N65 is gebleken dat de raad, …