Bepalend dorpsbeeld Den Dungen in gevarenzone

Onlangs lazen we in het Brabants Dagblad dat de gemeente overweegt om De Blauwe Scholk in Den Dungen te slopen. Ruim 6 jaar heeft de gemeente zelf verzuimd enig onderhoudswerk aan het gebouw te verrichten. Nu zien de wethouders Van der Aa en Mathijsen een losse steen van de schoorsteen en roepen ze, hoewel niet technisch geschoold op dit gebied: ‘bouwvallig dus slopen’! Vele Dungenaren vinden het onaanvaardbaar om alleen aan slopen te denken. In de dorpskernen van Sint-Michielsgestel zijn al veel te veel oude beeldbepalende gebouwen verdwenen. Op advieskosten voor de gemeente heeft ruim een half jaar stedenbouwkundige Hoogstad het centrum onder de loep genomen voor nadere aanpassingsadviezen. Helaas wordt door beide wethouders met geen woord gerept noch over de inzet van Hoogstad, noch over de mogelijkheden die Hoogstad ziet voor behoudt van het gebouw, uitgezonderd zaal of minstens, na overleg, de bestaande voorgevel en westgevel opnemen in passende nieuwbouw zodat het bestaande straatbeeld overeind blijft. Het gebouw, sinds ruim 35 jaar De Blauwe Scholk genaamd, was sinds eind 1800 al een openbare school. In december 1919 werd een vergunning aangevraagd voor het vergroten van de school wat resulteerde in een nieuw ruim bemeten gebouw bestaande uit begane grond met 1ste verdieping, geschikt voor zes klaslokalen met bergruimten, waarboven een open zolder met pannendak. Volgens gemeentelijke documenten voor bouwvergunningaanvragen, werd in 1925 door het toen RK schoolbestuur een bouwvergunning aangevraagd voor uitbreiding met een bewaarschool. In de periode 1926/27 is de voorgevel verlengd voor de uitbreiding met kleuterklassen waarachter, richting Donksestraat, toen ook de vroegere parochiezaal is gebouwd. Het gebouw is destijds goed en degelijk uitgevoerd met haaks op de voorgevel staande steens binnenmuren, als scheidingswanden, die voor stijfheid van de constructie bepalend zijn. Mocht het advies van Hoogstad voor totaal behoud of voor deels behoud van voorgevel en kopgevel toch overgenomen worden, kunnen delen van de scheidingswanden mede de vrijstaande gevels schragen, waartussen tijdelijk afstempeling van de gevels, tegen windbelasting. Den Dungen kent meerdere bouwwerken waarvan de bestaande oude ‘voorgevel’ vrijstaand is behouden na een grootse verbouwing. Het behoud van het huidige straatbeeld is voor de dorpskern zeker van belang in samenhang met de overige beeldbepalende gebouwen.

C. van Lamoen, Den Dungen

Kijk ook bij

Onrust onder Vughtse ambtenaren

Vorige week heb ik met enige verbazing in Het Klaverblad het artikel ‘Onrust onder Vughtse …