Bestemmingsplannen N65 vernietigd! Hoe verder?

Het jaar 2022 eindigde goed. U zult al wel gelezen hebben dat de Raad van State (RvS) de beide bestemmingsplannen N65 1 vernietigde. Daar zijn wij blij mee. Minder blij zijn wij met het feit dat de RvS onze naam het meest citeerde, liefst 135 keer op 158 pagina’s, maar om procedurele redenen belangrijke argumenten onzerzijds (nog) niet aan de orde liet komen.

In 2009 lanceerde Vught dit fraaie tunnelplan2 . Onder druk van Haagse ministeries die met de geldbuidel rammelden, kwam er uiteindelijk het nu door de RvS afgeblazen slechte N65-plan met een negatieve kosten-batenanalyse (MKBA). Toch staat vast dat er snel wat moet gebeuren met de N65. Vandaar deze oproep3 aan mevrouw S. Otters-Bruijnen (PS) en de heer M. du Maine (B&W Vught) om nu wel echt samen te werken met belangengroepen. Wij zijn benieuwd naar de reactie. Het jaar 2023 zal het leren.

In een nieuw bestemmingsplan zal een nieuwe MKBA een dikke plus aantonen door rekening te houden met vermijdbare sterfte door luchtverontreiniging, waardestijging grond en gebiedsontwikkeling. Samen met belangrijke argumenten onzerzijds die (nog) niet aan de orde zijn gekomen, hopelijk voldoende om de druk van Haagse ministeries te weerstaan.

Tussen 2009 en eind 2022 liggen 13 verloren jaren. Dat mag niet weer gebeuren. In twee jaar moet een nieuw plan goedkeuring RvS krijgen. Daarvoor hebben we meer mankracht nodig in ons bestuur . Vooral de communicatie met betrokkenen moet uitgebreid worden via social media. Als een van de lezers  daarvoor tijd vrij kanmaken, stuur een mail naar bestuur@n65.nl.

Voor nu met vriendelijke groet en de beste wensen voor 2023,

Bestuur Stichting Comité N65

 

 

1http://www.n65.nl/Uitspraak-RvS-202003472-1-R2-en-202004196-1-R2.pdf

2http://www.n65.nl/vanknelpuntnaarknooppunt.pdf

3http://www.n65.nl/Brief-aan-BW-Vught-PS-Brabant.pdf

Kijk ook bij

Onrust onder Vughtse ambtenaren

Vorige week heb ik met enige verbazing in Het Klaverblad het artikel ‘Onrust onder Vughtse …