Enquête

Het Klaverblad enquête

Het Klaverblad is onlosmakelijk verbonden met de ruime regio Vught. Als gratis verspreid weekblad brengen we uniek lokaal nieuws en zijn we een podium voor lokale ondernemers, maatschappelijke organisaties én lezers. Die meerwaarde heeft het blad al decennia lang en die willen we behouden voor de toekomst. We vinden dat we ons aanbod daarbij moeten vormen naar de actuele wensen en behoeften van onze lezers en adverteerders. Vandaar dat we heel graag uw mening en/of ideeën horen. We stellen het erg op prijs als u even de tijd neemt om de enquête in te vullen. Help mee aan de vormgeving van de toekomst van Het Klaverblad. We zijn u er nu al dankbaar voor.

Voor onze lezers en voor onze adverteerders (ondernemers) hebben we aparte vragenlijsten opgesteld. Kies degene die voor u relevant is. We kijken uit naar uw respons. Het invullen doet u trouwens anoniem, maar we ontvangen wel uw e-mailadres. Hier vindt u onze privacyverklaring.

Ga naar —> lezersenquête

Ga naar —> ondernemersenquête