Acties om N65-reconstructieplan te stoppen

In de week nadat B&W en Raad in Haaren erin zijn geslaagd op 2 juli hun grootste blunder ooit te maken, is de prijs van hun rampzalige N65-reconstructieplan al opgelopen van 155 miljoen naar 180 miljoen. Tel uit je winst. Een negatief maatschappelijk rendement van vele tientallen miljoenen! Er zal aanzienlijk meer verkeer door Helvoirt gaan razen en daardoor meer lawaai en meer fijnstof! Alle verkeer moet zich straks in de spits door de Torenstraat en zijstraten gaan persen! De verkeersveiligheid in Helvoirt zelf zal aanzienlijk verslechteren!

Als je door een rood stoplicht rijdt en een fietser dodelijk verwondt, ga je waarschijnlijk de bak in. Bij luchtverontreiniging zijn de voorgeschreven toetsingen binnen 10 meter van de wegrand vergelijkbaar met rode stoplichten. Maar welbewust willen B&W en de gemeenteraad dit rode stoplicht niet zien. Daardoor blijft het NSL de luchtverontreiniging toetsen op 20-30 meter van de wegrand waardoor normoverschrijdingen PM10 en fijnstof etc. onzichtbaar blijven. En dus niet de wettelijk voorgeschreven actie wordt ondernomen om vroegtijdige sterfte in Helvoirt door luchtverontreiniging te voorkomen. En als die 180 miljoen nú in de grond wordt gestopt, gaat dat nog heel lang zo door! Uitvoering van dat N65-plan moet dus worden voorkomen tot iedere prijs.

Wat doet het Comité N65 om dat onzalige N65-plan te voorkomen?

Juridisch
Allereerst is een beroepschrift ingediend bij de Raad van State. Daarnaast is een voorlopige voorziening gevraagd om de uitvoering van dit onzalige N65-plan te stoppen totdat zowel het Hof van Justitie EU (HvJ) in Luxemburg op onze klachten heeft beslist alsmede de Raad van State een finaal besluit heeft genomen. Dat kan nog even duren. Want het zijn lange en kronkelige wegen naar het HvJ. Onze eerste klacht is door de EU-Commissie op formele gronden niet ontvankelijk verklaard zoals al een beetje de verwachting was. De oorzaak is dat de EU een Aarhus-verdrag heeft ondertekend om milieuorganisatie makkelijk, onbeperkt en gratis toegang tot de rechter te geven. Ondanks alle mooie woorden, tracht de EU-Commissie dit echter te blokkeren op formele gronden. Of dat lukt zal blijken. Onze advocaat bereid nu een verzoekschrift voor bij het HvJ. De belangrijkste argumenten zijn dat als het HvJ die formele gronden opgeworpen door de EU-Commissie bekrachtigt, de EU Richtlijn luchtkwaliteit en het Aarhus verdrag bij het grofvuil worden gezet en de EU-Commissie bijna absolute macht krijgt om iedere haar onwelgevallige interpretatie van EU-Richtlijnen inzake het milieu te blokkeren. Omdat niets zeker is in deze wereld is een alternatieve route uitgezet via de European Environment Agency (EEA) waardoor de EU-Commissie met haar blokkades wordt ontlopen. Daarnaast zitten in het beroepschrift bezwaren waar de Raad van State moeilijk om heen kan. Bijvoorbeeld de verplichte MKBA en MER. Mocht de Raad van State toch onder die verplichtingen uit willen manoeuvreren, liggen nieuwe EU-procedures in het verschiet.

Politiek
De plannen om bij de komende raadsverkiezingen rond medio november de politieke partijen aan de macht te brengen die het huidige plan willen stoppen zijn uitgekristalliseerd.

Wat doet u om dat onzalige N65 plan te voorkomen?

Juridisch
Allereerst roepen we alle 39 inbrengers van zienswijzen in Helvoirt op om in beroep te gaan bij de Raad van State. Kijk op www.n65.nl onder nieuws hoe u dat kunt doen. Er is tijd tot en met 3 september.

Politiek
Wie helpt mee om medio november D66, CDA, SP en mogelijk andere partijen aan een meerderheid te helpen via alle denkbare verkiezingsacties. Mail s.v.p. naar bestuur@n65.nl.

Financieel
Wie doneert fiscaal aftrekbaar en Voor een Leefbaar en Gezond Helvoirt, op IBAN NL05RABO 0106494422 ten name van het Comité N65OH. Advocaten zijn duur, evenals raambiljetten en flyers bij de verkiezingen. De bodem van onze kas is voortdurend in zicht!

Corneel Spil, namens comité N65, mail: bestuur@n65.nl

Kijk ook bij

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

In een raadsdebat op 30 mei over kortetermijnmaatregelen (KTM) N65 is gebleken dat de raad, …