Politiek

D66 stelt vragen over vergunningverlening verbouwing Mariakerk

D66 las op de gemeentepagina in Het Klaverblad van 10 februari dat er een omgevingsvergunning is verleend om de Mariakerk te verbouwen tot 30 zorgwoningen. Een mededeling die overigens op 24 februari is gerectificeerd. D66 is in de basis niet tegen deze ontwikkeling. Immers, zorgappartementen toevoegen aan het woningaanbod voorziet …

Lees meer »

Albert Verlinde: “Je moet elkaar altijd in de ogen kunnen kijken”

Het is een roerig moment waarop Albert Verlinde zijn eerste schreden zet op het pad van de Vughtse politiek. Als raadslid voor de VVD maakte hij op 21 januari zijn debuut in de eerste raadsvergadering na de herindelingsverkiezingen. Roerig niet alleen vanwege corona, maar ook door de enigszins bevreemdende vorming …

Lees meer »

Stukken formatie in Vught niet openbaar

Dianne Schellekens (D66) gaf in haar toelichting op het nieuwe Vughtse bestuursakkoord aan dat het belangrijkste uitgangspunt voor haar partij is dat er een andere bestuurscultuur komt in Vught: open, transparant, kritisch en constructief. Maar toen de fractie van Gemeentebelangen later op de avond een motie indiende waarin gevraagd werd …

Lees meer »

Vughtse politieke partijen over het nieuwe coalitieakkoord

Het Klaverblad vroeg de Vughtse politieke partijen om een reactie van ongeveer 300 woorden te geven op de coalitievorming en het nieuwe coalitieakkoord dat donderdag 21 januari tijdens een extra raadsvergadering wordt besproken. Hun reacties worden hier 1 op 1 – alfabetisch gerangschikt op partijnaam – weergegeven. CDA: Nieuwe gemeente …

Lees meer »

Vughts college zet in op andere manier van besturen

Het nieuwe Vughtse bestuursakkoord ‘Een nieuwe start’ zorgde bij de presentatie maandag voor enige verbazing. D66 en CDA, partijen die beide 2 zetels wonnen met hun speerpunten: andere aanpak N65 en sterke verbetering van de financiële positie, hebben een plek in het college verworven, maar in het nieuwe bestuursakkoord staat …

Lees meer »

Nieuwe coalitie gemeente Vught

D66, VVD, PvdA-GroenLinks en CDA gaan de komende 5,5 jaar de coalitie in de gemeente Vught vormen. De vier partijen zijn tot een coalitieakkoord gekomen waar de fracties zich achter hebben geschaard. Formateurs Wilbert Seuren en Robert Gebel leidden de afgelopen weken professioneel en onafhankelijk de onderhandelingen. En met succes: …

Lees meer »

Drie Vughtse wethouders blijven voorlopig

In de eerste raadsvergadering van de nieuwe Vughtse gemeenteraad op maandag 4 januari werden drie wethouders uit de vorige bestuursperiode opnieuw geïnstalleerd. Dat is nodig omdat de vorming van een nieuwe coalitie nog niet is afgerond. Voorlopig zal het Vughtse college, naast burgemeester Van de Mortel, bestaan uit Saskia Heijboer, …

Lees meer »

Tweede Kamer neemt motie aan over rechtbank in PI Vught

In de Tweede Kamer is een motie van Madeleine van Toorenburg (CDA) en Michiel van Nispen (SP) over het vestigen van een rechtbank in PI Vught met een grote meerderheid van stemmen aangenomen (130 van de 149 stemmen). In de motie verzoeken de Kamerleden de regering serieus te bezien of, …

Lees meer »

Vughtse raad verlaagt basistarief rioolheffing

Traditiegetrouw stelt de Vughtse raad in december de tarieven voor de gemeentelijke diensten, belastingen en heffingen vast. Daarbij gaat het o.a. over de woonlasten, die bestaan uit de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De twee heffingen moeten kostendekkend zijn. Qua woonlasten behoorde Vught in 2020 tot de 25 gemeenten …

Lees meer »

Wordt de Speeldoos afgebroken?

Het ziet ernaar uit dat het gebouw van Theater de Speeldoos zijn langste tijd heeft gehad en op termijn uit het straatbeeld zal verdwijnen. De Vughtse gemeenteraad heeft donderdag 3 december unaniem ‘ja’ gezegd tegen het collegevoorstel om in te stemmen met samenwerkingsovereenkomst: Businesscase nieuwbouw sociaal cultureel centrum De Speeldoos. …

Lees meer »