Politiek

D66-fractievergaderingen in Cromvoirt en Helvoirt

De gemeenteraadsfractie van D66 Vught gaat weer vaker op locatie vergaderen. De komende weken staan ook vergaderingen gepland in The Battle Axe in Cromvoirt en in het HelvoirThuis in Helvoirt. De fractie van D66 vergadert elke dinsdagavond over actuele zaken en de agendapunten van de komende commissie- en raadsvergaderingen. Dat …

Lees meer »

Gaat bouw school Zuiderbos 1,4 miljoen extra kosten?

In de commissievergadering van donderdag 15 december ontstond tijdens de rondvraag een discussie tussen Guus van Woesik (Gemeentebelangen) en wethouder Fons Potters over de gang van zaken rond de arbitragezaak over de bouwkosten van Zuiderbos. Zuiderbos is een gespecialiseerde school op Zorgpark Voorburg voor onderwijs op basis- en voortgezet onderwijsniveau …

Lees meer »

Open Inloop PvdA-GroenLinks

Op dinsdag 13 december houdt PvdA-GroenLinks vanaf 20.00 uur een Open Inloop in Café Oud Zuid, Marktveld 18 Vught. Dit ter voorbereiding op de raadsvergadering van 21 december waarbij naar verwachting o.a. de Startnotitie subsidie- en accommodatiebeleid wordt besproken. Graag hoort de fractie uw mening over deze en eventuele andere …

Lees meer »

Vughts raadslid Dianne Schellekens nummer 2 op lijst D66 Brabant

Dianne Schellekens uit Vught staat hoog op de lijst van D66 Brabant bij de verkiezingen van Provinciale Staten. De Brabantse leden van D66 hebben haar op nummer 2 van de lijst gezet, dus direct achter lijsttrekker Matthijs van Miltenburg uit Den Bosch. Het moet raar lopen als Schellekens niet in …

Lees meer »

Ward Deckers lijsttrekker PvdA Brabant

De PvdA Brabant heeft op 10 november bekendgemaakt dat Ward Deckers wordt voorgedragen als lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2023. Hiermee kiest de partij voor iemand met een stevig politiek en maatschappelijk profiel. Deckers (39) woont met zijn gezin in Vught. Hij is partner bij een organisatieadviesbureau in …

Lees meer »

Verlaging woonlasten in Vught

In de programmabegroting 2023 werd al een verlaging van de afvalstoffenheffing voor 2023 aangekondigd. In de begrotingsvergadering van 3 november wilde Joris Vrensen (PLV) meteen spijkers met koppen slaan en kwam met het amendement ‘Verlaging lastendruk’ waarin het Vughtse college werd opgedragen de vaste kosten in de afvalstoffenheffing voor 1 …

Lees meer »

Begrotingsvergadering Vught 3 november

Donderdag 3 november wordt in Vught de belangrijke raadsvergadering gehouden waarin de begroting voor 2023 definitief wordt vastgesteld. Dit is tot nu toe het enige bespreekpunt van de avond, want over de Bestuursrapportage over de maanden mei tot en met augustus 2022, die ook moet worden vastgesteld, zal niet meer …

Lees meer »

Houdt Vught komende jaren nog meer geld over?

Tijdens het debat over de tweede Bestuursrapportage (BURAP) 2022 werd duidelijk dat meerdere fracties zich, ondanks de rooskleurige cijfers, toch wel zorgen maken over de voortgang van o.a. de woningbouwprojecten, de vertraging van de plannen voor nieuwe scholen en de plannen voor de Speeldoos. Iedereen was het erover eens dat …

Lees meer »

Vught stopt miljoenen in reservepotjes

Begroting 2023 in commissievergadering 20 oktober Bij de behandeling van de Kadernota 2023-2026 in juli van dit jaar was al duidelijk dat het Vughtse college bij de voorbereiding op de begroting voor 2023 niet over bezuinigingen hoefde na te denken, immers, de jaarrekening 2021 was ondanks alle covidperikelen afgesloten met …

Lees meer »

“Geld klotst niet meer tegen de plinten, maar tegen de lambrisering”

Kadernota 2023-2026, Vughtse politiek legt wensenlijstjes op tafel De financiële situatie van de gemeente Vught is nog rooskleuriger dan wij in Het Klaverblad van vorige week vermeldden. Dat verleidde Martin Vromans (GB) tot de constatering: “Het geld klotst niet meer tegen de plinten, maar tegen de lambrisering.” Uit de meicirculaire, …

Lees meer »