Politiek

PLV stelt schriftelijke vragen over afvalverwerking luiers

Naar aanleiding van het venijnige debatje met Joris Vrensen (PLV) in de commissie ‘Bestuur’ van 9 december bood wethouder Fons Potters via een mail zijn verontschuldigingen aan. De wethouder schreef dat hij zich nogmaals had verdiept in de afvalverordening en dat hij daarbij tot de conclusie was gekomen, dat de …

Lees meer »

Vught werkt aan verlichting taak wijkagenten

In de begrotingsvergadering van 4 november nam de Vughtse raad met een kleine meerderheid een VVD-motie aan waarin het college werd verzocht te onderzoeken hoe de werkdruk van wijkagenten verlicht kan worden door de effectievere inzet van Wijk-GGD’ers, jongerenwerkers en boa’s, zodat de agenten zich beter op hun kerntaken kunnen …

Lees meer »

Komt er een alternatief voor huis-aan-huisinzameling van glas?

De VVD-fractie in de Vughtse raad stelde het college op 13 december vragen over de inzameling van glas. Met ingang van 1 augustus 2021 is de gemeente Vught gestopt met het huis-aan-huis ophalen van glas. Vughtenaren moeten sinds die datum zelf hun glas wegbrengen naar de glasbak. Een Vughtse ondernemer …

Lees meer »

Vughtse raad wil ‘Energietransitie voor iedereen’

In de laatste raadsvergadering van 2021 heeft de Vughtse raad unaniem ingestemd met Transitievisie Warmte 1.0 van het college, oftewel de vraag ‘hoe komt heel Vught van het gas af’. De boodschap in de publieksversie van de transitievisie is duidelijk. Richt je voorlopig op het ‘transitiegereed’ maken van je huis …

Lees meer »

Peter Kortz tijdelijk raadslid PvdA-GroenLinks

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 16 december wordt Peter Kortz geïnstalleerd als raadslid van de gemeente Vught. Peter vervangt Karin Sprik die met zwangerschapsverlof gaat en later haar zetel opnieuw zal innemen. Peter Kortz stelt zich voor. “Sinds december 2017 woon ik met mijn vrouw in Vught. Na een langdurige blessure …

Lees meer »

Kandidatenlijst VVD Sint-Michielsgestel vastgesteld

De leden van de VVD in Sint-Michielsgestel hebben op 4 december de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Lijsttrekker Ytje van de Hulsbeek zei na afloop van de vergadering bijzonder blij te zijn met de gevarieerde lijst. Er staan oudgedienden op en nieuwkomers. De verdeling in leeftijd en geslacht, zeker …

Lees meer »

Vughtse politiek schiet windmolens niet bij voorbaat af

In tegenstelling tot de gemeenteraden van Boxtel en Sint-Michielsgestel staat een meerderheid van de Vughtse gemeenteraad niet negatief tegenover de plaatsing van windmolens. Omdat in het RES-gebied Brabant Noord-Oost geen overeenstemming bereikt kon worden over het gezamenlijk grootschalig opwekken van elektriciteit, is iedere gemeente op zoek naar manieren om zelf …

Lees meer »

Vught financieel van de hel in de hemel?

In de begrotingsvergadering van november 2020, vlak voor de herindelingsverkiezingen, wekten D66 en CDA – toen nog in de oppositie – de indruk dat Vught dankzij wanbeleid van het Vughtse college op de rand van de financiële afgrond balanceerde. CDA-fractievoorzitter Yvonne Vos destijds: “We hebben een dik, vet probleem.” Dianne …

Lees meer »

Begroting 2022-2025 Vught

Wethouder Mark du Maine – o.a. financiën – gaf vrijdag 8 oktober een toelichting op de begroting 2022, de eerste eigen begroting van de nieuwe coalitie van D66, CDA, PvdA-GL en VVD. Het was ook de eerste begroting na de samenvoeging met Helvoirt en hij was blij een meerjarenbegroting met …

Lees meer »

Raadsleden schrikken van jaarlijkse exploitatiekosten ‘nieuwe Speeldoos’

Het nieuwe Sociaal Cultureel Centrum dat de huidige Speeldoos moet gaan vervangen, zal volgens de berekeningen van bureau Synarchis, dat in opdracht van de gemeente de businesscase voor het SCC heeft onderzocht, jaarlijks zo’n 633.000 euro gaan kosten. De raadsleden, die donderdag 9 september werden bijgepraat over de uitkomsten van …

Lees meer »