De Van Miertstraat nu. Het tijdelijke spoor komt straks halverwege de bomen; al het groen wordt verwijderd

Impact verdieping spoor

In dit artikel zet Theo Smit van ‘Samen voor Vught’ en de Klankgroep Spoor uiteen welke impact de werkzaamheden voor het verdiepen van het spoor zal hebben voor vrijwel alle Vughtenaren. “Dat is vandaag nog moeilijk voor te stellen, maar over twee jaar zal het niet meevallen.”

Veel huizen, bedrijven en straten liggen nu al vlak langs het spoor. Daar komt aan de westkant gedurende de geplande zeven jaar van het project een dubbelspoor naast. Voor de Van Miertstraat betekent dit bijvoorbeeld dat aan de noordkant van het station géén ruimte meer is voor een straat van 4,5 meter breed (nodig voor hulpdiensten), waardoor de woningen onbereikbaar en onbewoonbaar worden. Andere huizen moeten hun voortuin inleveren om een straat van 4,5 meter mogelijk te maken en staan dus meteen vanuit de voordeur op straat. Aan de overkant van het overgebleven straatje wordt al het groen weggehaald en een bouwschutting geplaatst. Het zal vanaf 2023 een 2,5 km lange woestijn zijn zonder groenvoorzieningen. Vergelijkbare beperkingen komen er elders ook, bijvoorbeeld aan de Willem III-laan. We hebben bij de voorlichtingsavonden zelf de tekeningen gezien en de berichten gelezen, maar pas als je in de straat zelf staat en je probeert het je voor te stellen, dan zie je pas hoe groot het allemaal is.

Ingrijpende gevolgen voor verkeer
Uiteraard heeft het project ook ingrijpende gevolgen voor het verkeer: sommige straten worden geheel of gedeeltelijk afgesloten en worden daardoor doodlopend. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de Loonsebaan, waar de trein in het plan weer boven de grond komt, maar de hellingbaan van de fietstunnel, die de overweg zal vervangen, wordt aan beide kanten zo’n 60 meter. Dezelfde Loonsebaan wordt zo afgesloten voor het autoverkeer, waardoor dat zich zal verplaatsen naar de Postweg en via de Taalstraat naar de Helvoirtseweg. Deze laatste is nu al zo druk, met auto’s, fietsers en voetgangers. De bestaande overwegen zullen gedurende de bouw voor kortere of langere tijd worden afgesloten (denk aan weken of zelfs maanden). Ook dat zal een behoorlijke impact hebben op de doorstroming van verkeer in heel Vught.

Meer geluid en trillingen
Een spoor dat op 30 meter of minder van de huizen ligt, geeft natuurlijk ook meer overlast voor de direct aanwonenden: meer geluid, meer trillingen en meer stof, zowel door de trein als door de bouwwerkzaamheden. Samen voor Vught zit in de pilotfase van een programma om de trillingen voor, tijdens en na de bouw te registreren. Het meten van trillingen maakt de overlast inzichtelijk en geeft ook houvast om later de meest ernstige bronnen van overlast (de zwaarste locomotieven) te identificeren en mogelijk te weren.

Bouwverkeer
Dan is er nog het bouwverkeer. Er zullen twee depots worden aangelegd (Postweg en Bestevaer), van waaruit het spoor ‘over de kop’ aangelegd zal worden. Alle materieel en materialen zullen naar deze depots gebracht worden, de werkers zullen daar ook parkeren en verzamelen. Alleen al aan zand en grind moet je denken aan enkele duizenden vrachtwagens die af en aan zullen rijden. Vanaf de Postweg is het op zich niet ver naar de A2, maar het bouwverkeer zal wel het fiets- en autoverkeer van en naar Den Bosch kruisen. Bestevaer is moeilijker bereikbaar; dat zal gaan via de Laagstraat, de Wolfskamerweg, de Industrieweg en de Maarten Trompstraat. Ook verder van het spoor zullen mensen dus last hebben van intensief bouwverkeer.

Knelpunten
Theo Smit: “Ik kan hier niet alle knelpunten noemen, maar misschien is bereikbaarheid van het station ook nog vermeldenswaard. Forenzen komen aan de ene kant van het spoor aan en gaan aan de andere kant weg. ’s Ochtends of ’s avonds ga je nu door het voetgangerstunneltje om naar de fiets of auto te komen of gewoon naar huis te lopen. Dat tunneltje gaat eind 2023 dicht. Het is nog niet duidelijk hoe de bereikbaarheid van de treinen gewaarborgd zal worden; de dichtstbijzijnde spoorwegovergangen op de Esschestraat en Helvoirtseweg zijn minstens 200 meter verderop. Overigens gaat het huidige station in 2025 tijdelijk naar Bestevaer, waar het grote grasveld zal veranderen in een groot parkeerterrein voor auto’s en fietsen. Het verdiepte spoor is nog ver weg en bestaat op dit moment alleen nog maar op papier. Als je door de straten loopt en uitmeet waar het tijdelijk spoor gaat komen, ziet wat er allemaal verdwijnt aan groen en bebouwing, bedenkt hoeveel vrachtwagens er door de straten gaan rijden, dan zitten we nu in de stilte voor de storm. Had ik al gezegd dat ook de N65 verbouwd gaat worden en dat die het verdiepte spoor gaat kruisen?”

Klankbordgroep
Er is een klankbordgroep ingesteld die in overleg met ProRail en de aannemer probeert om de knelpunten in kaart te brengen, zodat de hinder zoveel mogelijk beperkt zal worden. Er zijn ook e-mailadressen aangemaakt van leden van de klankbordgroep die benaderd kunnen worden door inwoners die hun zorgen of suggesties willen delen. Ook Samen voor Vught zal de vinger aan de pols houden.

Zie ook het artikel ‘Verdiepingswandeling langs het spoor’.

Kijk ook bij

Museum van Gedenkplaats Kamp Haaren op afspraak open

De Gedenkplaats bevindt zich na de verwoestende brand, op de tijdelijke locatie aan het Gildepad …