Politiek

Peter Kortz tijdelijk raadslid PvdA-GroenLinks

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 16 december wordt Peter Kortz geïnstalleerd als raadslid van de gemeente Vught. Peter vervangt Karin Sprik die met zwangerschapsverlof gaat en later haar zetel opnieuw zal innemen. Peter Kortz stelt zich voor. “Sinds december 2017 woon ik met mijn vrouw in Vught. Na een langdurige blessure …

Lees meer »

Kandidatenlijst VVD Sint-Michielsgestel vastgesteld

De leden van de VVD in Sint-Michielsgestel hebben op 4 december de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Lijsttrekker Ytje van de Hulsbeek zei na afloop van de vergadering bijzonder blij te zijn met de gevarieerde lijst. Er staan oudgedienden op en nieuwkomers. De verdeling in leeftijd en geslacht, zeker …

Lees meer »

Vughtse politiek schiet windmolens niet bij voorbaat af

In tegenstelling tot de gemeenteraden van Boxtel en Sint-Michielsgestel staat een meerderheid van de Vughtse gemeenteraad niet negatief tegenover de plaatsing van windmolens. Omdat in het RES-gebied Brabant Noord-Oost geen overeenstemming bereikt kon worden over het gezamenlijk grootschalig opwekken van elektriciteit, is iedere gemeente op zoek naar manieren om zelf …

Lees meer »

Vught financieel van de hel in de hemel?

In de begrotingsvergadering van november 2020, vlak voor de herindelingsverkiezingen, wekten D66 en CDA – toen nog in de oppositie – de indruk dat Vught dankzij wanbeleid van het Vughtse college op de rand van de financiële afgrond balanceerde. CDA-fractievoorzitter Yvonne Vos destijds: “We hebben een dik, vet probleem.” Dianne …

Lees meer »

Begroting 2022-2025 Vught

Wethouder Mark du Maine – o.a. financiën – gaf vrijdag 8 oktober een toelichting op de begroting 2022, de eerste eigen begroting van de nieuwe coalitie van D66, CDA, PvdA-GL en VVD. Het was ook de eerste begroting na de samenvoeging met Helvoirt en hij was blij een meerjarenbegroting met …

Lees meer »

Raadsleden schrikken van jaarlijkse exploitatiekosten ‘nieuwe Speeldoos’

Het nieuwe Sociaal Cultureel Centrum dat de huidige Speeldoos moet gaan vervangen, zal volgens de berekeningen van bureau Synarchis, dat in opdracht van de gemeente de businesscase voor het SCC heeft onderzocht, jaarlijks zo’n 633.000 euro gaan kosten. De raadsleden, die donderdag 9 september werden bijgepraat over de uitkomsten van …

Lees meer »

Vughtse politiek terug van zomerreces

Op donderdag 9 september gaat in Vught het ‘politieke bedrijf’ na het zomerreces weer van start met een digitale raadsinformatieavond. De raadsleden krijgen om 20.00 uur een toelichting op de gepubliceerde businesscase voor de Speeldoos en vanaf 21.00 uur worden ze bijgepraat over de stand van zaken in de voorbereiding …

Lees meer »

Vughtse politiek enthousiast over nieuwe aanpak van de participatie

Een nieuwe manier van participatie van de inwoners in plannen van de gemeente of van initiatiefnemers is het belangrijkste item van het nieuwe Vughtse bestuursakkoord. Bij de herverdelingsverkiezingen van november 2020 kwam er veel onvrede over de manier waarop burgers niet of slecht bij allerlei plannen werden betrokken. Volgens wethouder …

Lees meer »

Hoe gaat Vught ambitieuze plannen betalen?

Kadernota 2022 De gemeente Vught presenteert voor 2022 opnieuw een beleidsarme Kadernota. De financiële vooruitzichten voor de komende periode van vier jaar zijn aangepast aan de actuele verwachtingen. De bijgestelde meerjarenbegroting geeft nu het volgende beeld: voor 2022 een plus van 183.000 euro, 2023 een negatief resultaat van 98.000, 2024 …

Lees meer »

Vught stemt in met Regionale Energie Strategie

De Vughtse raad heeft donderdag het collegevoorstel over de RES-opgave aangenomen; dat betekent dat Vught het bod van RES Noordoost-Brabant voor elektriciteit van 1,6 terawatt/uur, warmte (3 petajoule) en 11% besparingen onderschrijft en daarmee ook het aandeel van de gemeente Vught (0,04 terawatt/uur). Dat geldt ook voor de kaart met …

Lees meer »