Politiek

Raadsdialoog over woningbouw in Vught

Tijdens de raadsdialoog van donderdag 9 juni kregen de Vughtse raadsleden de recente stand van zaken te horen op het gebied van woningbouw. Vught heeft de ambitie om tot 2030 zo’n 2000 woningen te realiseren om het hoofd te kunnen bieden aan de grote vraag naar woningen. Tot nu toe …

Lees meer »

Vughtse raad vreest voor vertraging woningbouwplannen op Voorburg

De fractie van Gemeentebelangen vroeg in de raadsvergadering van donderdag 19 mei een interpellatiedebat aan over de ontwikkelingen rond de woningbouwplannen op zorgpark Voorburg. Fractievoorzitter Bregje Peijnenburg vertelde dat GB zich ernstig zorgen maakt dat de woningbouwplannen vertraging oplopen doordat de gemeente en het bestuur van Reinier van Arkel niet …

Lees meer »

Gemeenteraad beslist over zoekgebieden windturbines en zonneweiden

In de raadsvergadering van donderdag 19 mei beslist de Vughtse raad over de richting van het Vughtse wind- en zonbeleid. Het gaat daarbij o.a. over het vaststellen van de zoekgebieden waar windturbines en zonnevelden geplaatst kunnen worden en goedkeuring van het streven naar 100% lokaal eigendom van de grootschalige energieopwek. …

Lees meer »

Vught legt kaders voor archeologisch onderzoek vast

Vught heeft een rijke geschiedenis met in potentie een rijke voorraad aan archeologische vindplaatsen. De gemeente is verantwoordelijk voor het behoud van het archeologische erfgoed binnen de gemeente. Het vaststellen van archeologische beleidskaders is nodig om zorgvuldig te kunnen omgaan met het bodemarchief en dit optimaal te beschermen. Daarom gaat …

Lees meer »

Toewijzing appartementen Wolfskamerweg via loting

In de gezamenlijke commissievergadering van 31 maart sprak Guus van Woesik (GB) nog de vrees uit dat het met de toewijzing van de betaalbare en middeldure appartementen die aan de Wolfskamerweg gebouwd worden, dezelfde kant op zou gaan als bij de woningen op het Isabellaveld en Schoonveld. Tijdens de raadsvergadering …

Lees meer »

Gemeenteraad Vught beslist over nieuwe werkwijze

In de raadsvergadering van donderdag 17 maart neemt de Vughtse raad o.a. besluiten over de participatieplannen voor de uitbreiding van Hotel Van der Valk en locatie De Wieken in Vught-Zuid en over het tienpuntenplan voor vernieuwing van de werkwijze van de gemeenteraad. ‘De vernieuwing’ was het belangrijkste gespreksonderwerp in de …

Lees meer »

Commissie ‘Ruimte’ Vught

In de commissie ‘Ruimte’ van donderdag 24 februari wordt gesproken over de participatietrajecten die moeten worden opgestart voor de voorgenomen uitbreiding van Hotel Van der Valk aan de Bosscheweg en van de plannen (de Wieken) op de locaties van de scholen en de sportzaal bij het Moleneindplein. Verder wordt o.a. …

Lees meer »

“Worden juridische ‘geitenpaadjes’ gebruikt voor stikstofcompensatie N65?”

Schriftelijke vragen PvdA-GL De fractie van PvdA-GL heeft schriftelijke vragen gesteld aan het Vughtse college over het opkopen van emissierechten stikstof in samenwerking met Rijk en provincie om de ombouw van de N65 te redden. Fractievoorzitter Ton van der Vossen vraagt of het college inmiddels, samen met Rijk en provincie, …

Lees meer »

Blijft gebouw Willibrordusschool overeind?

De fractie van Gemeentebelangen zette de raadsinformatiebrief van 16 november 2021 over de plannen rond de voormalige schoolgebouwen van de Willibrordusschool en de Lidwinaschool op de agenda van de commissievergadering van 3 februari. Tot verbazing van GB wordt in de RIB min of meer de sloop van beide schoolgebouwen aangekondigd. …

Lees meer »

Vreemd!

Donderdag 20 januari hielden de Vughtse raadsleden onder leiding van burgemeester Van de Mortel een digitale raadsinformatieavond die in het teken stond van voorstellen over de vernieuwing van de werkwijze van de raad. Tijdens de verkiezingen van november 2020 ging het voortdurend over de noodzaak van bestuurlijke vernieuwing en meer …

Lees meer »