Home / Nieuws / Politiek (pagina 5)

Politiek

Vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester

De Commissaris van de Koning heeft de raad op 15 juni 2018 geïnformeerd dat burgemeester Van de Mortel in zijn klankbordgesprek heeft aangegeven voor herbenoeming tot burgemeester in Vught in aanmerking te willen komen. De procedure voor benoeming of herbenoeming van een burgemeester kent een aantal vast voorgeschreven procedurele stappen. …

Lees meer »

D66 wil opheldering over mogelijke bouw appartementen bij Reeburgpark

Er is een plan om 20 appartementen te bouwen bij rijksmonument Roucouleur aan de Glorieuxlaan. Wethouder Peter Pennings heeft onlangs in de commissievergadering bevestigd dat eigenaar Mandemakersgroep inderdaad bezig is met de planontwikkeling. Het project staat bij de gemeente al te boek als ontwikkellocatie. Omwonenden zijn op de hoogte gebracht …

Lees meer »

Kadernota: Vughtse raad eensgezind over afbouw subsidie Speeldoos

De behandeling van de Kadernota 2019-2022 in de Vughtse raad was voor de vijf partijen die aanwezig waren, de SP-raadsleden ontbraken, een hamerstuk. De meeste aandacht ging naar het conflict met de Speeldoos. De vijf partijen dienden gezamenlijk een motie in waarin het college wordt verzocht de budgetsubsidie voor het …

Lees meer »

Afscheid Fons Potters (D66) als wethouder

Aan het eind van de raadsvergadering van woensdag 6 juni nam de Vughtse raad afscheid van Fons Potters (D66) als wethouder. Burgemeester Van de Mortel liet in het kort de politieke carrière van de vertrekkende wethouder de revue passeren; daarbij memoreerde hij dat Potters op 28 april 2010 debuteerde in …

Lees meer »

Veel steun voor Vughts bestuursakkoord

Het bestuursakkoord dat de nieuwe Vughtse coalitie van Gemeentebelangen, PvdA-GL en VVD na 2 maanden van onderhandelingen met elkaar is overeengekomen, kan rekenen op steun van bijna alle raadsleden. Alleen de SP (2 raadszetels) stemde tegen. Vooral D66 en CDA probeerden tevergeefs via het indienen van een flink aantal moties …

Lees meer »

Taakverdeling nieuw college

De coalitiepartijen zijn een portefeuilleverdeling voor de collegeleden overeengekomen, maar het college van burgemeester en wethouders stelt zelf de definitieve verdeling vast. Burgemeester Roderick van de Mortel gaat naast de portefeuilles Openbare orde en veiligheid, dienstverlening, Personeel en organisatie, Algemene zaken inclusief burgerzaken, Communicatie en voorlichting, Vergunningen en handhaving ook …

Lees meer »

Deze week twee raadsvergaderingen Vught

In Vught staan deze week twee raadsvergaderingen op de agenda. Vanavond woensdag 6 juni komt de agenda aan de orde die oorspronkelijk in de vergadering van 7 juni behandeld zou worden, d.w.z dat er gesproken wordt over de golfbaan in Cromvoirt, de actualisering van het uitvoeringsprogramma van het grondbedrijf, een …

Lees meer »

Guus van Woesik en Toine van de Ven nieuwe wethouders

Spoor en N65 prioriteit voor nieuw college De afgelopen 8 jaar vlogen de fractievoorzitters van Gemeentebelangen en PvdA-GL elkaar in de gemeenteraad met enige regelmaat verbaal in de haren. De komende 2,5 jaar zitten Guus van Woesik en Toine van de Ven samen in het Vughtse college van B&W. De …

Lees meer »

Nieuwe coalitie presenteert akkoord

De Vughtse partijen Gemeentebelangen, PvdA-GroenLinks en VVD hebben de onderhandelingen afgerond. De afgelopen dagen is de laatste hand gelegd aan het coalitieakkoord 2018-2020/21. Donderdag 31 mei om 13.30 uur worden de plannen in het raadhuis aan de media gepresenteerd. Door dit akkoord komt er een eind aan de coalitie van …

Lees meer »

Curatoren vangen opnieuw bot

In het dossier rond de bouw van een hotel aan de IJzeren Man hebben de curatoren in het faillissement van G. Groenewoud een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Ditmaal voor het veranderen van het huidige fietspad, dat over de ‘Boulevard’ loopt, in een ‘fietsstraat’ waardoor auto’s het hotel zouden kunnen bereiken. Bij …

Lees meer »