Barst de N65 ‘bom’ nog dit jaar?

De tweede uitstelbrief van de Raad van State gaf aan dat de N65-uitspraak eind oktober 2022 zou komen. Omdat we eind oktober niets zagen komen, hebben we net als de gemeente gebeld met de RvS en we kregen telefonisch de mededeling dat nu de laatste puntjes op de i werden gezet en dat de uitspraak in ieder geval dit jaar nog zal komen.

Het valt ook niet mee voor rechters en andere overheidsdienaren om wijze beslissingen te nemen. Burgers zijn nu eenmaal lastig en het onderwerp niet altijd eenduidig. Als de overheid de poot te veel stijf houdt, leidt dat tot impasses zoals bijv. bij de toeslagenaffaire, de N65 en de stikstofkwestie. Geef je sommige burgers te veel gelijk, dan krijg je moeilijk uitvoerbare regelingen en daardoor overspannen ambtenaren. En ondanks alle goede bedoelingen hebben veel Nederlanders het vertrouwen in hun overheid verloren. Volgens CBS had in 2020 53% vertrouwen in de Tweede Kamer en politici. In 2021 daalde dat vertrouwen tot 42% en eind 2022 was het nog maar 35%.

En wijsheid bij de N65-kwestie is duidelijk. Hoe kun je het als overheid bedenken om onder druk van Rijkswaterstaat een snelweg aan te leggen door twee dorpskernen waardoor talloze omwonenden jaren eerder sterven? En dat met het excuus dat het NSL nu eenmaal geen normoverschrijdingen aantoont. Onze bezwaar- en beroepschriften toonden duidelijk dat het RIVM, verantwoordelijk voor het NSL, er een potje van maakt. In onze www.n65.nl/brochure-gerede-twijfel.pdf hebben we op zes punten vastgesteld dat ‘gerede twijfel’ bestaat over het huidige onderzoek naar fijnstof. In simpele woorden: het NSL deugt niet. En verder gebruikt de overheid het excuus dat een echte autotunnel te duur is. Op diverse rapporten die aantonen dat die conclusie ook niet deugt, reageert de overheid niet.
Over fijnstof en de N65-reconstructie hebben we daarom ook WOB/WOO-verzoeken ingediend. Zoals was te verwachten poeiert de overheid ons af met het argument dat er geen documenten beschikbaar zijn. Omdat dit niet waar kán zijn, zijn beroepschriften ingediend bij de Rechtbank Den Bosch. Bijna vermakelijk is dat het verweerschrift B&W Vught een leugen bevestigt over die 2.300 voertuigen per weekdag aanzuigende werking zou zijn door het verdwijnen van 4 stoplichten. Zie www.n65.nl/Reactie-Verweerschrift.pdf. Eerst ons schriftelijk bevestigen dat die 2.300 voertuigen de echte aanzuigende werking is en even later zeggen dat dit ‘nattevingerwerk’ was.

Maar er is meer aan de hand. Behalve het nieuwe uitstel van de Raad van State, werd ook een aangekondigde WOB/WOO-hoorzitting bij de Rechtbank Den Bosch begin december verdaagd. Het is uitstel waar wij niet op zitten te wachten. Wat ons betreft mag de ‘bom’ snel duidelijkheid scheppen, zodat een structureel deugdelijke oplossing voor de regionale mobiliteitseisen z.s.m. kan worden gerealiseerd.

Corneel Spil, bestuur Comité N65

Kijk ook bij

Dank, medewerkers Afvalstoffendienst gemeente Vught

Graag spreek ik via deze weg mijn oprechte dank uit voor jullie snelle en doeltreffende …