‘Europese commissie verzaakt bij wetshandhaving’

Op 6 januari 2022 was op de voorpagina van het Brabants Dagblad het volgende te lezen: ‘Europese commissie verzaakt bij wetshandhaving’. Deze veelzeggende kop was gebaseerd op het rapport van twee Amerikaanse hoogleraren die de Europese wetshandhaving van de afgelopen decennia grondig hadden geanalyseerd. Titel van dit rapport: ‘Waar zijn de bewakers gebleven? Wetshandhaving en het beleid van supranationale tolerantie in de EU’. Ook wij als Stichting Comité N65 hebben helaas moeten constateren dat de Europese commissie geen krimp geeft bij onze beide Europese procedures en daarbij ondersteund wordt door alle geledingen in de EU, inclusief de rechtspraak en het Europees Parlement. Zie http://www.n65.nl/Civiel/Civiele-Procedure. Ook al zijn burgers overduidelijk de dupe van materiële tekortkomingen door de Nederlandse overheid op het gebied van verkeersgerelateerde fijnstof, ‘Europa’ laat normoverschrijdingen die in het NSL ten onrechte niet zichtbaar zijn, gewoon gebeuren. De EU-Commissie gebruikt dit kennelijk slechts alleen als drukmiddel naar de Nederlandse overheid om iets wat ‘Europa’ belangrijker vindt dan de volksgezondheid, politiek ‘binnen’ te halen. Ook op Europees niveau is wat ons betreft een verandering van de bestuurscultuur hoognodig! Onze komende acties zijn er dan ook op gericht om bij de politiek in Nederland en Europa dit besef te laten doordringen. De materiële tekortkomingen bij fijnstofmetingen waar we het hier over hebben zijn:

1. De overbekende 10 meterkwestie: ook rekenpunten die niet binnen de vereiste 10 meter van de wegrand liggen, worden meegenomen in de rapportage en berekening.
2. Fysiek onbestaanbare negatieve metingen salderen met positieve metingen en in het NSL blijven rapporteren en meenemen in de berekeningen of er normen worden overschreden.
3. Het verspreidingsmodel is gebaseerd op hoe gassen zich door de wind laten verspreiden tot op tientallen kilometers afstand van de weg, terwijl overbekend is dat fijnstof juist grotendeels dicht bij de weg terecht komt.
4. Overdag laat het NSL gemiddeld lagere meetwaarden zien dan in de nacht voor fijnstof dat het verkeer gerelateerd is, terwijl er toch echt veel meer verkeer overdag is.
5. Resuspensie van fijnstof (opwerpen van op de weg aanwezig fijnstof) niet meenemen in het rekenmodel terwijl deze bijdrage ongeveer even omvangrijk is als de directe uitstoot door verkeer.

Het lijkt ons dat er meer dan genoeg tekortkomingen zijn voor zowel de Nederlandse overheid als de Europese om handhavend op te treden in het belang van de volksgezondheid, maar tot nu toe is ons appel aan dovemansoren gericht. Wij blijven volhouden! Steunt u ons? Naast veel energie, kosten die procedures en onderzoeken voor nieuw en extra bewijsmateriaal ook veel geld. Doneer daarom fiscaal aftrekbaar op IBAN NL05RABO 0106494422 ten name van het Comité N65OH. Zie www.n65.nl onder Inschrijven.

Bestuur Comité N65, Corneel Spil

Kijk ook bij

Stemmen voor een Groen en Sociaal Nederland

Over precies één week gaan we stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer. En het beloven …