Bewonersenquête de Speeldoos

In alle lokale media hebt u kennis kunnen nemen van de bewonersenquête die de Speeldoos heeft uitgezet onder de bevolking van Vught, Helvoirt en Cromvoirt, zodat bewoners hun wensen over het toekomstige sociaal-cultureel centrum kenbaar kunnen maken. De Speeldoos vindt het belangrijk dat inwoners hun wensen kenbaar kunnen en wij delen die gedachte. Via dit schrijven willen we het belang van deze enquête onderstrepen, omdat het bij uitstek de mogelijkheid biedt aan de inwoners van Vught om aan te geven wat zij van een nieuw cultureel centrum verwachten. En wij hopen natuurlijk, dat u met ons vindt dat professionele kunst tot de kernactiviteiten van een cultureel centrum behoort, zowel vanwege de kwaliteit van het culturele aanbod als vanwege de sociale binding die ontstaat als mensen samen van een avondje Speeldoos genieten. Wij ‘strijden’ hier al een paar jaar voor, en hopen dat u onze strijd wilt ondersteunen via deze enquête. Hieronder treft u de essentie aan van de laatste brief die wij hierover aan het college en de raad geschreven hebben. U kunt de enquête nog tot en met maandag 10 mei invullen via de website van de Speeldoos: www.theaterdespeeldoos.nl

Brief aan college en gemeenteraad over bewonersenquête

Onlangs heeft bureau Synarchis van het gemeentebestuur de opdracht gekregen een businesscase op te stellen voor de Speeldoos. Het is ons duidelijk geworden dat de opdracht aan het bureau Synarchis erg beperkt is. Het was ook een kans om na te gaan hoe het subsidiëren van professionele kunst in Nederland georganiseerd is. Het is jammer dat het College en de gemeenteraad doen alsof wij op dit gebied een dorpje in de periferie zijn dat nog dichtgeplakt is met kranten. Evenzo is het jammer dat de gemeenteraad ook niet wil weten hoe de professionele kunst zich buiten dit dorpje heeft ontwikkeld. Wij dachten dat deze raad ruimhartiger met het onderwerp subsidie professionele kunst zou omgaan. Immers voor de verkiezingen waren D66 en CDA positief over het subsidiëren van professionele kunst. PvdA-GroenLinks stond en staat er wat ambivalent in. Ook dachten wij in Albert Verlinde een medestander te hebben. Als geen ander weet hij hoe de professionele kunst in Nederland in elkaar steekt. Hij conformeert zich echter aan het VVD-standpunt. Wij vinden dat in Vught de ziel uit het culturele hart gerukt wordt door de schouwburgfunctie te elimineren. ’s Avonds was er in het verleden zeker een- tot tweemaal per week reuring in Vught als men zich naar de Speeldoos begaf. Niet alleen om zich aan de voorstelling te laven, maar ook om elkaar te ontmoeten.

De stelling ‘ga maar naar Den Bosch’ vinden wij niet sterk, en dit is een eufemisme. Vught spreekt zich uit, denken wij, voor zelfstandigheid. Als zelfstandige gemeente moet Vught een totaalpakket aan de gemeenschap willen aanbieden en niet goedkoop mee willen liften met Den Bosch. Wij weten dat het Rijk Den Bosch als centrumgemeente extra subsidie geeft voor de randgemeenten en de randgemeenten hun eigen gebied verzorgen. Dit betekent dat Vught zijn gemeenschap bedient met een schouwburg met 225 stoelen en voor de grotere uitvoeringen aangewezen is op Den Bosch, dat daarvoor subsidie krijgt.

De businesscase met de Speeldoos is beperkt. Zij mogen geen voorstel doen hoe zij de professionele kunst in de Speeldoos zien. Normaliter is het in Nederland zo geregeld dat de professionele kunst de core business van een schouwburg is. Voor Vught betekent dit dat de gemeenteraad niets wil weten van professionele kunst, de Speeldoos het niet mag opvoeren er niemand zich bekommert om de professionele kunst in Vught. Dit is toch echt het hoofd in het zand steken. In Nederland worden schouwburgen gebouwd in de kleinste dorpen. Dit is enerzijds om de cultuur te bevorderen, maar zeker ook om de saamhorigheid te stimuleren. Oisterwijk heeft onlangs de Tiliander ingericht, ook met een platte speelvloer. In het cultureel centrum ’t Spectrum in Schijndel gaat men er prat op dat men professionele voorstellingen aan kan bieden.  Toen Rosmalen bij Den Bosch kwam heeft Den Bosch als eerste Perron 3 als schouwburg ingericht, juist om een hart aan de samenleving te geven en de jeugd al op jonge leeftijd met professionele kunst in aanraking te brengen. Vught steekt hier schril en kil bij af en dat is jammer. Cultuur is zaaigoed dat gekoesterd moet worden, om later volop te kunnen oogsten.

Over de kosten van subsidiering hoeft geen misverstand te bestaan. Een van de coalitieonderhandelaars in Vught schatte de subsidie in op 300.000 euro. Kraayenveld, de voormalig interimdirecteur, schatte het op 175.000 euro in de toenmalige constellatie. Wij denken dat er met het Theater aan de Parade goed zaken te doen valt. Voor 90.000 euro kunnen zij 50 voorstellingen verzorgen in Vught. De kaartverkoop, programmering en risico’s zijn voor het Theater aan de Parade. De Speeldoos moet alléén de zaal verwarmen, van licht voorzien en schoonmaken. Wij hebben dit aanbod zwart op wit. Deze uitbesteding wil de VVD graag zien en is inzichtelijk in bedrijfsvoering. Wij zullen de Speeldoos vragen een annex bij het businessplan te voegen, zodat inzichtelijk wordt hoe een businesscase er inclusief professionele kunst uit ziet.

Wij besluiten met het verzoek aan u om Synarchis te verzoeken te schetsen hoe de schouwburgwereld er in Nederland uitziet qua professionele kunst. Als zij dit overzicht niet op de plank hebben liggen weten zij vast wel een bureau dat dit tegen redelijke kosten kan opleveren. Het zou goed zijn als het College en de Raad zich van deze kennis willen voorzien.

Teun van Wezelenburg, Jo van Dinther en Louis Wetzer

 

Kijk ook bij

Dank, medewerkers Afvalstoffendienst gemeente Vught

Graag spreek ik via deze weg mijn oprechte dank uit voor jullie snelle en doeltreffende …