Wonen

Woonwagenlocatie Driesedam naar Charlotte van Beuningen

Op de locatie Driesedam in Vught-Zuid worden drie standplaatsen en drie woonwagens gehuurd van de gemeente. Eén bewoner heeft een eigen woonwagen waarbij de grond in erfpacht is uitgegeven. Het afgelopen anderhalf jaar hebben woningcorporatie Charlotte van Beuningen en de gemeente een zorgvuldig traject doorlopen, begeleidt door een externe partij, …

Lees meer »

Bieden alleen ‘uitleglocaties’ kans op snelle bouw tijdelijke woningen?

De bouw van tijdelijke woningen op inbreilocaties in Vught wordt een moeilijk verhaal. Dat werd duidelijk in de commissievergadering van 13 april, waarin werd gediscussieerd over de aanpak om te komen tot haalbare locaties waar snel enkele tientallen tijdelijke woningen gerealiseerd kunnen worden. Het lijkt erop dat alléén de z.g. …

Lees meer »

Aanpak ‘tijdelijk wonen’ in commissievergadering

Donderdag 13 april wordt in Vught een commissievergadering gehouden. Op de agenda staan o.a. de nieuwe aanpak om te komen tot tijdelijke woningen in Vught, de aankoop van 2 percelen in Cromvoirt waardoor het hele sportveld in handen komt van de gemeente, herziening bestemmingsplan NSW Landgoed Groensche Hoeven, bestemmingsplan ‘Molenhof’, …

Lees meer »

Géén betaalbare woningen in CPO-project Den Hoek

In een brief aan de Vughtse gemeenteraad, die bij de stukken voor de raadsvergadering van 6 april zit, laat wethouder Yvonne Vos weten dat er in het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)-traject in Den Hoek waarschijnlijk alléén woningen in de categorie ‘middelduur’ gerealiseerd zullen worden. Het college heeft het CPO-project in …

Lees meer »

Bijeenkomst GB over tijdelijke woningen

Op dinsdag 21 maart hield de fractie van Gemeentebelangen een drukbezochte openbare fractievergadering in Elzenburg over tijdelijk wonen. Tijdens de bijeenkomst, die soepel geleid werd door GB-fractievoorzitter Bregje Peijnenburg, bleek onder de aanwezigen nogal wat onvrede en ook argwaan te bestaan over de manier waarop de gemeente Vught het bouwen …

Lees meer »

Twee nieuwe raadsleden in Vught

In de raadsvergadering van 6 april in Vught treden 2 nieuwe raadsleden aan. Michel Freund en Ayah Yacoub zullen tijdelijk het raadswerk overnemen van resp. Bert Timmermans (VVD) en Dani Smith (SP). Het is de bedoeling dat Timmermans, die om gezondheidsredenen een pauze neemt, eind juni terugkeert in de raad. …

Lees meer »

Heel Vught kan nu meepraten over locaties voor tijdelijke woningen

Het project tijdelijk wonen is na de valse start begin dit jaar tijdelijk ‘on hold’ gezet. Het plan om zonder participatie met de buurt tijdelijke woningen te bouwen bij speeltuintjes in de Vughtse Hoeven leidde tot het aftreden van wethouder Fons Potters en het terugtreden van D66 uit het college. …

Lees meer »

Praat jij mee over ‘klein en tijdelijk wonen’?

Op dinsdag 21 maart houdt Gemeentebelangen Vught in Elzenburg een openbare fractievergadering over tijdelijke woningen in de gemeente. Tijdelijke woningen zijn bedoeld voor bewoning voor een periode van 10 jaar. Maar hoeveel tijdelijke woningen mogen er komen en waar moeten ze komen te staan? Wie mogen er dan wonen? En …

Lees meer »

Woonlasten in Vught dalen

In de commissievergadering van donderdag 8 december boog de Vughtse politiek zich o.a. over de tarieven van de Onroerend Zaak Belasting, de afvalverwerking en de riolering. De OZB, afvalstoffenheffing en de rioolheffing bepalen de hoogte van de lokale lastendruk. Het staatje voor meerpersoonshuishoudens laat zien dat de lastendruk in Vught …

Lees meer »

Vier locaties voor tijdelijke woningen in Vught

Het Vughtse college heeft het locatieonderzoek Tijdelijk Wonen vastgesteld. ‘Tijdelijk Wonen’ wordt als een middel gezien om in betrekkelijk korte tijd woningen toe te voegen aan de woningvoorraad, zodat de druk op de overspannen woningmarkt enigszins verlicht wordt. Ongeveer 35 locaties zijn onderzocht en dat heeft geleid tot 4 kansrijke …

Lees meer »