125 Zienswijzen over N65 worden van tafel geveegd

Afgelopen week hebben we via de media vernomen dat de zwaar bekritiseerde N65 VKA+ plannen koste wat kost door moeten gaan en dat medio 2021 de schop al in de grond gaat. B&W doet het voorkomen alsof deze plannen positief uitpakken voor alle Vughtse burgers, echter niets is minder waar. De nieuwe plannen mogen de doorstroom en veiligheid op de N65 verbeteren, de situatie in het dorp zelf gaat er sterk op achteruit. Er ontstaat straks een verdubbeling van het verkeer op de nu al zeer drukke en regelmatig geblokkeerde van Voorst tot Voorststraat, Helvoirtseweg, Kapellaan, Heikantstraat, Olmenlaan, Rembrandtlaan en Lekkerbeetjenlaan. Al deze straten zijn belangrijke verkeersaders voor gemotoriseerd verkeer en veelal ook voor fietsende jeugd naar lagere en middelbare scholen. Niet alléén veiligheid en de doorstroom in het dorp gaan erop achteruit. Ook de leefbaarheid, luchtkwaliteit en de verkeersveiligheid gaan er sterk op achteruit ten opzichte van de huidige situatie.

Vergis u niet, niet alleen de bewoners (veel gezinnen met opgroeiende kinderen) gaan hier zwaar de dupe van worden. Alle Vughtse burgers gaan hier last van krijgen. Ziet u het al voor zich, al het verkeer dat nu direct uit het dorp wordt geleid richting Utrecht/Den Bosch via de kruising Helvoirtseweg/J.F. Kennedylaan wordt straks eerst het centrum in geleid, om vervolgens via de Heikantstraat/Olmenlaan de N65 op te rijden. Probeer het nu alvast maar eens uit, u zult merken dat er bijna geen doorkomen aan is op de Heikantstraat, deze weg is hier simpelweg niet op toegerust, laat staan als er 2 keer zoveel verkeer doorheen moet. Ook u staat straks in de rij op de Helvoirtseweg of op de Kapellaan, aangezien het verkeer volledig blokkeert, met alle irritatie van dien. Bij terugkomst uit Utrecht/Den Bosch mag u straks bij de Rembrandtlaan van de N65 af. Opnieuw wordt daarmee veel meer verkeer meteen een woonwijk in geleid. Het is te bizar voor woorden, B&W denkt leefbaarheid in Vught te vergroten door gemotoriseerd verkeer het dorp in te leiden in plaats van via de kortst mogelijke route er meteen uit.

Er zijn 125 zienswijzes ingediend met zorgen en bezwaren van de burgers die direct in negatieve zin door deze plannen geraakt worden. Deze zijn alle 125, zonder uitzicht op concrete alternatieven, van tafel geveegd. In plaats van bezwaren serieus te nemen en na te denken over hoe er mogelijk aan bezwaren tegemoet gekomen kan worden, hebben B&W alle energie en geld gestoken in het aantonen dat deze bezwaren binnen de normen en grenzen van het toelaatbare vallen.
Waar draait deze discussie nu echt om? Het gesprek zou toch moeten gaan over het verbeteren van de leefbaarheid van Vught, niet over de vraag of iets past binnen de normen. Deze gaat over de vraag of de vele miljoenen niet zodanig kunnen worden aangewend dat niet alleen de doorstroom en veiligheid van de N65 verbetert, maar ook op alle wegen in Vught een betere doorstroming en verkeersveiligheid worden gerealiseerd.

Beste burgemeester en wethouders, op uw website pretendeert u participatie toe te juichen, uw beleid te richten op het verbeteren van de leefbaarheid in Vught en de maatschappelijke gevolgen van uw beleidskeuzes goed te onderzoeken. Nu is het moment om de daad bij het woord te voegen. Wij nodigen u van harte uit om uw politieke verantwoordelijkheid te nemen, te luisteren naar uw burgers en om de extra tijd die de coronacrisis ons geeft, wijs te gebruiken om: de zorgen en bezwaren van uw burgers nogmaals te lezen. Niet louter met als doel ze van tafel te vegen, maar om ze serieus ter harte te nemen en de verkeersveiligheid en leefbaarheid in Vught, in plaats van de doorstroming van de N65, voorop te stellen. In gesprek te gaan met bewonersgroepen en samen alternatieven en opties serieus te onderzoeken (want die zijn er echt wel) in plaats van te weerleggen. Uw huiswerk grondig te doen en alle alternatieven en noodzakelijke oplossingen op realistische wijze mee te nemen in financiële calculaties en investeringsplannen.
Het laatste wat wij Vughtenaren willen, is ons tot de nek in de schulden steken voor een infrastructureel plan dat ten goede komt aan de doorstroom op de N65, maar ten koste van de leefbaarheid in het centrum e.o. van Vught gaat.

Namens Bewonersgroep omgeving Helvoirtseweg,
bewonersgroephelvoirtseweg@gmail.com

Riemer Fokkema, Arlo Schreurs en Susan Eggels

Kijk ook bij

Onrust onder Vughtse ambtenaren

Vorige week heb ik met enige verbazing in Het Klaverblad het artikel ‘Onrust onder Vughtse …