Politiek

Door coronacrisis 100.000 euro minder toeristenbelasting

De gemeente Vught heeft de Burap (Bestuursrapportage) over de eerste vier maanden van 2020 vrijgegeven. Daarin zijn nog niet alle nadelige effecten van de coronacrisis opgenomen. Dat is ook niet mogelijk, doordat de gevolgen gewoon nog niet altijd duidelijk zijn b.v. doordat sommige regelingen in verband met corona nog aangepast …

Lees meer »

Raadslid Floor Bink verlaat politiek na deze periode

Floor Bink, fractievoorzitter van PvdA-GroenLinks in de Vughtse gemeenteraad, stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Na ruim zes jaar in de raad te hebben gezeten, vindt zij het tijd om het politieke stokje straks over te dragen. “Ik wil graag meer tijd voor mijn gezin en werk hebben …

Lees meer »

Elzenburg blijft ‘Jeugd- en Jongerencentrum’

Tijdens de discussie in de gemeenteraad over het terugnemen van het beheer en exploitatie van de sportzaal Elzenburg door de gemeente, dienden SP, CDA en D66 een amendment in waarin het college wordt opgedragen om ook het beheer en de exploitatie van het jeugd- en jongerencentrum Elzenburg over te nemen …

Lees meer »

Voorstel invulling groenstrook Isabellaveld afgeschoten

Donderdag 11 juni beslist de Vughtse raad over een voorstel van het college om 35.000 euro uit te trekken voor de invulling van een tijdelijke groenstrook van 30 meter tussen de achterkant van de woningen aan de Kampdijklaan en de nieuwe woningen aan de Mr. Harry Hollalaan op het Isabellaveld. …

Lees meer »

Kadernota: Vught stelt moeilijke keuzes nog uit

De Vughtse politiek gaat zich de komende maanden buigen over de Kadernota 2021-2024. De Kadernota is bedoeld om vooruit te kijken naar de begroting 2021, die in november moet worden vastgesteld, met een doorkijk naar de volgende 3 jaar. In deze Kadernota is weinig nieuw beleid opgenomen. Met het oog …

Lees meer »

Burgers moeten betrokken worden bij Regionale Energie Strategie

Donderdag 28 mei wordt het conceptbod van de regio Noordoost Brabant in het kader van de Regionale Energiestrategie (RES) digitaal behandeld in de commissie ‘Ruimte’ van Vught. In heel Nederland moet het aanbod van alle 30 regio’s voor 1 oktober worden vastgesteld en ingediend bij de landelijke overheid. Het college …

Lees meer »

D66 stelt vragen over verhuur koopwoning op Isabellaveld

Volgens D66 komen weinig van de kopers van woningen op het Isabellaveld uit Vught. De partij heeft bij het kadaster de gegevens van twee rijen koopwoningen opgevraagd en daarvan kwam geen énkele nieuwe bewoner uit Vught. De bouw is bijna klaar en waar D66 voor vreesde, is nu werkelijkheid geworden: …

Lees meer »

Vughts college gaat plannen ‘De Braacken’ niet herzien

Op 3 maart stelden de oppositiepartijen CDA, D66, en SP het college vragen over de plannen voor de bebouwing van het terrein van De Braacken aan de Loyolalaan. De 3 partijen willen het plan, dat al in een vergevorderd stadium is, veranderen zodat er meer betaalbare woningen gebouwd kunnen worden. …

Lees meer »

D66 wil discussie over ontwikkelingen IJzeren Man in commissie

D66 heeft de beantwoording door het college van de schriftelijke vragen over de aanleg van extra parkeerplaatsen bij het Strandhuys van de IJzeren Man op de agenda van de gezamenlijke commissievergadering van donderdag 5 maart laten zetten. Daarmee krijgt de raadscommissie de mogelijkheid het college te bevragen en in debat …

Lees meer »

Bezwarencommissie stelt college in het gelijk over verkeersbesluit Jagersboschlaan

De onafhankelijke Vughtse bezwaarschriftencommissie heeft het college geadviseerd de bezwaren tegen de verharding van de Jagersboschlaan ongegrond te verklaren en het besluit tot verharding in stand te houden. Naar het oordeel van de commissie is het collegebesluit het gevolg van een evenwichtige belangenafweging en blijven de effecten op het woon- …

Lees meer »