Addendum Woonvisie en open fractievergadering

Donderdag 21 september heeft de gemeenteraad de aangescherpte coalitie-afspraken over de woningbouw formeel vastgelegd in de Woonvisie. De nieuwe coalitie van GB/VVD/PvdA-GroenLinks/CDA heeft afgelopen voorjaar besloten extra aandacht te geven aan lopende projecten die in een (ver)gevorderd stadium van voorbereiding zijn. De taak is om nog in déze raadsperiode voor 900 woningen ‘de schop de grond in te krijgen’. Het CDA vindt het erg belangrijk dat er snel gebouwd wordt. Met name voor onze jongeren, starters en senioren moeten meer betaalbare huizen beschikbaar komen. Een kleine 400 van deze woningen zullen dus sociale huur- en goedkope, betaalbare woningen zijn. Goed om hier nog bij op te merken is dat de coalitie (met toen D66) al in 2020 heeft besloten om daarom de jarenlange bouwstop voor sociale woningbouw op te heffen. Tot slot, de 900 woningen die we in de komende jaren willen bouwen zijn onderdeel van de veel grotere ambitie om tot 2030 in totaal 2.000 woningen in onze gemeente te bouwen.

Meepraten en meedenken
Het CDA gaat iedere maand een open fractievergadering houden, om beurten in Helvoirt, Vught en Cromvoirt. Iedereen is welkom, lid of geen lid. Dan wordt de agenda van de volgende raadsvergadering besproken. Als u vragen of opmerkingen hebt over een ander onderwerp, is daar natuurlijk ook gelegenheid voor. Planning 2023: 3 oktober HelvoirThuis Helvoirt; 31 oktober Speeldoos Vught; 14 november Battle Axe.Cromvoirt. Aanvang 20.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Fractie CDA
Ans Beijens, Jan van Iersel, Rutger Jans

Kijk ook bij

Dank, medewerkers Afvalstoffendienst gemeente Vught

Graag spreek ik via deze weg mijn oprechte dank uit voor jullie snelle en doeltreffende …