Wonen

Gemeente Vught, Woonwijze en huurdersbelangenvereniging hebben vertrouwen in samenwerking

Een gemeente waar het prettig wonen is voor iedereen. Dat is het gezamenlijke doel van de gemeente Vught, Woonwijze en haar Huurders Belangenvereniging (HBV). Om hiervoor te zorgen, worden er ieder jaar prestatieafspraken gemaakt. Hierin wordt samen de koers bepaald voor het komende jaar. Wat opvalt bij de prestatieafspraken voor …

Lees meer »

Plannen voor 90 appartementen in ‘De Baarzen’

In een raadsinformatiebrief van 19 november heeft het Vughtse college de gemeenteraad geïnformeerd over de keuze die is gemaakt voor de toekomstvisie ‘Hart van De Baarzen Vught’. Het plangebied De Baarzen is gelegen tussen de Rouppe van der Voortlaan, Brabantlaan en Hertoglaan. Er werden vier mogelijke gebiedsvisies uitgewerkt. Op basis …

Lees meer »

Woonwijze start Glasfonds

Woonwijze wordt regelmatig door huurders gebeld over kapotte ramen. Vaak kunnen zij daar niets aan doen, een ongeluk zit in een klein hoekje. Helaas zijn de kosten wel voor eigen rekening. Om hier iets aan te doen, begint Woonwijze per 1 november met een Glasfonds. Bestaande huurders kunnen zich hier …

Lees meer »

Woonwijze sluit voorlopig niet aan bij ‘WoonService Regionaal’

Woonwijze maakt pas op de plaats bij het aansluiten bij het regionale woonruimteverdeelsysteem ‘WoonService Regionaal’. De Vughtse woningcorporatie vreest dat aansluiten negatieve gevolgen heeft voor Vughtse woningzoekenden. Woonwijze zou op 18 november aansluiten bij WoonService Regionaal. Bij dit initiatief wordt het zoekgebied van woningzoekenden in de regio Noordoost Brabant vergroot. …

Lees meer »

Nieuwbouw met veel aandacht voor duurzaamheid en verleden

Op de plek van gebouw Rozenoord Met een planpresentatie en het ondertekenen van de koop- en exploitatieovereenkomst werd op woensdag 9 oktober de volgende belangrijke stap gezet in de realisatie van 35 appartementen op de plek van het huidige Rozenoord (3080 vierkante meter). Huurappartementen in het middeldure segment (700-1000 euro), …

Lees meer »

Bent u woningzoekende bij Woonwijze?

Na 30 oktober adverteert Woonwijze haar woningen niet meer in Het Klaverblad of op haar website. Vanaf 19 november vindt u ze op een andere plek, namelijk: www.woonserviceregionaal.nl. Daar bieden al vele corporaties uit de regio hun woningen aan. Woonwijze gaat dat nu ook doen, omdat het veel voordelen voor …

Lees meer »

Fusie Charlotte Elisabeth van Beuningen Stichting en Woonwijze rond

‘Focus op Vught met oog voor het erfgoed’ De fusie tussen de Vughtse woningcorporaties Woonwijze en de Charlotte Elisabeth van Beuningen Stichting is rond. Op 30 september worden de handtekeningen gezet onder de stukken waarmee de fusie op 1 oktober 2019 een feit is. Charlotte Beukeboom: “We kunnen ons nu …

Lees meer »

Officiële start bouw op Isabellaveld Vught

Maandag 26 augustus is officieel gestart met de bouw van 53 huur- en koopwoningen in het project De Hagen/Isabellaveld in Vught. De woningen worden opgeleverd in 2020. Isabellaveld is een historische plek waar begin 2019 nog 3 skeletten zijn gevonden; waarschijnlijk betreft het soldaten die zijn gesneuveld tijdens het beleg …

Lees meer »

Vught verkoopt Rozenoord voor 1,8 miljoen

Het college van Vught heeft de bouwlocatie Rozenoord, Vlierthonk en St.-Elisabethstraat 1a gegund aan Dura Vermeer. De opbrengst bedraagt 1,8 miljoen euro en dat is voldoende om de ontwikkelaar en bouwer alleen al op financiële basis tot winnaar uit te roepen. Maar ook op het gebied van ruimtelijke inpassing en …

Lees meer »