Andere kijk op Jagersboschlaan

Graag wil ik een wat ander licht werpen tegen de eenzijdige informatie welke vanuit de bewoners wordt geuit. Ieder zandpad binnen de bebouwde kom wordt een keer verhard, dat is de afgelopen eeuw al zo gebleken. Na verharding van de Jagersboschlaan ontstaat er een prachtige laan, want alle bomen blijven gehandhaafd. Het wordt ook een veilige laan doordat het een fietsstraat wordt, waarbij de auto’s te gast zijn. Heel Vught was gelukkig dat de lobby vanaf 2008 en geëffectueerd in 2014 over de aanpak van de N65 werd ingewilligd door het Rijk en de Provincie. Alle Vughtse partijen ondersteunden actief de realisatie van de ombouw van de N65. Nu beginnen er groepen te protesteren dat het bij hen nadelige gevolgen kan hebben. N.m.m. is soms de oplossing voor de een, een nadeel voor de ander. Aan het college de taak om hier een zo’n bevredigend mogelijk plan voor te bedenken.

Een van de eerste aanpakken om een probleem van de werkzaamheden aan de N65 te verzachten, is het verharden van de Jagersboschlaan. Door de afsluiting van de De Bréautélaan is er géén goede ontsluitingsweg voor de auto’s/bewoners van de Theresialaan en van de wijk Schoonveld. Dit geldt ook voor die van de Esscheweg, omgeving Moleneindplein. Als de laan niet wordt opengesteld, zullen de ca. 1500 auto’s zich verspreiden naar de Esscheweg (ca. 1000) en de Theresialaan (ca. 500). In 2006 werd een bussluis gerealiseerd op de Esscheweg ter hoogte van het Moleneindplein. De mensen daar vonden toen dat de Esscheweg te druk was en moest worden afgeremd. Dat verkeer zal alleen maar toegenomen zijn. Daar komen dan 1000 auto’s of meer nog bij. Helaas blijft het stil bij de bewoners van de Esscheweg. Ook de ontsluiting van de Theresialaan zal moeizaam verlopen als de Jagersboschlaan gesloten blijft. Na realisatie van de N65 komen zij ’s ochtends door het eenrichtingverkeer op de Van Voorst tot Voorststraat uit. Dat wordt ook niet prettig voor de Van Voorst tot Voorstraat. Mogelijk dat dan de bewoners van de Theresialaan vervolgens kiezen voor de Esscheweg. M.a.w. de 1500 auto’s die over de Jagersboschlaan zullen gaan, leveren daar nauwelijks verkeershinder op, want het verkeer is gelijk aan een gewone straat in Vught.

Dan, de opstelling van het Maurick College is vreemd. Er is een prachtig nieuw parkeerterrein aangelegd voor ca. 70 auto’s voor de docenten. Om 08.00 uur zullen leerlingen meer last hebben van passerende auto’s van de docenten dan van ander verkeer op de Jagersboschlaan. Als de school opkomt voor de leerlingen, had de leiding beter de leerkrachten een elektrische (snel)fiets kunnen geven i.p.v. duur geld uit te geven aan een advocaat.

Ook de opstelling van D66 is raar. Oud-wethouder Potters van verkeer (D66) heeft bij het scheiden van zijn termijn in 2016 nog een voorstel ingediend voor verharding van de Jagersboschlaan. Nu voert hij hier oppositie tegen. Dat is geen voortschrijdend inzicht meer, maar politiek opportunisme. Over de dieren zal ik het maar niet hebben, dat lijkt mij een zeer hoog ‘kamsalamander-gehalte’ te hebben.

Teun Wezelenburg

Kijk ook bij

Stemmen voor een Groen en Sociaal Nederland

Over precies één week gaan we stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer. En het beloven …