Zorg

JBZ opnieuw succesvol beoordeeld als topklinisch ziekenhuis

Patiënten van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) kunnen ook de komende vijf jaar weer rekenen op zorg van een ziekenhuis met Topklinische status. Dit betekent dat het JBZ hoogwaardige medische zorg biedt en voorop loopt op het gebied van patiëntgerichte zorg, innovatie, opleiding en wetenschappelijk onderzoek. De erkenning volgt na …

Lees meer »

Lezing ‘Samen zorgen: aandacht voor rituele momenten’

Thomas Quartier, Theoloog des Vaderlands 2022, geeft op donderdag 25 januari een lezing over betekenisvolle momenten in de zorg. Ben jij erbij? Wat zijn betekenisvolle momenten binnen de zorg? Het woord ‘ritueel’ biedt een goede sleutel om met aandacht zorg voor elkaar te dragen. Daarbij kan het om religieuze rituelen …

Lees meer »

Sinds 1 oktober welzijnscoach in Vught

Doel is verbetering van de kwaliteit van leven Op de lijst van belangrijke levensgebeurtenissen staan het verlies van een dierbare, een echtscheiding en verhuizing (migratie) bovenaan in de top 10. Gebeurtenissen die, zo blijkt, grote gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid, zoals een grote mate van stress. En stress zorgt …

Lees meer »

Bossche spoedplein wil acute psychische, sociale en medische zorg op één locatie samenbrengen

Op de Huisartsenpost en Spoedeisende Hulp (SEH) in het Jeroen Bosch Ziekenhuis komen regelmatig mensen binnen die acuut medische zorg nodig hebben en daarnaast bijvoorbeeld dakloos zijn en/of mentale problemen hebben. De zorgprofessionals zoeken vaak lang naar een plek waar deze mensen na hun behandeling de juiste zorg krijgen. Dit …

Lees meer »

(Vecht)scheidingen zorgen voor stijging beroep op jeugdzorg

Donderdag 12 oktober was er in Vught een raadsdialoog over de ontwikkelingen in het jeugdwerk. Door de grote toename van het aantal jeugdigen dat een beroep doet op jeugdzorg in Nederland ziet het Rijk zich genoodzaakt te komen tot een hervormingsagenda voor de jeugdzorg. De overheid heeft met cliëntenorganisaties, professionals, …

Lees meer »

Van Neynsel en BrabantWonen intensiveren samenwerking

Ouderenzorgorganisatie Van Neynsel verkoopt een van haar panden aan woningcorporatie BrabantWonen. Afgelopen vrijdag is de koopovereenkomst ondertekend door de bestuurders van beide organisaties. De verkoop is ook de start van een intensievere samenwerking. Partijen vinden elkaar in hun maatschappelijke betrokkenheid en de ambitie om in wijken en buurten levendige gemeenschappen …

Lees meer »

Lezing over dilemma’s rond palliatieve sedatie en euthanasie

In het kader van de Internationale Dag van de Palliatieve zorg organiseert Stichting Nabij, samen met haar Boxtelse Zorgpartners, een interactieve lezing onder leiding van Monique Kappen en Wilma den Hollander. In hoeverre is autonomie en eigen regie mogelijk in de laatste levensfase? Wilma den Hollander-Blanken werkt sinds 2009 als …

Lees meer »

Even doorbijten …

Sinds 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht en zijn gemeenten verantwoordelijk voor het ondersteunen van mensen om zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving te kunnen blijven wonen. Zo kan het zijn dat iemand met zeer veel moeite kan traplopen; dan zou een traplift een uitkomst zijn …

Lees meer »

Manifest ‘Draag bij aan de noodzakelijke transformatie in de ouderenzorg’

Ingezonden mededeling Wij, ouderenzorgorganisatie in Brabant … 1. … houden zorg beschikbaar voor de meest kwetsbare ouderen van Brabant vanuit een demografisch complexe situatie (groei volume ouderen en afname arbeidskrachten). De bevolkingsopbouw verandert tussen 2023 en 2033: de groep 75+’ers groeit relatief sterk, waardoor er druk komt op de beroepsbevolking. …

Lees meer »

Week van de Palliatieve Zorg

Als je gehoord hebt dat je ongeneeslijk ziek bent, wordt dat vaak uitbehandeld genoemd. Maar dat klopt natuurlijk niet. Als je ongeneeslijk ziek bent, is er palliatieve zorg. Van maandag 9 tot en met vrijdag 13 oktober vindt in de Bossche regio de Week van de Palliatieve Zorg plaats. Iedereen …

Lees meer »