Politiek

Géén windmolens in Gestel

In de raadsvergadering van 20 mei hebben VVD, PPA en CDA aan de gemeenteraad en het college het voorstel ingediend om in ieder geval tot 2030 géén windmolens in Sint-Michielsgestel te plaatsen. Dit voorstel is door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen. De afgelopen maanden is het college bezig geweest …

Lees meer »

Digitale Open Inloop PvdA-GroenLinks dinsdag 27 april

Zoals gebruikelijk houdt PvdA-GroenLinks op de dinsdag voorafgaande aan een raadsvergadering een Open Inloop. Fred de Man: “Omdat deze vanwege de geldende coronabeperkingen niet in een café kan worden gehouden, organiseren we de avond ook deze keer weer digitaal. Tijdens deze Open Inloop bespreken we in ieder geval de agenda …

Lees meer »

GB komt met initiatiefvoorstel over burgerpanel

De fractie van Gemeentebelangen kwam in de ‘Gezamenlijke commissie’ van donderdag 15 april met een initiatiefvoorstel om te starten met burgerpanels bij ‘grote’ projecten of projecten die veel impact hebben op de directe woon- en leefomgeving van de inwoners van Vught. Ook werd voorgesteld de RES als pilot te gebruiken …

Lees meer »

Raad stemt over 3 moties Gemeentebelangen

De Vughtse raad stemde in de raadsvergadering van 25 maart over 3 moties die de fractie van Gemeentebelangen had ingediend in de vergadering van januari toen het nieuwe bestuursakkoord werd besproken. De motie over de bouw van minimaal 100 sociale woningen, die GB samen met de VVD indiende, werd unaniem …

Lees meer »

Amendement PvdA-GL behoud vrij besteedbaar bedrag pgb jeugdhulp verworpen

PvdA-GL diende in de raadsvergadering van donderdag 25 maart een amendement in bij de behandeling van de nieuwe Verordening Jeugdhulp gemeente Vught 2021. De partij wilde dat het vrij besteedbaar bedrag in de pgb gehandhaafd bleef. Het amendement kreeg steun van GB en SP, maar een meerderheid van VVD, D66 …

Lees meer »

VVD vraagt college: ‘Zijn die windmolens wel nodig?’

Vught staat op het punt om de locaties aan te wijzen waar windmolens en velden met zonnepanelen gerealiseerd kunnen worden in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES). Op 10 februari stond er echter een artikel in Het Financieel Dagblad met als kop: ‘Nieuwe locaties zon- en windparken overbodig …

Lees meer »

Gemeentebelangen op de koffie in Helvoirt op 30 maart

De fractie van Gemeentebelangen gaat dinsdag digitaal op de koffie in Helvoirt. In deze bijzondere tijd van corona is fysiek bijeenkomen met inwoners niet aan de orde. Toch wil Gemeentebelangen graag in gesprek met inwoners. Dat doet de oppositiepartij GB met koffie en koek. Inwoners kunnen zich hiervoor aanmelden via …

Lees meer »

Nieuwe voorzitter en uitbreiding bestuur VVD Vught-Helvoirt-Cromvoirt

Het bestuur van het lokale netwerk VVD Vught-Helvoirt-Cromvoirt is weer op volle sterkte met de benoeming van Vughtenaren Bernard Doorenbos als voorzitter en Ed van der Sande als algemeen bestuurslid. Beiden zijn in een online ledenvergadering op 24 maart unaniem benoemd. Zittende bestuursleden Bas Steunenberg (secretaris) en Ruben Baijens (penningmeester) …

Lees meer »

‘Niks mis met procedure ombouw kerk aan Mariaplein’

Het Vughtse college heeft vorige week uitvoerig geantwoord op 10 indringende vragen over de gang van zaken rond de vergunningverlening voor de bouw van 30 zorgwoningen in de voormalige R.K. kerk in het monumentale Kropholler-complex aan het Mariaplein in Vught-Noord. De grote lijn is dat er in dit dossier niet …

Lees meer »

PvdA-GroenLinks stelt vragen over bomenkapbeleid Charlotte van Beuningen

De fractie van PvdA-GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld over het bomenkapbeleid van woonstichting Charlotte van Beuningen. Uit een gesprek met de woonstichting bleek dat het standaardbeleid is om bij mutaties (verhuizingen e.d.) de bomen in de tuin van de vrijgekomen woning te kappen. PvdA-GroenLinks vindt dit onwenselijk beleid en heeft …

Lees meer »