‘Bewonerscollectief Vughtse Hoeven’ furieus over plannen tijdelijke woningen

De Raadsinformatiebrief Locatie-onderzoek Tijdelijk Wonen van de gemeente Vught die op 1 november 2022 is gestuurd naar de gemeenteraad, heeft tot een enorme verontwaardiging bij de inwoners van de Vughtse Hoeven geleid.

Aanleiding voor het onderzoek was de opdracht die de gemeente Vught heeft om bij te dragen aan het aanpakken van de landelijke wooncrisis. Volgens de brief zijn kansrijke locaties voor tijdelijke ( naar schatting 10 tot 15 jaar) kleine woningen in beeld gebracht en deze woningen zijn snel te realiseren. Deze woningen zouden gebouwd mogen worden onder ontheffing van geldende bestemmingsplannen.

De gemeente Vught heeft naar eigen zeggen amper ruimte om deze woningen te plaatsen en daarom is er een sterke voorkeur voor inbreiden, dus plaatsing binnen de bebouwde kom. Een ander uitgangspunt is dat deze tijdelijke woningen, men spreekt ook wel van tiny houses, niet mogen worden geplaatst op locaties waar in de toekomst al woningen in het kader van het reguliere woningbouwprogramma worden gerealiseerd. Uit de brief blijkt dat ongeveer 35 locaties zijn onderzocht. Volgens de gemeente Vught zijn er 4 kansrijke wijk-locaties. Tot verrassing en verbazing van vele bewoners zou de Vughtse Hoeven plaats bieden aan ca. 40 tijdelijke woningen.

Bij nadere bestudering van deze locaties blijkt dat die 40 tiny houses worden geplaatst op de speeltuintjes aan de Boterbloemstraat, de Klaproosstraat en de Ranonkelstraat. Dat heeft geleid tot heel veel onrust in de hele wijk, omdat daarmee vrijwel alle speelvoorzieningen en ontmoetingsplaatsen voor de buurtbewoners verdwijnen. Ook moeten tal van bomen worden gekapt om de plaatsing van de tijdelijke woningen mogelijk te maken. Voorts wordt de leefomgeving van de bewoners rondom de speeltuintjes enorm aangetast en is er grote vrees voor overlast zoals geluid, parkeerproblematiek en de leefbaarheid in de wijk. Daarnaast zal er volgens de bewoners ook een significante waardevermindering en verkoopbaarheid van hun woningen optreden. Er is spontaan een bewonerscollectief geformeerd dat binnen 2 dagen al bijna 100 aanmeldingen heeft ontvangen. Tijdens drukbezochte bijeenkomsten in de wijk is besloten alle registers open te trekken en tegen de gepresenteerde plannen in verweer te gaan. Het bewonerscollectief verwacht een ‘warme’ winter voor het college.

Namens Bewonerscollectief Vughtse Hoeven,
Herman Brinkhoff

Kijk ook bij

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

In een raadsdebat op 30 mei over kortetermijnmaatregelen (KTM) N65 is gebleken dat de raad, …