Politiek

Ward Deckers lijsttrekker PvdA Brabant

De PvdA Brabant heeft op 10 november bekendgemaakt dat Ward Deckers wordt voorgedragen als lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2023. Hiermee kiest de partij voor iemand met een stevig politiek en maatschappelijk profiel. Deckers (39) woont met zijn gezin in Vught. Hij is partner bij een organisatieadviesbureau in …

Lees meer »

Verlaging woonlasten in Vught

In de programmabegroting 2023 werd al een verlaging van de afvalstoffenheffing voor 2023 aangekondigd. In de begrotingsvergadering van 3 november wilde Joris Vrensen (PLV) meteen spijkers met koppen slaan en kwam met het amendement ‘Verlaging lastendruk’ waarin het Vughtse college werd opgedragen de vaste kosten in de afvalstoffenheffing voor 1 …

Lees meer »

Begrotingsvergadering Vught 3 november

Donderdag 3 november wordt in Vught de belangrijke raadsvergadering gehouden waarin de begroting voor 2023 definitief wordt vastgesteld. Dit is tot nu toe het enige bespreekpunt van de avond, want over de Bestuursrapportage over de maanden mei tot en met augustus 2022, die ook moet worden vastgesteld, zal niet meer …

Lees meer »

Houdt Vught komende jaren nog meer geld over?

Tijdens het debat over de tweede Bestuursrapportage (BURAP) 2022 werd duidelijk dat meerdere fracties zich, ondanks de rooskleurige cijfers, toch wel zorgen maken over de voortgang van o.a. de woningbouwprojecten, de vertraging van de plannen voor nieuwe scholen en de plannen voor de Speeldoos. Iedereen was het erover eens dat …

Lees meer »

Vught stopt miljoenen in reservepotjes

Begroting 2023 in commissievergadering 20 oktober Bij de behandeling van de Kadernota 2023-2026 in juli van dit jaar was al duidelijk dat het Vughtse college bij de voorbereiding op de begroting voor 2023 niet over bezuinigingen hoefde na te denken, immers, de jaarrekening 2021 was ondanks alle covidperikelen afgesloten met …

Lees meer »

“Geld klotst niet meer tegen de plinten, maar tegen de lambrisering”

Kadernota 2023-2026, Vughtse politiek legt wensenlijstjes op tafel De financiële situatie van de gemeente Vught is nog rooskleuriger dan wij in Het Klaverblad van vorige week vermeldden. Dat verleidde Martin Vromans (GB) tot de constatering: “Het geld klotst niet meer tegen de plinten, maar tegen de lambrisering.” Uit de meicirculaire, …

Lees meer »

Vught houdt miljoenen over, maar gaat voor flinke OZB-verhoging in 2023

Vught houdt 5,3 miljoen over op de jaarrekening 2021, die donderdag 30 juni in de commissievergadering zal worden besproken. Volgens de bestuursrapportage over de eerste 4 maanden van 2022 mag er over dit jaar gerekend worden op een overschot van 3,5 miljoen euro. Met name het resultaat over 2021 is …

Lees meer »

Raadsdialoog over woningbouw in Vught

Tijdens de raadsdialoog van donderdag 9 juni kregen de Vughtse raadsleden de recente stand van zaken te horen op het gebied van woningbouw. Vught heeft de ambitie om tot 2030 zo’n 2000 woningen te realiseren om het hoofd te kunnen bieden aan de grote vraag naar woningen. Tot nu toe …

Lees meer »

Vughtse raad vreest voor vertraging woningbouwplannen op Voorburg

De fractie van Gemeentebelangen vroeg in de raadsvergadering van donderdag 19 mei een interpellatiedebat aan over de ontwikkelingen rond de woningbouwplannen op zorgpark Voorburg. Fractievoorzitter Bregje Peijnenburg vertelde dat GB zich ernstig zorgen maakt dat de woningbouwplannen vertraging oplopen doordat de gemeente en het bestuur van Reinier van Arkel niet …

Lees meer »

Gemeenteraad beslist over zoekgebieden windturbines en zonneweiden

In de raadsvergadering van donderdag 19 mei beslist de Vughtse raad over de richting van het Vughtse wind- en zonbeleid. Het gaat daarbij o.a. over het vaststellen van de zoekgebieden waar windturbines en zonnevelden geplaatst kunnen worden en goedkeuring van het streven naar 100% lokaal eigendom van de grootschalige energieopwek. …

Lees meer »