Bijeenkomst Jagersboschlaan

Ondanks alle bezwaren, zienswijzen en protesten die er liggen omtrent de openstelling van de Jagersboschlaan, dendert het Vughts college door. Er zijn grote onzekerheden omtrent de N65 i.v.m. de PAS. De JBlaan zou na de reconstructie van de N65 nodig zijn om de verkeersstromen binnen Vught gelijk te verdelen. Geen zekerheid dus over de voortgang N65. Toch een uniek stukje van Vught al opofferen! Cijfers tonen aan dat dit in het geheel niet nodig is. Technisch en milieu-onderzoek zouden de plannen niet in de weg staan. Voor de vleermuizen wordt de verlichting aangepast. Naar leef- en woonklimaat wordt niet gekeken. Och hoe belangrijk is de mens? Raadsleden kom op voor je bevolking en help niet mee aan verstedelijking. Wethouder Van de Ven roept de bevolking op om mee te kijken waar in Vught steen kan veranderen in groen. In werkelijkheid kiest hij/college voor het omgekeerde. PvdA-GroenLinks, VVD en Gemeentebelangen doe, net als jullie collega’s van CDA, D66 en SP, iets tegen deze omgekeerde beleidsvoering. Voor bewoners van Martinilaan, Jagersboschlaan, Wildpad en Jachterf is er maandagavond 7 oktober een inloopbijeenkomst. De gemeente wil laten zien ‘hoe mooi’ de Jagersboschlaan gaat worden. Wij willen dit niet!

Nelly Theunissen

Kijk ook bij

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

In een raadsdebat op 30 mei over kortetermijnmaatregelen (KTM) N65 is gebleken dat de raad, …