Breek de spoorlijn tussen Den Bosch en Tilburg dan maar af

ProRail is een manier aan het zoeken om ter hoogte van de Lindelaan-Udenhoutseweg in Helvoirt een 40 meter hoge GSM-mast te plaatsen. Er zijn echter zoveel bezwaren ingediend, dat ProRail er voorlopig van af ziet. Misschien is beter om het gehele spoortraject tussen Den Bosch en Tilburg op te heffen. De dorpen Vught, Helvoirt, Udenhout, Berkel-Enschot zouden ontzettend veel gemak hebben als in de genoemde plaatsen een opstapplaats zou worden gerealiseerd. Maar nee hoor, noch ProRail, noch de gemeenten Vught en Tilburg zien daar iets in. Tijdens de gemeenteraadsverkiezing Vught beloofden alle partijen zich hard te maken voor een station in Helvoirt. Een station is wellicht te veel gevraagd, maar opstapplaatsen in genoemde dorpen zouden een enorme vooruitgang in de toekomstige mobiliteit betekenen. De gemeente is een belangrijke factor in het al dan niet realiseren van stations/opstapplaatsen. Een goed voorbeeld is de gemeente Helmond die maar liefst 4 stations heeft! Zoals gedeputeerde van de provincie, Eric Ronnes, onlangs in BD aanhaalde, zal Brabant zich harder moeten maken om mensen meer uit de auto te krijgen en zich nadrukkelijker op vervoer per fiets en trein moeten richten. De verbinding Den Bosch-Tilburg is de enige lijn waar de trein nergens stopt tussen 2 grote steden. Als het ten slotte op niets uitdraait, hef dan de verbinding tussen Den Bosch en Tilburg maar op. Breek hem af of maak er een snelfietspad van. Geef de ruimte terug aan de dorpen, die nu veelal in tweeën worden gesplitst. Zo wordt ook het Helvoirts Broek weer een mooi aaneengesloten natuurgebied. In 1919 stopte de trein in genoemde dorpen. Waarom kan dat anno 2022 niet? Overal in het land gebeurt het. Tussen Den Bosch en Nijmegen stopt de Sprinter maar liefst 8 keer! De Sprinter Den Bosch-Deurne kent 9 tussenstops, met 4 in Helmond dus! Als niets mogelijk blijkt en de inwoners geen enkel voordeel hebben van deze spoorlijn, haal hem dan weg en laat de trein vanuit Den Bosch of Tilburg maar over Boxtel gaan. Het zal een stuk veiliger en leefbaarder worden in de dorpen.

Christ van Iersel

Kijk ook bij

Onrust onder Vughtse ambtenaren

Vorige week heb ik met enige verbazing in Het Klaverblad het artikel ‘Onrust onder Vughtse …