Wonen

“We halen alles uit de kast om veel te bouwen”

Veel huurders in Nederland maken zich zorgen over de kieren en het enkel glas van hun woning en de hoge gasprijzen die er ook deze winter weer aan lijken te komen. Dat kan een flinke aanslag op de portemonnee betekenen. Hoe staat het er voor in Vught bij Woonstichting Charlotte …

Lees meer »

Verkoop 10 woningen in Marktveldplein gestart

Green Real Estate maakt bekend op 8 december 2023 te starten met de verkoop van 10 woningen in het nieuwe en duurzame woon-winkelcomplex Marktveldplein in het centrum van Vught. De woningen maken deel uit van de realisatie van fase 2 van de nieuwbouw. De woningen liggen aan de Raadhuisstraat en …

Lees meer »

Bestemmingsplan Kloostergoed valt goed bij Vughtse politiek

In de commissievergadering van donderdag 5 oktober reageerden de commissieleden positief op het bestemmingsplan ‘Kloostergoed Theresia’, waarvan de vaststelling staat op de agenda van de raadsvergadering van donderdag 26 oktober. Voor de meeste fracties was het een hamerstuk, maar omdat er nog schriftelijke vragen beantwoord moeten worden, komt het voorstel …

Lees meer »

Van Neynsel en BrabantWonen intensiveren samenwerking

Ouderenzorgorganisatie Van Neynsel verkoopt een van haar panden aan woningcorporatie BrabantWonen. Afgelopen vrijdag is de koopovereenkomst ondertekend door de bestuurders van beide organisaties. De verkoop is ook de start van een intensievere samenwerking. Partijen vinden elkaar in hun maatschappelijke betrokkenheid en de ambitie om in wijken en buurten levendige gemeenschappen …

Lees meer »

Genoeg woningbouwlocaties om 2000 woningen te realiseren vóór 2030

De gemeente Vught heeft een voortgangsrapportage van de woningbouwproductie in Vught gepubliceerd. Daarin wordt de huidige stand van zaken duidelijk geschetst en wordt inzicht gegeven in de mogelijkheden van de locaties waar tot 2030 in Vught, Helvoirt en Cromvoirt 2000 woningen gerealiseerd kunnen worden. In het nieuwe coalitieakkoord staat dat …

Lees meer »

Vughts college onderzoekt vier locaties in buitengebied op mogelijkheden voor woningbouw

In de visie ‘Wonen in het buitengebied’ wees de gemeenteraad acht zoeklocaties aan voor mogelijke woningbouwprojecten in het buitengebied. Overeenkomstig het coalitieakkoord heeft het college werk gemaakt van het vervolg en de vier meest kansrijke van deze z.g. ‘uitleggebieden’ aangewezen om nader uit te werken. Belangrijke criteria hierbij waren ‘zo …

Lees meer »

Maandag 10 juli bewonersavond over tijdelijke woningen

Maandag 10 juli wordt in Hotel Van der Valk een bewonersavond gehouden over de locaties voor tijdelijke woningen in de gemeente Vught. Aanvang 19.30 uur. In de commissievergadering van donderdag 29 juni vroeg Nathalie Pullens of de nieuwe lijst met locaties voor tijdelijke woningen al beschikbaar was. Ze vindt dat …

Lees meer »

Woonwagenlocatie Driesedam naar Charlotte van Beuningen

Op de locatie Driesedam in Vught-Zuid worden drie standplaatsen en drie woonwagens gehuurd van de gemeente. Eén bewoner heeft een eigen woonwagen waarbij de grond in erfpacht is uitgegeven. Het afgelopen anderhalf jaar hebben woningcorporatie Charlotte van Beuningen en de gemeente een zorgvuldig traject doorlopen, begeleidt door een externe partij, …

Lees meer »

Bieden alleen ‘uitleglocaties’ kans op snelle bouw tijdelijke woningen?

De bouw van tijdelijke woningen op inbreilocaties in Vught wordt een moeilijk verhaal. Dat werd duidelijk in de commissievergadering van 13 april, waarin werd gediscussieerd over de aanpak om te komen tot haalbare locaties waar snel enkele tientallen tijdelijke woningen gerealiseerd kunnen worden. Het lijkt erop dat alléén de z.g. …

Lees meer »

Aanpak ‘tijdelijk wonen’ in commissievergadering

Donderdag 13 april wordt in Vught een commissievergadering gehouden. Op de agenda staan o.a. de nieuwe aanpak om te komen tot tijdelijke woningen in Vught, de aankoop van 2 percelen in Cromvoirt waardoor het hele sportveld in handen komt van de gemeente, herziening bestemmingsplan NSW Landgoed Groensche Hoeven, bestemmingsplan ‘Molenhof’, …

Lees meer »