Politiek

Doorgang Petrustuin naar de Heuvel moet er komen

Sjoerd Janssens (SP) vond dat er nog te veel risico’s zaten in de financiering. Zo vraagt hij zich af of 90% btw belaste omzet wel mogelijk is. Als dit percentage niet gehaald wordt, is het niet mogelijk om BTW over de investeringen terug te vragen. Ook vroeg hij zich af …

Lees meer »

Informatieavond N65 en spoor: plannen nog te grofmazig voor antwoorden op detailvragen

Donderdag 21 mei maakten veel Vughtenaren gebruik van de mogelijkheden om op de informatiemarkt in Novalis wijzer te worden over de gevolgen van de werkzaamheden aan de N65 en het spoor, die Vught de komende 10 jaar in hun greep zullen houden. Veel bezoekers waren op zoek naar antwoorden op …

Lees meer »

Fort Isabella wordt ‘CitaBella’

Donderdag  19 mei werden de Vughtse raadsleden tijdens een informatieavond in het raadhuis  ‘bijgepraat’ over de ontwikkelingen in en rond Fort Isabella door de enthousiaste initiatiefnemers Tjeerd Saatrubbe en Olivier Koning. In oktober 2014 ontvouwden beide Vughtse ‘buurmannen’ hun plannen met de voormalige kazerne, die in het eerste decennia van …

Lees meer »

Commissie bespreekt financiering ‘DePetrus’

Vlak voor het akkoord in december bleek dat het inrichtingsbudget voor DePetrus een groot tekort liet zien. De gebruikers hebben de plannen daarom nog éénmaal drastisch bijgesteld waarbij alle functies in de kerk gelijkvloers blijven. Onderzoek toonde aan dat de bijgestelde plannen realiseerbaar zijn met de taakstellende begrotingen. Bibliotheek de …

Lees meer »

Regio spreekt voorkeursalternatief uit voor N65 Vught-Haaren

Eind vorig jaar maakte de stuurgroep al een voorlopige keuze voor de aanpak van de N65. Op basis van aanvullend onderzoek hebben de regionale bestuurders zich nu definitief uitgesproken over een voorkeursalternatief. Ze kiezen ter hoogte van de Helvoirtseweg/Kennedylaan voor het realiseren van een verdiepte halve aansluiting in plaats van …

Lees meer »

Aanpassing plannen N65: geen steun voor motie PvdA-GL en CDA

Beide partijen waren tevreden over het realiseren van ongelijke kruisingen bij de Martinilaan en de Kennedylaan, inclusief de halve aansluiting op de N65 ter plekke. Maar ze verzochten om toch een quick scan uit te voeren naar de mogelijkheid van een verdieping van de Rijksweg tussen deze twee kruisingen. Het …

Lees meer »

Bibliotheek De Meierij en directeur uit elkaar

Een opmerkelijk besluit omdat de leden van de Raad van Toezicht, met Simons voorop, in december nog vertelden voor 100% achter het besluit te staan om niet akkoord te gaan met de voorwaarden voor de verhuizing van de bieb naar DePetrus. In de commissievergadering van 28 januari kwam de inspreekster …

Lees meer »

‘De Meierij’ wil toch naar DePetrus

Willem Kraanen (CDA) verwoordde waarschijnlijk de gevoelens van de meeste commissieleden met zijn reactie: “Nu val ik toch van verbazing van mijn stoel.” Kraanen wilde ook van Mathijsen weten waarom zij dit verhaal namens de bieb kwam vertellen en niet de Raad van Toezicht die in december de verhuizing naar …

Lees meer »

PvdA-GroenLinks wil met raad kaders stellen

Met de komst van internet en verwante nieuwe media en de e-readers zal de bibliotheek moeten transformeren naar een moderne bibliotheek 2.0. Van klassieke uitleenfunctie naar een ontmoetingsplek waar samen kennis wordt gemaakt. Elders in het land zijn er al mooie voorbeelden van bibliotheken van de toekomst. In Gouda bijvoorbeeld …

Lees meer »

Aanpassing plannen N65: Geen steun voor motie PvdA-GL en CDA

Beide partijen waren tevreden over het realiseren van ongelijke kruisingen bij de Martinilaan en de Kennedylaan, inclusief de halve aansluiting op de N65 ter plekke. Maar ze verzochten om toch een quick scan uit te voeren naar de mogelijkheid van een verdieping van de Rijksweg tussen deze twee kruisingen. Het …

Lees meer »