Home / Nieuws / Politiek (pagina 4)

Politiek

College Vught kiest voor nieuw plan Maurickplein

Het college van de gemeente Vught gaat niet in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter over de beuk aan het Maurickplein. De rechter oordeelde dat het besluit van de gemeente om de boom te kappen niet in stand kon blijven. De gemeente gaat een nieuw plan uitwerken, waarbij …

Lees meer »

D66 in begrotingsdebat: “Bevries de overheadkosten voor een jaar”

D66 diende tijdens de bespreking van de Vughtse gemeentebegroting 2019 een amendement in met de bedoeling de overheadkosten in 2019 gelijk te houden aan die van 2018. De partij wees erop dat de kosten voor overhead elk jaar fors stijgen. Dit jaar met méér dan 3%, fors hoger dan het …

Lees meer »

D66: “Ga niet in beroep tegen besluit rechter over beuk”

De rechter heeft 30 oktober de uitspraak gedaan dat de 87 jaar oude bruine beuk op het Maurickplein mag blijven staan. De gemeente Vught heeft 6 weken de tijd om tegen deze uitspraak in hoger beroep te gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In de raadsvergadering …

Lees meer »

Wethouder Peter Pennings onder vuur van oppositie

De Vughtse wethouder Peter Pennings werd tijdens de raadsvergadering van donderdag 8 november zwaar onder vuur genomen door de oppositiepartijen. Het CDA diende een motie van wantrouwen in naar aanleiding van de warrige gang van zaken rond de bouw van een beweegzaal op de speelplaats van basisschool De Springplank. D66 …

Lees meer »

Vaccinatiegraad daalt, ook in Vught

D66 en CDA dienden in de raadsvergadering van donderdag 8 november samen een motie in waarin het college werd verzocht om in overleg met GGD en lokale zorgprofessionals uit geboorte- en jeugdzorg een plan de campagne op te stellen om effectieve individuele voorlichting te geven met als doel de vaccinatiegraad …

Lees meer »

Begroting 2019 in gemeenteraad

Donderdag 8 november komt de Vughtse gemeenteraad bijeen vanaf 20.00 uur voor de behandeling van de begroting 2019 en de omstreden bouw van een beweegzaal op de speelplaats van basisschool de Springplank in Vught-Centrum. Het ziet er, na de commissievergadering van donderdag 25 oktober, niet naar uit dat de begroting …

Lees meer »

Geen toetsing alternatief plan voor behoud beuk

In de raadsvergadering van donderdag 11 oktober werden er 3 moties ‘ vreemd aan de orde van de dag’ aan de raadsleden voorgelegd. Daarbij ging het over toetsing van het alternatieve plan van Natuur en Milieugroep Vught voor behoud van de beuk op het Maurickplein, het ‘weggeven’ van bouwtitels en …

Lees meer »

Goederentreinen gaan ’s nachts langzamer rijden

Goed nieuws voor mensen die in Vught in de buurt van het spoor wonen. Er komt een proef met lagere snelheden van goederentreinen in de nacht. Daarmee gaat een grote wens van D66 en aanwonenden van het spoor in vervulling. D66 Vught heeft het afgelopen jaar een grote lobby ingezet …

Lees meer »

Begroting 2019: N65 en spoor topprioriteit voor Vught

Toine v.d. Ven, de nieuwe wethouder van o.a. financiën, presenteerde donderdag 27 september de eerste begroting van de nieuwe coalitie van Gemeentebelangen, VVD en PvdA-GroenLinks. Voor die gelegenheid had hij het ‘Koffertje van Kraanen’ meegenomen, dat de oud-CDA-wethouder in 2006 introduceerde bij zijn eerste begroting. Dat was net vóór de …

Lees meer »

D66 en CDA willen voorwaarden subsidie NM Kamp Vught

In de gezamenlijke vergadering van de commissies Ruimte en Bestuur van 6 september werd gesproken over het collegevoorstel om een eenmalige subsidie van 150.000 euro te verlenen aan NM Kamp Vught. De subsidie, die wordt gedekt uit de algemene reserve, dient als een bijdrage aan de nieuwbouw en herinrichting van …

Lees meer »