Politiek

Gezamenlijke commissievergadering Vught op 5 maart

Op donderdag 5 maart komen de Vughtse raadsleden bij elkaar voor een gezamenlijke commissievergadering. Op de agenda staan o.a. de antwoorden van het college op schriftelijke vragen over ontwikkelingen rond de IJzeren Man. Verder komt de discussienota ‘Actualisatie Nota Grondbeleid 2020-2024′ aan de orde. Daarnaast wordt het collegevoorstel besproken om …

Lees meer »

Vragen over toewijzing woningen Schoonveld

Europese wetgeving dwarsboomt voorkeursregeling voor Vughtenaren In de raadsvergadering van 11 april 2019 heeft de Vughtse raad unaniem een motie aangenomen waarin het college werd verzocht in het nieuwe woningbouwprogramma een paragraaf toe te voegen waarin maatregelen staan om bij verkoop van betaalbare en middeldure koopwoningen de doorstroming binnen de …

Lees meer »

Uitnodiging openbare fractiebijeenkomst Gemeentebelangen

Gemeentebelangen Vught nodigt u van harte uit bij de openbare fractiebijeenkomst op dinsdag 18 februari aanvang 20.00 uur in Café Restaurant Den Heuvel, Loonsebaan 88 in Vught. Tijdens deze bijeenkomst komen de onderwerpen voor de komende gezamenlijke commissie aan de orde. Gemeentebelangen gaat hierover graag met u in gesprek. Uiteraard …

Lees meer »

Wijziging grens bebouwde kom voor N65 gaat door

De Vughtse raad heeft donderdag 6 februari zonder veel discussie ingestemd met de wijziging van de grens van de bebouwde kom. Daardoor wordt het mogelijk dat de hele N65 door Vught straks verandert in een 80km-weg. De standpunten die al in de commissievergadering waren ingenomen, bleven ongewijzigd. De oppositiepartijen hielden …

Lees meer »

Vragen D66 over ontwikkelingen ‘IJzeren Man’

De ontwikkelingen bij het Strandhuys, Strandpaviljoen en het Strandbad IJzeren Man gaan hard. Een deel van de ambities van de nieuwe uitbater zijn al waargemaakt. D66 beoordeelt niet alle ontwikkelingen als positief. Zo is D66 geschrokken van de enorme parkeerstrook die recent aangelegd is voor het Strandhuys en het Strandpaviljoen. …

Lees meer »

Géén vuurwerk bij interpellatiedebat over de Speeldoos

De raadsvergadering van donderdag 6 februari stond in Vught voor een groot deel in het teken van een interpellatiedebat over de toekomst van de Speeldoos. Op verzoek van de oppositiepartijen CDA, SP en D66 zou een raadsinformatiebrief over de gang van zaken rond de verwerving van het onroerend goed van …

Lees meer »

Ombouw N65: oppositie wil nu nog geen besluit over aanpassing bebouwde kom

De Vughtse politiek is het niet eens over een voorstel van het college om de bebouwde kom van de gemeente te wijzigen waardoor de N65 geheel buiten de bebouwde kom komt te liggen. Daardoor wordt het mogelijk voor de hele N65 in de toekomst de snelheid van 80 km p/u …

Lees meer »

Floor Bink (PvdA-GL): “Het is de vraag of Van der Valk niet met wat minder toe kan”

Donderdag 23 januari vond onder grote belangstelling de derde bijeenkomst plaats over de plannen van het Van der Valkconcern voor de vestiging aan de Bosscheweg in Vught. Na informatiebijeenkomsten voor de bewoners in de omgeving van het hotel en de gemeenteraad, was er nu gelegenheid voor inwoners en de raadsfracties …

Lees meer »

PvdA-GroenLinks wil kennismaken met Helvoirt

‘Nodig ons uit op bezoek bij uw vereniging of organisatie’ Nog één jaar voordat het dorp Helvoirt onderdeel wordt van de nieuwe gemeente Vught. PvdA-GroenLinks heet alle nieuwe inwoners in Helvoirt alvast welkom. De partij wil graag nader kennismaken. Fractievoorzitter Floor Bink: “Niet door inwoners van Helvoirt uit te nodigen …

Lees meer »

Deel raadsleden niet negatief over ambitieuze plannen Van der Valk

Veel bewoners uit de buurt van hotel Van der Valk kwamen donderdag 9 januari naar het Vughtse raadhuis om de presentatie van de ambitieuze nieuwbouwplannen van de hotelketen bij te wonen. De eerste reacties van de bewoners waren vrij negatief, maar onder de raadsleden was de stemming een stuk positiever. …

Lees meer »