Home / Nieuws / Politiek (pagina 4)

Politiek

Geen toetsing alternatief plan voor behoud beuk

In de raadsvergadering van donderdag 11 oktober werden er 3 moties ‘ vreemd aan de orde van de dag’ aan de raadsleden voorgelegd. Daarbij ging het over toetsing van het alternatieve plan van Natuur en Milieugroep Vught voor behoud van de beuk op het Maurickplein, het ‘weggeven’ van bouwtitels en …

Lees meer »

Goederentreinen gaan ’s nachts langzamer rijden

Goed nieuws voor mensen die in Vught in de buurt van het spoor wonen. Er komt een proef met lagere snelheden van goederentreinen in de nacht. Daarmee gaat een grote wens van D66 en aanwonenden van het spoor in vervulling. D66 Vught heeft het afgelopen jaar een grote lobby ingezet …

Lees meer »

Begroting 2019: N65 en spoor topprioriteit voor Vught

Toine v.d. Ven, de nieuwe wethouder van o.a. financiën, presenteerde donderdag 27 september de eerste begroting van de nieuwe coalitie van Gemeentebelangen, VVD en PvdA-GroenLinks. Voor die gelegenheid had hij het ‘Koffertje van Kraanen’ meegenomen, dat de oud-CDA-wethouder in 2006 introduceerde bij zijn eerste begroting. Dat was net vóór de …

Lees meer »

D66 en CDA willen voorwaarden subsidie NM Kamp Vught

In de gezamenlijke vergadering van de commissies Ruimte en Bestuur van 6 september werd gesproken over het collegevoorstel om een eenmalige subsidie van 150.000 euro te verlenen aan NM Kamp Vught. De subsidie, die wordt gedekt uit de algemene reserve, dient als een bijdrage aan de nieuwbouw en herinrichting van …

Lees meer »

Vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester

De Commissaris van de Koning heeft de raad op 15 juni 2018 geïnformeerd dat burgemeester Van de Mortel in zijn klankbordgesprek heeft aangegeven voor herbenoeming tot burgemeester in Vught in aanmerking te willen komen. De procedure voor benoeming of herbenoeming van een burgemeester kent een aantal vast voorgeschreven procedurele stappen. …

Lees meer »

D66 wil opheldering over mogelijke bouw appartementen bij Reeburgpark

Er is een plan om 20 appartementen te bouwen bij rijksmonument Roucouleur aan de Glorieuxlaan. Wethouder Peter Pennings heeft onlangs in de commissievergadering bevestigd dat eigenaar Mandemakersgroep inderdaad bezig is met de planontwikkeling. Het project staat bij de gemeente al te boek als ontwikkellocatie. Omwonenden zijn op de hoogte gebracht …

Lees meer »

Kadernota: Vughtse raad eensgezind over afbouw subsidie Speeldoos

De behandeling van de Kadernota 2019-2022 in de Vughtse raad was voor de vijf partijen die aanwezig waren, de SP-raadsleden ontbraken, een hamerstuk. De meeste aandacht ging naar het conflict met de Speeldoos. De vijf partijen dienden gezamenlijk een motie in waarin het college wordt verzocht de budgetsubsidie voor het …

Lees meer »

Afscheid Fons Potters (D66) als wethouder

Aan het eind van de raadsvergadering van woensdag 6 juni nam de Vughtse raad afscheid van Fons Potters (D66) als wethouder. Burgemeester Van de Mortel liet in het kort de politieke carrière van de vertrekkende wethouder de revue passeren; daarbij memoreerde hij dat Potters op 28 april 2010 debuteerde in …

Lees meer »

Veel steun voor Vughts bestuursakkoord

Het bestuursakkoord dat de nieuwe Vughtse coalitie van Gemeentebelangen, PvdA-GL en VVD na 2 maanden van onderhandelingen met elkaar is overeengekomen, kan rekenen op steun van bijna alle raadsleden. Alleen de SP (2 raadszetels) stemde tegen. Vooral D66 en CDA probeerden tevergeefs via het indienen van een flink aantal moties …

Lees meer »

Taakverdeling nieuw college

De coalitiepartijen zijn een portefeuilleverdeling voor de collegeleden overeengekomen, maar het college van burgemeester en wethouders stelt zelf de definitieve verdeling vast. Burgemeester Roderick van de Mortel gaat naast de portefeuilles Openbare orde en veiligheid, dienstverlening, Personeel en organisatie, Algemene zaken inclusief burgerzaken, Communicatie en voorlichting, Vergunningen en handhaving ook …

Lees meer »