Wonen

Raadsdialoog over woningbouw in Vught

Tijdens de raadsdialoog van donderdag 9 juni kregen de Vughtse raadsleden de recente stand van zaken te horen op het gebied van woningbouw. Vught heeft de ambitie om tot 2030 zo’n 2000 woningen te realiseren om het hoofd te kunnen bieden aan de grote vraag naar woningen. Tot nu toe …

Lees meer »

Vughtse raad vreest voor vertraging woningbouwplannen op Voorburg

De fractie van Gemeentebelangen vroeg in de raadsvergadering van donderdag 19 mei een interpellatiedebat aan over de ontwikkelingen rond de woningbouwplannen op zorgpark Voorburg. Fractievoorzitter Bregje Peijnenburg vertelde dat GB zich ernstig zorgen maakt dat de woningbouwplannen vertraging oplopen doordat de gemeente en het bestuur van Reinier van Arkel niet …

Lees meer »

Toewijzing appartementen Wolfskamerweg via loting

In de gezamenlijke commissievergadering van 31 maart sprak Guus van Woesik (GB) nog de vrees uit dat het met de toewijzing van de betaalbare en middeldure appartementen die aan de Wolfskamerweg gebouwd worden, dezelfde kant op zou gaan als bij de woningen op het Isabellaveld en Schoonveld. Tijdens de raadsvergadering …

Lees meer »

Haalbaarheidsonderzoek naar groot woonzorgconcept

De locatie Kentalis, Laagstraat 1-17 in Vught, is aangekocht door een private partij. Die wil daar appartementen realiseren in de vrije huursector, waarbij zorg als aanvullende dienst wordt aangeboden. Het plan is geïnspireerd op de woonzorgconcepten Leyhoeve in Tilburg en Groningen. Het exacte aantal woningen, prijsklassen (betaalbaar, middelduur en duur) …

Lees meer »

Vught legt speculatie met nieuwbouwwoningen tot 600.000 euro aan banden

In de gezamenlijke commissievergadering van donderdag 3 februari bespreekt de Vughtse politiek een collegevoorstel om akkoord te gaan met de voorwaarden over anti-speculatie en zelfbewoning voor alle nieuwbouwwoningen tot 600.000 euro. In de op 30 september 2021 vastgestelde Woonvisie 2021-2025 ‘Groei met Vughtse kwaliteit’ staat dat een antispeculatiebeding en de …

Lees meer »

Nieuwe meetmethode voor de WOZ-waarde

Gemeenten moeten vanaf 1 januari 2022 de WOZ-waarde verplicht vaststellen op basis van de oppervlakte van de woning. Voorheen mochten ze die ook baseren op de inhoud van een huis. Vught behoort tot de 250 gemeenten in Nederland die de verandering tot het laatst hebben uitgesteld. Omdat de verandering van …

Lees meer »

Vught gaat woningtekort te lijf

Samenwerken aan een meerjarig woningbouwprogramma met maximaal 600 nieuwe sociale huurwoningen vóór 2030. Met deze opgave en een flink aantal andere maatregelen, gaan de gemeente Vught, de woningcorporaties en hun huurdersorganisaties aan de slag. Het gemeenschappelijke doel: het prettig en goed wonen in de gemeente ook in de toekomst mogelijk …

Lees meer »

Seniorenwoningen beschikbaar

“Wij hebben regelmatig seniorenwoningen beschikbaar.” Dat hoorde woonstichting Charlotte van Beuningen van Vughterstede. Als experiment adverteert Vughterstede daarom de komende tijd naast Charlotte van Beuningen, op pagina 2 in het Klaverblad. Let wel: het gaat bij Vughterstede om woningen met een huurprijs boven de normen voor sociale huurwoningen. Dat is …

Lees meer »

Belangrijk nieuws voor woningzoekenden via woonstichting

Mensen die een woning zoeken via woonstichting Charlotte van Beuningen kunnen dit binnenkort op een andere manier doen, namelijk via een klantportaal. Daarover hebben ze eerder bericht ontvangen. In de week van 23 november zal dit klantportaal in gebruik worden genomen. Woningzoekenden ontvangen dan uitleg hoe ze dit klantportaal kunnen …

Lees meer »

Is er nog ruimte voor nieuwe woningen in Vught?

Is er nog ruimte voor nieuwe woningen in Vught en voorziet de nieuwe woonvisie in het woningtekort waarmee ook Vught, Cromvoirt en Helvoirt te maken hebben? Gemeentebelangen hoort heel graag van u waar u kansen ziet liggen voor het realiseren van woningen, op dinsdag 14 september bij De Oude Herberg …

Lees meer »