Wonen

Woonstichting, huurders en gemeente ondertekenen prestatieafspraken 2021

Meer duidelijkheid over de woningbouwopgave, betere afstemming tussen woningvraag en -aanbod, intensieve samenwerking met Helvoirtse verhuurders en een onverminderde inzet voor leefbaarheid in de wijk en duurzaamheid. Het zijn enkele van de belangrijkste prestatieafspraken die Woonstichting Charlotte van Beuningen, haar Huurdersbelangen Vereniging en de gemeente Vught op 10 december met …

Lees meer »

Woonstichting Charlotte van Beuningen scoort weer hoge punten

Jaarlijks meet de vereniging van woningcorporaties, Aedes, de prestaties van 285 woningcorporaties in Nederland. Ook dit jaar zat de Vughtse woonstichting Charlotte van Beuningen bij de 30 corporaties met de hoogste scores. Huurdersoordeel: score A Duurzaamheid: score A Onderhoud: score A Directeur-bestuurder Charlotte Beukeboom: “We zijn er trots op dat …

Lees meer »

Ruim 120 huishoudens bij bijeenkomst over klein en duurzaam wonen

Woensdag 21 oktober hield de initiatiefgroep Klein Groenrijk een online bijeenkomst over klein, duurzaam en groen wonen in de gemeente Vught. Ruim 200 huishoudens uit de regio en diverse Vughtse politieke partijen meldden zich aan, waarvan 120 geïnteresseerden live meekeken. ’Klein Groenrijk’ deelde deze avond dromen en ideeën over klein …

Lees meer »

Update: Samen ‘tiny’ bouwen in het groen

UPDATE 16-10-2020 Vanwege de huidige ontwikkelingen rondom het coronavirus en de aangescherpte maatregelen, is besloten de bijeenkomst volledig online plaats te laten vinden. De ochtend van 21 oktober wordt per mail de link gedeeld met alle geïnteresseerden, om de bijeenkomst die avond online te kunnen volgen. Na de bijeenkomst wordt …

Lees meer »

Gemeente Vught verkoopt locatie Molenven voor woningbouw

De gemeente Vught heeft de bouwlocatie Molenven verkocht aan IMvest vastgoed. Zowel financieel als op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid scoorde IMvest het beste. Het college is dan ook verheugd over de ontwikkelaar en zijn plan. Het ontwerp sluit naadloos aan op de uitstraling en de sfeer van …

Lees meer »

Gemeente Vught, Woonwijze en huurdersbelangenvereniging hebben vertrouwen in samenwerking

Een gemeente waar het prettig wonen is voor iedereen. Dat is het gezamenlijke doel van de gemeente Vught, Woonwijze en haar Huurders Belangenvereniging (HBV). Om hiervoor te zorgen, worden er ieder jaar prestatieafspraken gemaakt. Hierin wordt samen de koers bepaald voor het komende jaar. Wat opvalt bij de prestatieafspraken voor …

Lees meer »

Plannen voor 90 appartementen in ‘De Baarzen’

In een raadsinformatiebrief van 19 november heeft het Vughtse college de gemeenteraad geïnformeerd over de keuze die is gemaakt voor de toekomstvisie ‘Hart van De Baarzen Vught’. Het plangebied De Baarzen is gelegen tussen de Rouppe van der Voortlaan, Brabantlaan en Hertoglaan. Er werden vier mogelijke gebiedsvisies uitgewerkt. Op basis …

Lees meer »

Woonwijze start Glasfonds

Woonwijze wordt regelmatig door huurders gebeld over kapotte ramen. Vaak kunnen zij daar niets aan doen, een ongeluk zit in een klein hoekje. Helaas zijn de kosten wel voor eigen rekening. Om hier iets aan te doen, begint Woonwijze per 1 november met een Glasfonds. Bestaande huurders kunnen zich hier …

Lees meer »

Woonwijze sluit voorlopig niet aan bij ‘WoonService Regionaal’

Woonwijze maakt pas op de plaats bij het aansluiten bij het regionale woonruimteverdeelsysteem ‘WoonService Regionaal’. De Vughtse woningcorporatie vreest dat aansluiten negatieve gevolgen heeft voor Vughtse woningzoekenden. Woonwijze zou op 18 november aansluiten bij WoonService Regionaal. Bij dit initiatief wordt het zoekgebied van woningzoekenden in de regio Noordoost Brabant vergroot. …

Lees meer »

Nieuwbouw met veel aandacht voor duurzaamheid en verleden

Op de plek van gebouw Rozenoord Met een planpresentatie en het ondertekenen van de koop- en exploitatieovereenkomst werd op woensdag 9 oktober de volgende belangrijke stap gezet in de realisatie van 35 appartementen op de plek van het huidige Rozenoord (3080 vierkante meter). Huurappartementen in het middeldure segment (700-1000 euro), …

Lees meer »