Blij met cadeautje

Sinds eind augustus maken dagelijks heel veel fietsers gebruik van het prachtige nieuwe fietspad Oude Bosschebaan. Bij de bekendmaking van de plannen om het slechte fietspad, dat er al zeker 45 jaar lag, te vernieuwen, heeft de Fietsersbond gevraagd om ook de verbinding tussen het nieuwe fietspad en de Runsvoort mee te nemen. Volgens de projectleider van de gemeente Haaren viel dit buiten het project en was dit financieel niet haalbaar. Tijdens de aanleg van het nieuwe fietspad heeft de Fietsersbond nogmaals de gemeente Haaren gevraagd om een afscheidscadeautje in de vorm van de aanleg van genoemd verbindingspad. Tijdens de opening van het fietspad op 26 augustus kwam wethouder Martien Vromans van gemeente Haaren met de verrassende mededeling dat de wens van de Fietsersbond gehonoreerd zou worden. En nu is het al zover. Ga kijken en genieten om nog prettiger en veiliger te fietsen. Met dank aan de gemeente Haaren. Bij de gemeente Vught ligt nu nog een soortgelijk verzoek om het onverharde deel Esschebaan-Pickensteeg op dezelfde manier aan te pakken.

Christ van Iersel, Fietsersbond, afdeling Haaren

Kijk ook bij

Dank, medewerkers Afvalstoffendienst gemeente Vught

Graag spreek ik via deze weg mijn oprechte dank uit voor jullie snelle en doeltreffende …