Home / Nieuws / Politiek (pagina 4)

Politiek

Vught Participeert stelt vragen over ‘Maatschappelijke Kosten Baten Analyses’ N65

Vereniging VughtParticipeert heeft vragen gesteld aan het Vughtse college over de ‘Maatschappelijke Kosten Baten Analyses’ die gemaakt zijn over de N65 en niet tijdig met de raadsleden en de burgers zou zijn gedeeld. VughtParticipeert schrijft in een brief aan het college dat een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) in Nederland …

Lees meer »

Cultuurnota Vught 3 december in commissie ’Bestuur’

Het Vughtse college heeft de definitieve versie van de Vughtse cultuurnota voor 2020-2023 ‘Samen dichtbij cultuur’ en het bijbehorende uitvoeringsprogramma naar de raad gestuurd. De nota is opgebouwd rond 6 uitgangspunten. De rode draad is dat de inwoners en organisaties zelf inhoud geven aan het cultuuraanbod, de gemeente heeft hierbij …

Lees meer »

CDA’ers uit Vught en Helvoirt verkennen Helvoirt

Onlangs hebben CDA’ers uit Helvoirt en Vught een dag lang samen door Helvoirt gefietst omdat Helvoirt, per 1 januari 2021, bij Vught komt. De tocht voerde langs allerlei projecten die in Helvoirt spelen of zijn afgerond. Van alles kwam aan bod: de beweegroute, Duinoord, het toekomstige station, Van Gogh in …

Lees meer »

Vughtse begroting 2021 wordt beleidsarm

In verband met het samengaan met Helvoirt op 1 januari 2021 wordt de volgende Vughtse begroting beleidsarm. Vught moet voor 2021 een begroting opstellen alsof het nog gewoon 4 jaar Vught is, zonder Helvoirt. Haaren gaat in 2020 de begroting voor de vier dorpskernen in de gemeente ontvlechten. Pas na …

Lees meer »

Voor SP is Burap géén hamerstuk

De behandeling van de tweede bestuursrapportage over 2019 in de gezamenlijke commissievergadering van 31 oktober leverde voor de meeste fracties in de Vughtse raad geen problemen op. Alleen voor de SP was het geen hamerstuk. Suzanne van Wiggen kondigde aan in de raadsvergadering terug te komen op de rapportage. Ze …

Lees meer »

Wisseling van de wacht bij Gemeentebelangen

Siebren van der Zee stopt na de begrotingsvergadering van 7 november als fractievoorzitter van Gemeentebelangen Vught en wordt opgevolgd door Michel Versteeg. Van der Zee heeft bij zijn aantreden na de verkiezingen in 2018 al aangegeven het fractievoorzitterschap tijdelijk te zullen vervullen. Daar deze functie een groot beslag legt op …

Lees meer »

Gemeentebelangen: Hans Schuurmans vervangt tijdelijk Joseph Verzandvoort

Joseph Verzandvoort heeft zich als raadslid van Gemeentebelangen Vught helaas ziek moeten melden, omdat hij na een hartoperatie onvoldoende herstel ziet en op advies van zijn arts al zijn activiteiten op een laag pitje moet zetten. De gemeentewet voorziet erin dat een raadslid bij ziekte maximaal 16 weken mag worden …

Lees meer »

VVD zoekt mooie initiatieven voor groen-blauwe handdrukken van € 500,-

De Groen-blauwe handdruk, bestaande uit een bedrag van € 500,-, is de aanmoedigingsprijs van waterschap Aa en Maas voor bijzondere projecten of initiatieven met een maatschappelijk raakvlak met water. Denk daarbij aan klimaat, duurzaamheid, natuur of beleving. In totaal acht prijzen wordt vanuit de vier regionale commissies, toegekend aan inwoners, …

Lees meer »

Huurprijzen binnensportaccommodaties Vught

Het collegevoorstel om de huren voor de binnensportaccommodaties in Vught te stroomlijnen, kan op een meerderheid rekenen in de Vughtse raad. Voor GB, SP, PvdA-GL en CDA was het een hamerstuk, maar VVD en D66 hadden hun bedenkingen. Het voorstel wordt daarom opnieuw besproken in de raadvergadering van donderdag 10 …

Lees meer »

Vught werkt aan nieuw cultuurbeleid

De gemeente Vught heeft in mei 2019 met ruim dertig organisaties gesproken over de toekomst van cultuur in Vught, waarbij onder het begrip cultuur ook kunst- en cultureel erfgoed wordt verstaan. Er is enthousiast gediscussieerd aan de hand van stellingen en vragen over zaken die de organisaties zelf raken, maar …

Lees meer »