Zorg

Extra aandacht voor mantelzorgers bij Vivent en VGZ

Mantelzorgers vinden het vaak vanzelfsprekend wat ze doen, maar dat is het niet. Vivent kan de zorg voor cliënten niet alleen. Naast de zorgprofessionals zijn vrijwilligers, ketenpartners, leveranciers en zeker ook mantelzorgers heel belangrijk. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar stukje zorg. Tot half oktober kun jij mantelzorgers opgeven bij Vivent/VGZ. …

Lees meer »

Jubileum ‘Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg’

Dit jaar viert ‘Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg ’s Hertogenbosch e.o.’ het zilveren jubileum. Al 25 jaar zetten de vrijwilligers zich in voor mensen in de laatste levensfase. Daarom houdt de vereniging op donderdag 29 augustus een jubileumlezing. Tijdens de lezing wordt stilgestaan bij de grote levensvragen die op mensen afkomen …

Lees meer »

Nieuwe locatie Kentalis Sint-Michielsgestel vastgelegd

In juni heeft Kentalis een huurcontract getekend voor de nieuwe kantoorlocatie in Sint-Michielsgestel, het voormalig Rabobank-kantoor gelegen aan de Hoogstraat. De verwachting is dat het kantoor in de loop van 2020 in gebruik wordt genomen. Het gebouw aan de Hoogstraat in Sint-Michielsgestel wordt de nieuwe huisvesting voor een groot gedeelte …

Lees meer »

Personele krapte in ouderen- en thuiszorg

Noordoost-Brabantse organisaties bundelen krachten De toenemende vraag naar zorg en de krapte op de arbeidsmarkt zijn dagelijks voelbaar in de Nederlandse zorgsector en dit is in de zomer nóg urgenter. Ook vrijwel alle ouderen- en thuiszorgorganisaties in Noordoost-Brabant hebben te maken met een tekort aan personeel, ondanks dat er hard …

Lees meer »

Bezoek inspectie aan Woonzorgcentrum Theresia

De zorg verdient ook positieve aandacht en zeker de medewerkers die zich iedere dag met hart en ziel inzetten voor de kwetsbare ouderen. Een doelgroep die groter en meer divers is dan velen vermoeden. De zorg is allesbehalve een eenheidsworst en toch wordt dat op vele momenten wel zo gezien. …

Lees meer »

Vivent werkt met IVT en Home Instead aan project Langdurige zorg thuis

“Een goed start, warme overdracht en meer tijd voor de cliënt” Steeds meer mensen die gebruikmaken van thuiszorg hebben behoefte aan blokzorg: langere, minder complexe zorgmomenten. Denk daarbij aan hulp bij het wassen, aan- en uitkleden, ontbijt klaarmaken, huishoudelijk werk en het aanbrengen van structuur in de dag. Zorgorganisatie Vivent …

Lees meer »

Hospice-loop met als thema ‘1000 mooie dromen’

De opening van de nieuwe hospice Parunashia in St.-Michielgestel wordt gekoppeld aan de actie om met een loop geld in te zamelen voor Parunashia die vanaf 30 juni met ruim 60 vrijwilligers officieel geopend wordt. Op 30 juni is de feestelijke opening van Hospice Parunashia. Op die dag gaan op …

Lees meer »

25 jaar ‘er zijn’ voor mensen die thuis willen sterven

Dit jaar viert VPTZ ’s-Hertogenbosch e.o. haar 25-jarig bestaan. De organisatie biedt vrijwillige palliatief-terminale zorg en ondersteuning aan mensen in de laatste levensfase die thuis willen sterven, en aan hun mantelzorgers. In 2018 verleenden de 35 geschoolde vrijwilligers van VPTZ ’s-Hertogenbosch e.o. ruim 2500 uur zorg. Jaarcijfers tonen aan dat …

Lees meer »

Gezamenlijk nachtzorgteam in regio ’s-Hertogenbosch

Mensen blijven steeds langer thuis wonen. Voor zorg kunnen zij terecht bij thuiszorgorganisaties die met vaste wijkteams zorg bieden. Veel zorg vindt overdag plaats. Maar soms is ook ’s nachts zorg nodig, onverwacht of volgens afspraak. Zorgorganisaties BrabantZorg, Vivent en Zorggroep Elde werken sinds kort samen om deze zorg in …

Lees meer »

Op zoek naar bezoek?

Veel inwoners van onze gemeente hebben te weinig mensen om zich heen waarmee ze een praatje kunnen maken of gezellige dingen kunnen doen, terwijl ze daar wel behoefte aan hebben. Soms lukt het hen zelf niet om deze ontmoetingen met anderen tot stand te brengen. Vanuit Bint welzijn willen wij …

Lees meer »