Wonen

Woonlasten in Vught dalen

In de commissievergadering van donderdag 8 december boog de Vughtse politiek zich o.a. over de tarieven van de Onroerend Zaak Belasting, de afvalverwerking en de riolering. De OZB, afvalstoffenheffing en de rioolheffing bepalen de hoogte van de lokale lastendruk. Het staatje voor meerpersoonshuishoudens laat zien dat de lastendruk in Vught …

Lees meer »

Vier locaties voor tijdelijke woningen in Vught

Het Vughtse college heeft het locatieonderzoek Tijdelijk Wonen vastgesteld. ‘Tijdelijk Wonen’ wordt als een middel gezien om in betrekkelijk korte tijd woningen toe te voegen aan de woningvoorraad, zodat de druk op de overspannen woningmarkt enigszins verlicht wordt. Ongeveer 35 locaties zijn onderzocht en dat heeft geleid tot 4 kansrijke …

Lees meer »

13 oktober informatieavond Senioren en Wonen

Op donderdag 13 oktober vindt in Elzenburg, Lidwinastraat 12C, een sterk bezette bijeenkomst plaats met als thema Senioren en Wonen. Uitgenodigde instanties zijn de gemeente Vught, Vughterstede, Woonstichting Charlotte van Beuningen, Ouderen Samen met projectgroep Wonen, Habitat en Rabobank. Er wordt gesproken over hoe ouderen in de toekomst willen en …

Lees meer »

Raadsdialoog over woningbouw in Vught

Tijdens de raadsdialoog van donderdag 9 juni kregen de Vughtse raadsleden de recente stand van zaken te horen op het gebied van woningbouw. Vught heeft de ambitie om tot 2030 zo’n 2000 woningen te realiseren om het hoofd te kunnen bieden aan de grote vraag naar woningen. Tot nu toe …

Lees meer »

Vughtse raad vreest voor vertraging woningbouwplannen op Voorburg

De fractie van Gemeentebelangen vroeg in de raadsvergadering van donderdag 19 mei een interpellatiedebat aan over de ontwikkelingen rond de woningbouwplannen op zorgpark Voorburg. Fractievoorzitter Bregje Peijnenburg vertelde dat GB zich ernstig zorgen maakt dat de woningbouwplannen vertraging oplopen doordat de gemeente en het bestuur van Reinier van Arkel niet …

Lees meer »

Toewijzing appartementen Wolfskamerweg via loting

In de gezamenlijke commissievergadering van 31 maart sprak Guus van Woesik (GB) nog de vrees uit dat het met de toewijzing van de betaalbare en middeldure appartementen die aan de Wolfskamerweg gebouwd worden, dezelfde kant op zou gaan als bij de woningen op het Isabellaveld en Schoonveld. Tijdens de raadsvergadering …

Lees meer »

Haalbaarheidsonderzoek naar groot woonzorgconcept

De locatie Kentalis, Laagstraat 1-17 in Vught, is aangekocht door een private partij. Die wil daar appartementen realiseren in de vrije huursector, waarbij zorg als aanvullende dienst wordt aangeboden. Het plan is geïnspireerd op de woonzorgconcepten Leyhoeve in Tilburg en Groningen. Het exacte aantal woningen, prijsklassen (betaalbaar, middelduur en duur) …

Lees meer »

Vught legt speculatie met nieuwbouwwoningen tot 600.000 euro aan banden

In de gezamenlijke commissievergadering van donderdag 3 februari bespreekt de Vughtse politiek een collegevoorstel om akkoord te gaan met de voorwaarden over anti-speculatie en zelfbewoning voor alle nieuwbouwwoningen tot 600.000 euro. In de op 30 september 2021 vastgestelde Woonvisie 2021-2025 ‘Groei met Vughtse kwaliteit’ staat dat een antispeculatiebeding en de …

Lees meer »

Nieuwe meetmethode voor de WOZ-waarde

Gemeenten moeten vanaf 1 januari 2022 de WOZ-waarde verplicht vaststellen op basis van de oppervlakte van de woning. Voorheen mochten ze die ook baseren op de inhoud van een huis. Vught behoort tot de 250 gemeenten in Nederland die de verandering tot het laatst hebben uitgesteld. Omdat de verandering van …

Lees meer »

Vught gaat woningtekort te lijf

Samenwerken aan een meerjarig woningbouwprogramma met maximaal 600 nieuwe sociale huurwoningen vóór 2030. Met deze opgave en een flink aantal andere maatregelen, gaan de gemeente Vught, de woningcorporaties en hun huurdersorganisaties aan de slag. Het gemeenschappelijke doel: het prettig en goed wonen in de gemeente ook in de toekomst mogelijk …

Lees meer »