Aanpassing bebouwde kom voor N65

Ik blijf me verbazen over de Vughtse politiek. Het ene moment verheug ik me, inmiddels voorzichtig, op het feit dat het ‘vergeten’ stuk N65/A65, tussen de A2 en de spoortunnel, door de Vughtse politiek als een weg binnen de bebouwde kom aangeduid gaat worden, zodat er een mogelijkheid ontstaat om hier van 100 km/uur naar 70 km/uur te gaan. En nu lees ik doodleuk in Het Klaverblad, dat Vught de N65 in zijn geheel aan Rijkswaterstaat wil overdragen, zodat deze verlaging zeker niet meer in beeld komt, want Rijkswaterstaat is maar in één ding geïnteresseerd: doorstroming. De inwoners die aan dit stuk N65/A65 wonen, hadden een kleine 10 jaar geleden al recht op geluidschermen en de Vughtse politiek veerde altijd een beetje mee, maar heeft er vervolgens alles aan gedaan, om dit tegen te houden. Met argumenten, variërend van ‘geluidschermen moeten in 7 jaar worden afgeschreven’, wat we 3 jaar geleden al zouden hebben bereikt. “Nee, we gaan geen tijdelijke geluidsschermen plaatsen, ook niet als die prima op andere plekken opnieuw zijn te hergebruiken.” “Nee, de bouw van de geluidschermen hebben we, zonder dat daar een goede reden voor aan te dragen is, gekoppeld aan Programma Hoogfrequent Spoor.” “Nee, Rijkswaterstaat is niet bereid om ons te volgen in ons voornemen om dit stuk N65/A65 van 100 km/uur naar 70 km/uur om te bouwen.” “Nee, Rijkswaterstaat wil geen 80km-uur-borden ophangen op een weg, die is ingericht voor 100 km/uur”, terwijl dat blijkbaar géén probleem is voor de vernieuwde dubbelbaansweg tussen Den Bosch en Veghel, die als 100km-uur-weg is gebouwd en met 80km-uur-borden is uitgerust. En nu dan deze mededeling? Voor de zoveelste keer wordt er een waardevolle mogelijkheid tot onderhandeling met Rijkswaterstaat achteloos door het putje gespoeld. Is dit incompetentie, volledig lak hebben aan de bewoners van dit stuk Vught of een combinatie van beide?

D. van Stratum, Vughtse bewoner met last van de N65/A65

Kijk ook bij

Gemeentelijke begroting 2024

Afgelopen november werd in de Vughtse gemeenteraad de begroting 2024 uitgebreid besproken. Het CDA is …